Açık ve Kapalı Maliyetler 2019

Açık ve Kapalı Maliyetler 2019 Açık ve Kapalı Maliyetler

Açık ve Kapalı Maliyetler

Maliyetler, üretim için yapılması gereken parasal kaynakların giderleri ve masraflarıdır. Bir firma için, bu tür giderler satın alınan üretim faktörleri için bir ödeme görevi görür.

Maliyetler sabitler, değişkenler veyaygın. Sürekli maliyetler, firmanın üretim döngüsü dahilindeki masraflarıdır. Sabit maliyetler işletme tarafından bağımsız olarak belirlenir. Bu maliyetler işletmenin tüm üretim döngülerinde olacaktır. Değişken maliyetler, bitmiş üründe tamamen aktarılan masraflardır. Genel maliyetler, bir teşebbüsün üretim aşamasında yaşadığı masraflardır. Yani, toplam maliyetler sabit ve değişken maliyetlerin toplamını temsil etmektedir.

Ayrıca maliyetler muhasebede sınıflandırılır(açık maliyetler bilançoda yansıtılır) ve alternatif olanlar. Muhasebe maliyetleri, iktisap edilen kaynakların edinim fiyatlarındaki fiyatını temsil eder. Alternatif maliyetler hem açık hem de örtük maliyetlerdir.

Buna ek olarak, harici, özel vesosyal maliyetler. Dış maliyetler, şirketin sorumlu olmadığı alternatif maliyetlerin bir parçasıdır. Bu masraflar toplumun diğer üyelerinin fonlarından karşılanmaktadır. Örneğin, bir işletme kendi çalışmalarını doğayla kirletir ve onunla ilgili bir sorumluluk taşımıyorsa, kirlilik tazminatının maliyeti diğer işletmelerin veya kişilerin dış maliyeti olacaktır. Özel maliyetler - doğrudan bu etkinliğe katılanlar tarafından oluşturulan maliyetlerin bir kısmı. Kamu masrafları, harici ve özel maliyetlerin toplamıdır.

Maliyetlerin örtülü ve açık olarak bölünmesi

Daha önce belirtildiği gibi maliyetlerin muhasebe ve alternatif bölümlere bölünmesiyle örtülü ve açık sınıflandırmalar izlenir.

Açık faaliyet maliyetleri belirlendişirketin sahip olduğu dış kaynaklar, yani işletmenin sahibi olmadığı kaynaklar için firmanın toplam masrafları. Örneğin hammadde, yakıt, malzeme, iş gücü vb. Olabilir. Kapalı maliyetler, iç kaynakların, yani belirli bir firmanın sahip olduğu kaynakların değerini belirler.

Örtük maliyetlerin bir örneği maaş olabilirişe almak için çalıştığında alacağı işadamı. Sermayenin mülkiyetinin sahibi de mülkünü satabildiği ve gelirleri belli oranda bankaya yatırabileceği ya da mülkü kiralayabildiği ve gelir elde edebildiği dolaylı maliyetler taşır. Mevcut sorunları çözerken, her zaman örtülü kazançlar göz önüne alınmalı ve eğer yeterince büyükse, faaliyet alanını değiştirmek daha iyidir.

Böylece, açık maliyetlerAra malların tedarikçilerine ve işletme için üretim faktörlerine ödeme şeklini alan alternatif maliyetler. Bu giderler kategorisi, işçilere ödenecek ücretler, ulaşım masraflarının ödenmesi, kaynak sağlayıcıların ödenmesi, hizmet bedeli ödemeleri, sigorta şirketleri için ödeme, bankalar, makine, ekipman, yapı ve binaların satın alınması ve kiralanması için nakit maliyetleri içerir.

Örtülü maliyetler altında alternatifini anlamakDoğrudan işletme tarafından sahip olunan kaynakların kullanım maliyeti, yani ödenmemiş maliyetler. Dolayısıyla, örtülü maliyetler, bir işletmenin kendisine ait olan kaynakların daha kârlı olması durumunda alabileceği nakit ödemelerini içerir. Sermayenin sahibi için, örtülü maliyetler, mülk sahibinin, özellikle bu alanda değil, başka bir faaliyet alanına yatırım yaparak alabileceği kazancı içerir.

Açık ve Kapalı Maliyetler 2019

Açık ve Kapalı Maliyetler 2019

Related news

 • Ağaç Yaprakları ile Dekoratif Kase Yapımı
 • Disklerin stilleri BMW: bir fotoğraf
 • Tığ İşi Mevsimlik Patik Yapımı
 • Kalıcı Makyaj Fiyatları Ne Kadar
 • Mart Endometriozis Farkındalık Ayı

 • Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler


  Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler

  Açık ve Kapalı Maliyetler