Ana dernekler türleri 2019

Ana dernekler türleri 2019 Ana dernekler türleri

Ana dernekler türleri

Ana dernekler türleri ve bunlarınFaaliyetler belirli bir mevzuat sistemi ile düzenlenir. Yapısal öğeleri şunlardır: Aynı adı taşıyan yasa ve bu kuruluşların belli türleri ile ilgili yasalar.kamu kurumu türleri

Örneğin, bazı kamuoyu türleriDernekler, faaliyetlerinde özürlülerin sosyal korumasını belirleyen yasa ile yönlendirilir. Ayrıca, bu yasama sistemine, kamu hukuku dernekleri olarak kamu derneklerinin işleyişi ile ilgili oldukça önemli hükümler içeren Medeni Kanun'un dahil edilmesi de mümkündür.

Dikkat edilmelidir ki, bu türlerkamu dernekleri, faaliyetlerinde özel bir yasal belge bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu maddede ilk belirtilen temel yasaya göre yönlendirilirler. Bu belgedeki Eylem dini toplumların yanı sıra ticari nitelikteki diğer şirketlerin yanı sıra, vatandaşların girişimiyle oluşturulan ve onların yardımıyla, kar amacı gütmeyen dernek ile oluşturmak kamu derneklerin bütün türleri için geçerlidir. Yetki alanında, Rusya topraklarında kurulan kar amacı gütmeyen yabancı sivil toplum kuruluşları ve derneklerinin başka yapıları olabilir.

halk dernekleri kavramı ve türleri

Bu Kanun temel kavram ve türleri verirgönüllülük, kendi kendini yönetme ve ticari olmayan yönlendirme ilkeleri doğrultusunda vatandaşların kendilerinin inisiyatifiyle oluşturulan halk dernekleri. Bu örgütün tüzüğünde belirtilen aynı hedeflerin uygulanmasında ortak çıkarlar temelinde birleştirilirler.

Halk derneklerinin ana biçimleri aşağıdaki özelliklerle karakterize edilir:

 • eğitimleri, tüzel kişiler ve kişiler tarafından gönüllülük esasıyla gerçekleştirilir;
 • devlet-güç yetkilileri yoktur vebu örgütler yasa yapmanın konuları değildir; bu güçlerin kaynağı sadece özel düzenleyici ve yasal belgeler olarak kullanılabilir;
 • ana amacı kar olan ticari işletmeler değildir.

Kamu kurumları belirli ölçütlere göre sınıflandırılır:

 • halk dernekleri formlarıörgütsel ve yasal formda kamuoyunu ayırır: örgütlenme, hareket, kuruluş ve kurum;
 • bu şekilde yasallaştırılırlar - devlet siciline göre tescil edilmiş dernekler (tüzel kişinin statüsü tayin edilir) ve onsuz işletmeler;
 • bölgesel aidiyete (tüm Rusya, bölgeler arası, bölgesel ve yerel dernekler);
 • kuruluş - dernek ilkesine göreÜyelik ve üyeliksizdir.
Ana dernekler türleri 2019

Ana dernekler türleri 2019

Related news

 • İrmikli Pratik Toplar Videosu
 • Deri Pantolonların Kışkırtıcı Havası
 • Köpük kemiğindeki dövme gerçekleştirilmemiş cinselliğin işaretidir
 • Anlatımlı Bebek Yeleği
 • Etli Taze Asma Yaprağı Dolması

 • Ana dernekler türleri

  Ana dernekler türleri


  Ana dernekler türleri

  Ana dernekler türleri

  Ana dernekler türleri

  Ana dernekler türleri

  Ana dernekler türleri

  Ana dernekler türleri

  Ana dernekler türleri

  Ana dernekler türleri

  Ana dernekler türleri

  Ana dernekler türleri

  Ana dernekler türleri

  Ana dernekler türleri

  Ana dernekler türleri