Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri 2019

Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri 2019 Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

Bugün için insanoğlu bilinen 104kimyasal elementler 82 metallerdir. Endüstriyel, biyolojik ve çevresel alanlarda insanların yaşamlarında önemli bir yer tutarlar. Modern bilim, metalleri ağır, hafif ve soylu metallere ayırır. Bu yazıda ağır metallerin ve özelliklerinin listesini ele alacağız.

Ağır metallerin belirlenmesi

Başlangıçta ağır metaller kabul edildi50'den fazla atomik kütleye sahip olan temsilcilerinden derler. Ancak, söz konusu terimin kullanımı bugün daha çok kimyasal bakış açısından değil, çevre kirliliği üzerindeki etkilerine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu nedenle, ağır metallerin listesi, insan biyosferinin (toprak, su) elementlerini kirleten metalleri ve metaloidleri (semimetalleri) içerir. Hadi onlara bakalım.

Ağır metaller listesi kaç öğe içerir?

Bugün için ortak bir görüş yokMetaller ile ilgili ağır metallere ilişkin genel bir kriter olmadığından, adlandırılmış listedeki elemanların sayısına göre. Yine de, metallerin çeşitli özelliklerine ve özelliklerine bağlı olarak ağır metaller listesi oluşturulabilir. Şunları içerir:

 • Atom ağırlığı. Bu kriterden hareketle, adlandırılanlar atomik kütlesi 50 amu (g / mol) aşan 40'tan fazla elemente aittir.
 • Yoğunluk. Bu kriterden yola çıkarak, bu metallerin, yoğunluğun demir yoğunluğuna eşit olduğu veya aştığı, ağır olduğu düşünülmektedir.
 • Biyolojik toksisite insan ve canlı organizmaların geçim etkileyen ağır metalleri birleştirir. Yaklaşık 20 maddeden kendi listesinde.

İnsan vücudunda etkisi

Bu maddelerin çoğutüm canlı organizmalar üzerinde olumsuz etki. Önemli atomik kütle göz önüne alındığında, zayıf bir şekilde nakledilir ve insan dokularında birikerek çeşitli hastalıklara neden olurlar. Böylece, insan vücudu için, kadmiyum, cıva ve kurşun en tehlikeli ve en ağır metaller olarak kabul edilmektedir.

Zehirli elementlerin listesi, en zehirli metallerin en düşük maruz kalma aralığına sahip olduğu Mertz kurallarına göre tehlike derecesine göre gruplanır:

 1. Kadmiyum, cıva, talyum, kurşun, arsenik (grupen tehlikeli metalik zehirler, izin verilen standartların fazlalığı ciddi psiko-fizyolojik bozukluklara ve hatta ölüme bile yol açabilir).
 2. Kobalt, krom, molibden, nikel, antimon, skandiyum, çinko.
 3. Baryum, manganez, stronsiyum, vanadyum, tungsten

Bununla birlikte, bu hiçbir unsurun,Yukarıda gruplandırılan, Mertz'in kurallarına göre, insan vücudunda bulunmamalıdır. Tam tersine, ağır metaller bu ve 20'den fazla elementi içerir, bunların küçük bir konsantrasyonu sadece insan yaşamı için tehlikeli değildir, aynı zamanda özellikle demir, bakır, kobalt, molibden ve hatta çinko olmak üzere metabolik süreçlerde de gereklidir.

Çevrenin ağır metallerle kirlenmesi

ağır metallerin listesi

Biyosfer elementleri kontamineAğır metaller toprak ve sudır. Çoğu zaman, bunun suçları hafif ve ağır demir dışı metalleri işleyen metalürjik işletmelerdir. Kirletici maddelerin listesi de çöp yakma tesisleri, otomobil egzozları, kazanlar, kimyasal üretim tesisleri, baskı şirketleri ve hatta enerji santralleri tarafından yenilenir.

En yaygın toksinler şunlardır: kurşun (otomotiv üretimi), cıva (dağıtımın bir örneği: kırık termometreler ve flüoresan aydınlatma cihazları), kadmiyum (çöpün yakılması sonucu oluşan). Buna ek olarak, üretimdeki çoğu fabrika, ağır olarak nitelendirilebilecek bu elementi kullanır. Listenin yukarıda listelenen metal metali, atık formunda en sık rezervuarlara girer ve daha sonra bir trofik zincir vasıtasıyla insan zincirine ulaşır.

Ağır metallerle doğanın kirletici teknik faktörlerine ek olarak, aynı zamanda doğal olanlar da vardır - bunlar, kadmiyumun artan içeriği olan lavda volkanik püskürmelerdir.

ağır metal grubu grubu

En zehirli metallerin doğada dağılım özellikleri

Doğada Merkür çoğunlukla suda bulunur.ve hava ortamı. Dünya okyanuslarının sularında, civa endüstriyel lavabolardan gelir ve civa buharı da kömür yanmasından üretilir. Toksik bileşikler, özellikle deniz ürünlerinde yaşayan organizmalarda birikmektedir.

Kurşun geniş bir dağılım yelpazesine sahiptir. Dağlarda, toprakta, suda, ve canlı organizmalarda ve hatta havadaki, otomobillerden çıkan egzoz gazları şeklinde birikir. Elbette kurşun, çevreye girer ve sanayi sektöründen ve geri dönüştürülemeyen atıklardan (piller ve piller) oluşan atık formunda antropolojik eylemin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

ağır demir dışı metaller listesi

Çevrenin çevre kirliliği kaynağı kadmiyumsanayi işletmelerinden kaynaklanan atık sular ve doğal faktörler: bakır cevherlerinin ayrışması, toprakların sızması ve volkanik faaliyet sonuçları.

Ağır metallerin kapsamı

Toksisiteye rağmen, modernEndüstri, ağır demir içermeyen metalleri işleyen çok çeşitli faydalı ürünler yaratır, bunların listesi arasında bakır, çinko, kurşun, kalay, nikel, titanyum, zirkonyum, molibden vb.

Bakır yüksek oranda plastik bir malzemedir.çeşitli teller, borular, mutfak eşyaları, süs eşyaları, çatı kaplama ve daha birçok şey elde edilir. Ayrıca, mühendislik ve gemi yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır.

en ağır metaller listesi

Çinko, yüksek bir anti-korozyona sahiptirözellikleri, bu nedenle metal ürünleri (yani galvanizleme denilen) kapsayacak şekilde çinko alaşımlarının kullanımı yaygındır. Çinko ürünlerinin uygulamaları: inşaat, makine mühendisliği, baskı (baskı plakaları), roket, kimya endüstrisi (vernik ve boya üretimi) ve hatta ilaç (antiseptik maddeler, vb.).

hafif ve ağır demir dışı metaller listesi

Kurşun kolayca eritilir, bu yüzden kullanılırBirçok sektörde kaliteli hammaddeler: boya ve vernik, kimyasal, otomotiv (pilin bir kısmı), radyo elektronik, medikal (X-ışınları sırasında hastalar için koruyucu önlükler yapmak).

Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri 2019

Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri 2019

Related news

 • Multivarquette adım adım sebze tarifi: farklı pişirme seçenekleri
 • Düzlem denklemi: nasıl oluşturulur Düzlem denklemlerinin çeşitleri
 • Besin Allerjileri-1
 • Genel İngilizce kanunu. İngiliz hukukunun kaynakları
 • 5 Adımda Para Harcamadan Dolabınızı Yenileyin

 • Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri


  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri

  Ağır metallerin listesi: türleri ve özellikleri