6 Sigma Nasıl Uygulanır 2019

6 Sigma Nasıl Uygulanır 2019
6 Sigma Nasıl Uygulanır


6 Sigma Nasıl Uygulanır?

Merve Çalışlar 6 Sigma Nasıl Uygulanır?

Özellikle üretim yapan büyük şirketlerde daha az hata ve değişkenliği, maksimum karı, verimliliği ve başarıyı hedefleyen 6 sigma bir yönetim metodudur. Altı sigmada, istatistiğe dayanan sayısal veriler kullanılır. İlk olarak üretim sektöründe kullanılsa da günümüzde hizmet sektörü de dahil her alanda uygulanabilirliği vardır. 

Altı sigmada iki tip süreç vardır. Bunların ilkinde var olan süreç tanımlanır, ölçülür, analiz edilir, iyileştirilir ve kontrol edilir. İkinci süreçte ise altı sigmada öngörülen kaliteye ulaşmak hedeflenir. Bu hedef için gereken süreçler tanımlanır, ölçülür, analiz edilir, tasarlanır ve bunların doğrulaması yapılır. Tüm bu süreçler uygulanırken cevap verilmesi gereken bazı sorular mevcuttur. Hataların önceden nasıl belirlenebileceği, bunlar için ne gibi önlemler geliştirilebileceği ve oluşturulan sistemin nasıl devam ettirileceği bu sorulardan bazılarıdır.

Bu yöntemde ilk yapılması gereken problemin ne olduğunun açıkça belirtilmesidir. Bu problemin kaynağı tek bir değişkene bağlı değilse altı sigma uygulanabilir. Altı sigmada geçerli olan formül için gerekli olan sayısal veriler elde edilir. Bu veriler ışığında gerekli ölçüm ve analizler yapılır, problem için bir çözüm geliştirilir ve bu çözümün geçerliliği kontrol edilir.

6 Sigma Sertifika Süreçleri 

Türkiye’de ve tüm dünyada uygulamaları olan altı sigma, şirketlere sorunları için açık bir harita sunduğundan daha sık kullanılmaya başlanmıştır. İlk uygulamaları üretim sektöründe gerçekleştirilen yöntem; günümüzde otomotiv, beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim malları üretim şirketleri ve lojistik gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde de kullanılır. 

Altı sigma süreçlerini iyi yönetmek için şirketler eğitime ve danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyarlar. Bazı üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri ve danışmanlık şirketleri altı sigma eğitimi ve daha sonrasında da şirketlere danışmanlık hizmetleri verir. Bu eğitimler, şirketlere özel olarak da gerçekleştirilebilir ve eğitim sonunda örnek bir proje uygulaması yapılır.


6 Sigma Nasıl Uygulanır 2019

6 Sigma Nasıl Uygulanır 2019
6 Sigma Nasıl Uygulanır


6 Sigma Nasıl Uygulanır


6 Sigma Nasıl Uygulanır


6 Sigma Nasıl Uygulanır


6 Sigma Nasıl Uygulanır


6 Sigma Nasıl Uygulanır