Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar 2019

Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar 2019 Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

Şüphesiz, ağır metallerden suyun arıtılması,insanlar için temiz, zararsız kullanıma hazır bir sıvı elde etmek için önemli bir faktördür. Ağır metaller, metalik özelliklere sahip ve önemli bir atomik kütleye sahip olan kimyasal elementleri içerir.

Fonksiyonlar üzerinde yıkıcı bir etki yaparlar.hayvan ve insan organizmaları ve ayrıca organ ve dokularda birikme ve sağlığa onarılamaz zarar verme özelliğine sahiptir. Bu nedenle su arıtma tesislerine demir, bakır, kurşun, nikel, çinko, kobalt, cıva, kadmiyum ve gümüşten su filtreleri yerleştirmek önemlidir.

Bu tip filtrelemeye duyulan ihtiyaççeşitli endüstriler için suyun aktif kullanımı nedeniyle, bu metallerin yüzey akışındaki yoğunluğu çok yüksektir. Kirleticiler farklı yapı ve özelliklere sahiptir, bu da her bir türünün farklı yöntemlere ve adaptasyonlara başvurması gerektiği anlamına gelir.

Suyun ağır metallerden iyon biçiminde saflaştırılmasıkimyasal olarak üretilir ve ortamın asitlik seviyesinde istenilen seviyeye kadar bir değişikliğe indirgenir. PH 9.0-10.5'e ulaştığında, herhangi bir metal çözünmez ve çökelir, bu da oldukça basit bir şekilde ortadan kaldırılır.

Endüstriyel su arıtımının üretildiği kimyasal reaktiflerin seçimi aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

- Gerekli arıtma derecesi;

- Kirletici konsantrasyonu;

- kirliliklerin varlığı veya yokluğu.

Maddeler bir kez transfer edildiğindeçözünmez form, çoğunlukla metalin yerçekimi birikimi ile ayrılma aşamalarını izler. İşlem, çöken partiküllerin dehidrasyon ve kurutma için pompalandığı özel sedimantasyon tanklarının yardımıyla gerçekleştirilir. Artı bu yöntem sadeliği ve eksi - biriktirme sürecine müdahale edebilecek yabancı bileşiklerin varlığına karşı yüksek hassasiyet gösterir. Sabun, hidrojen peroksit veya deterjan olabilir.

Ağır metallerden suyun arıtılmasıayrıca farklı bir şekilde. Bu "membran" denir ve bölümleri ile özel bir kurulum kullanılarak uygulanır. Kural olarak, membranlar tarafından saflaştırılan su içinde, metallerin konsantrasyonu litre başına 1 mg'ı geçmez ve filtrenin diğer tarafında kendileri jel benzeri bir kütle halinde konsantre olurlar.

Ağır metallerden elde edilen suyun arıtılması, en etkili ve en ümit verici olarak kabul edilir. Yüksek kalitesi, zarların özel özelliklerinden dolayıdır:

1. Yüksek seçicilik, ya da başka bir deyişle, farklı maddeleri ayırma yeteneği. Septum yarı geçirgen olup, sadece yabancı maddelerden tamamen arındırılmış su içinden geçmesini sağlar. İkincisi zarların diğer tarafında birikmektedir.

2. Septa'nın kullanıldığı alaşım, özel dayanıklılığı ve kimyasal etkilere karşı direnci ile ayırt edilir.

3. Zar eşit derecede etkilidir ve kullanım süresi boyunca atanan işlevleri tamamen yerine getirir. Yöntemin avantajı, metal katışkıların filtre yüzeyine yerleşmemesi ve gözeneklerini tıkamamalarıdır, fakat farklı şekillerde membrandan uzaklaştırılmaktadır.

Bu arıtma türü ters osmozdur. Bu yöntem, kendi başına aşan çözeltiye (kontamine su) bir çözeltinin uygulanmasıyla ayırt edilir. Yöntemin eksiklikleri, konsantrasyon katmanının uzaklaştırılmasıyla saflaştırma bitkilerinin ve karmaşıklığın yaratıldığı malzemelerin kalitesine yönelik yüksek gereksinimleri içerir.

İhmal edilebilir büyük miktarda sıvıİyon değişimi ile ağır metallerin konsantrasyonunu arıtmak yararlıdır. Bilindiği gibi, teknolojisi, metal iyonlarının biriktirildiği yüzey üzerinde iyon değiştirme reçinelerinin kullanımına dayanmaktadır. Bu çalışmalar için tesisler, reçinenin kürleşmeleri haricinde birkaç yıl kullanılmasına izin verir.

En kapsamlı temizleme yöntemiTeknik uygulamada en karmaşık olanı ultrafiltrasyon ile döngüsel işlemdir. Doğru, bu yöntem sadece atık su büyük miktarda atık çözümleri içeren ve şelatlar ile doymuş olan elektroliz ve galvanik bitkilerde kullanılır. Bu çalışma için özel reaktörler kullanılmaktadır.

Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar 2019

Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar 2019

Related news

 • Keçeden Kapı Süsü Nasıl Yapılır
 • Yatak Odası Tablosu 2019
 • Laktik asit bakterileri bir gruba mý ait İnsan vücudu için bunların kullanımı nedir
 • Seçici olarak çalışmak iyi bir meslek, iyi bir maaştır
 • Hamilelik öncesi yapılması gerekenler

 • Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar


  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar

  Ağır metallerden suyun arıtılması: yöntem ve cihazlar