1. Çocuk ve Medya Kongresi, Çocukların Başvurularını Bekliyor 2019

1. Çocuk ve Medya Kongresi, Çocukların Başvurularını Bekliyor 2019

1. Çocuk ve Medya Kongresi, Çocukların Başvurularını Bekliyor 90 11.02.2019, 01:14

1. Çocuk ve Medya Kongresi, Çocukların Başvurularını Bekliyor

Türkiye’nin de ilk kez düzenlenen ve14-15 Kasım 2013tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi,çocukların görüşlerini bildireceği ve karar almada yetişkinlerle aynı haklara sahip olacağı bir etkinlik olacak.

Çocuk Delege’ler aracılığıyla çocukların medya konusundaki deneyim ve görüşlerini bekleyen kongre tüm çocuklara bir çağrı yaptı.

Kongrede “Çocuk Delege” olabilmek için9-12, 13-15, 16-18yaş grubundaki çocuklar sözlü ve yazılı görüş bildirerek, fotoğraf, film, karikatür, sunum, atölye çalışması ve posterle başvurması gerekecek.

Çocuklar,“Ben ve İletişim Araçları”başlığı altında yapacakları başvurularda, iletişim araçlarının olumlu ve olumsuz etkileri hakkında görüş bildirebilecek.

Kongreye gönderilecek sözlü ve yazılı görüş, fotoğraf, film, karikatür, sunum, atölye çalışması ve posterlerin çocuklar tarafından ifade edilmiş, yazılmış, tasarlanmış ve gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. Çocuk görüşünü yansıtmayan ve yetişkinlerin görüş ve yaklaşımlarını içeren başvurular ise incelenmeye alınmayacak. Kongre çocuk katılımı Çocuk Katılımı Yönergesi’ne göre belirlenecek.

Çocuklar ve gençler görüşlerini ve çalışmalarını31 Temmuz 2013tarihine kadar internet ve posta yoluyla gönderebiliyor.

Başvurular 15 Eylül 2013 tarihinde http://www.cocukvemedyakongresi.org portalında açıklanacak. Kongrede Çocuk Delege olmaya hak kazanan çocukların ulaşım, konaklama ve Kongre masrafları Kongreyi düzenleyen kuruluşlar tarafından karşılanacak.

Başbakanlık Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu iş birliğinde düzenlenen veİstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşek I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi, bütün süreçleri çocuğa ve bildireceği görüşlere saygı ilkesi çerçevesinde hayata geçiyor.

Kongre, çocukların medyanın olumsuz etkilerinden korunacağı ve olumlu etkilerinden nasıl yararlanacağına odaklanacak. Kongreye yurt içinden ve yurt dışından seçkin çocuk medyası uzmanları katılacak.

Çocuk ve Yetişkinlerin Yöneteceği Bir Kongre

Çocuk Delegeler, Kongrede görüş bildireceği gibi, yetişkinlerle eşit haklara sahip olarak oy kullanabilecekler. Kongre, çocuk ve yetişkin Divan Başkanları ve Divan Üyeleri tarafından yönetilecek. Çocuk Delege seçilenlerin her biri Kongre Sözcüsü de seçilmiş olacak.

Kongre’nin sonunda 15 çocuk ve 15 yetişkinden oluşacak ve 3 yıl görev yapacak Çocuk ve Medya İzleme Kurulu seçilecek. Kongre kapanış bildirisi çocuk ve yetişkin delegeler tarafından okunacak.

Çocuklar Nasıl Başvuru Yapacak?

Çocuklar, I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’ne ve elektronik posta adreslerinden başvuruda bulunabilecek. Sözlü ve yazılı görüş bildirme, fotoğraf, film, karikatür, atölye çalışması, poster başvuru CD’leri, Çocuk Vakfı Kültürevi Zafer Sokağı No:17 34371 Nişantaşı-İstanbul adresine gönderilecek.

1. Çocuk ve Medya Kongresi, Çocukların Başvurularını Bekliyor 2019

1. Çocuk ve Medya Kongresi, Çocukların Başvurularını Bekliyor 2019

Related news

 • Astronot Ellen Baker Uzay Kampı Türkiye’ye Geliyor
 • Aşırı sağcı Sağ Sektör, Yunan yetkilileri esir aldı
 • Cevizli çörek tarifi
 • Avrupa yanlılığı ile dişhekimliği Virtuzu (Voronez)
 • Lamba E14 LED: ana karakteristikler
 • Vittroca Violet: tohumların dışına çıkma

 • 1. Çocuk ve Medya Kongresi, Çocukların Başvurularını Bekliyor 51

  1. Çocuk ve Medya Kongresi, Çocukların Başvurularını Bekliyor


  1. Çocuk ve Medya Kongresi, Çocukların Başvurularını Bekliyor 38

  1. Çocuk ve Medya Kongresi, Çocukların Başvurularını Bekliyor 13

  1. Çocuk ve Medya Kongresi, Çocukların Başvurularını Bekliyor 15

  1. Çocuk ve Medya Kongresi, Çocukların Başvurularını Bekliyor 17

  1. Çocuk ve Medya Kongresi, Çocukların Başvurularını Bekliyor 29

  1. Çocuk ve Medya Kongresi, Çocukların Başvurularını Bekliyor 98

  1. Çocuk ve Medya Kongresi, Çocukların Başvurularını Bekliyor 33

  1. Çocuk ve Medya Kongresi, Çocukların Başvurularını Bekliyor 97

  1. Çocuk ve Medya Kongresi, Çocukların Başvurularını Bekliyor 36

  1. Çocuk ve Medya Kongresi, Çocukların Başvurularını Bekliyor 12