Arjantinin coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi 2019

Arjantinin coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi 2019 Arjantinin coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi

Arjantin'in coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi

Arjantin'in coğrafi konumu kendine özgü doğal koşullarını belirler ve ülkenin ekonomik gelişimine katkıda bulunur.

Genel Özellikler

"Arjantin" ismi genellikle şu şekilde çevrilir:"Gümüş", bu yüzden sık sık Gümüş Dağlar Ülkesi denir. Arjantin'in başkenti Buenos Aires şehri, diğer büyük yerleşim yerleri: Cordoba, La Plata, Salta, Rosario. Ülkenin nüfusu 44 milyon nüfustur. Resmi dil İspanyolcadır.

Arjantin bir cumhuriyettir. İdari bölge, 22 eyalette, Tierra del Fuego'nun ulusal bölgesi ve metropol bölgesi olarak ayrılmıştır. Devlet başkanı her 6 yılda bir seçilen cumhurbaşkanıdır. En yüksek otoriteler iki meclisli bir meclis ve bir bakanlar kurulu tarafından temsil edilir.

arjantin coğrafi konumu

Arjantin: coğrafi konum

Devlet Güney Amerika'da. Daha doğrusu, Arjantin'in coğrafi konumu şu şekilde tanımlanmıştır: Güney Amerika kıtasının güneydoğu kısmı. Ana karaya ek olarak, ülke birçok küçük adalar ve Tierra del Fuego adasının doğu kısmına sahiptir. Güneyde ve batıda Şili, kuzeyde - Bolivya ile, kuzeydoğuda Paraguay ve Brezilya ile sınırları vardır. Ülkenin doğu komşusu Uruguay'dır. Atlantik Okyanusu onu doğudan, güneyden gelen subantartik sulardan yıkar.

Arjantin bölgesi 2780 bin metrekaredir. km. Kıtanın tüm ülkelerinin büyüklüğü, yalnızca Brezilya tarafından aşılacaktır. Ülkenin toprakları kuzeyden güneye doğru kuvvetle geriliyor, bankalar ciddi şekilde parçalanmadı. Güneydoğu bölümünde, Uruguay ve Parana nehirleri tarafından oluşturulan La Plata'nın haliç, kıyıya yaklaşık 300 kilometre keser.

Arjantin'in tarihi ve coğrafi bölgelerdeki durumu Şili, Uruguay ve Falkland Adaları (Arjantin ve Birleşik Krallık arasındaki tartışmalı bölge) ile benzerdir.

arjantin coğrafi konumu

Doğal özellikleri

Arjantin'in coğrafi konumu ve harikauzunluk ülkenin çeşitli rahatlama ve iklim koşullarına neden oldu. Onlara göre, Arjantin bölgesi dört doğal bölgeye ayrılabilir.

İlk bölgede geniş dağ sıraları var.- Andes. Ülkenin batı sınırında bulunurlar. Güneydeki dağ sırtları, kar ve buzla kaplı, yaklaşık 4 bin metre yüksekliğe ulaşır. Bu bölgede ayrıca Şili topraklarında devam eden büyük bir göl bölgesi vardır. Kuzeybatıda, Andean aralıkları çok daha yüksektir. Yağış oranı düşüktür, dolayısıyla yüksek irtifa bozkırları ve çöller vardır.

Kuzey Plains bölgesi Andes venehirler Parana ve Paraguay. Ağır yağışlı subtropikal bir bölgedir. Bu bölgede, çoğu kez taşan, nehirleri su basan birçok nehir vardır (özellikle Chaco ovasında). Ovalar çoğunlukla mera için kullanılır.

Üçüncü bölge - Pampa - düz tepeli. Rölyefi gevşek tortul çökellerden oluşur. Doğuda birkaç alçak tepe vardır. Güney kesiminde ovaların yüksekliği azalır, burada birçok bataklık vardır. Pampa'nın büyük bir kısmı loess tarafından işgal edildi. Bölgenin batı sınırında kum tepeleri vardır.

Patagonya, Arjantin'in güney kesimindedir.Andes ve Atlantik Okyanusu arasında. Bu doğal alan için sık rüzgarlar ve kuru iklim tipiktir. Batı sınırında bir derin çöküntüler zinciri (dağ çöküntüleri), deniz kıyısı dik. Batıdan doğuya Patagonya yaylaları kanyonlarla oyulmuştur.

Arjantin'in tarihsel olarak coğrafi bölgelerdeki konumu

Ekonomi

Arjantin’in ekonomik ve coğrafi durumuçok karlı. Sınırların çoğu karadan - yaklaşık dörtte üçü. Kuzeyden güneye Arjantin, 1.4 bin km boyunca 3.7 bin km ve doğudan batıya uzanıyordu. Kıyı şeridi, ticaret ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunan 2.5 bin km uzunluğundadır.

Genel olarak, Arjantin'in coğrafi konumuDış ilişkiler kurmak ve ülkenin ekonomik olarak iyileşmesi için elverişli koşullar yaratır. Bununla birlikte, hızlı gelişmeyi engelleyen birkaç sebep vardır. İlk sebep ticari olarak avantajlı ülkelerden, örneğin Kuzey Amerika, Avrupa ve Güney Doğu Asya'dan uzak mesafelerdir. İkincisi, komşu ülkelerle üretilen malların uzmanlaşmasında benzerliktir.

Latin Amerika ülkeleri arasında Arjantinen güçlülerinden biri. Ülke ekonomisinde ana yer hizmet sektörüdür (% 57,2). Sanayi sektörü de iyi gelişmiştir. Baskın sanayi ağır sanayi: demir ve demir dışı metalurji, makine yapımı, uranyum, ağaç işleme, petrol arıtma endüstrisi. Ülke dünyanın en büyük uranyum yataklarından birine sahiptir.

Tarım sadece% 9.9devlet ekonomisi, mısır, buğday, meyve ve tütün ürünleri yetiştirilmektedir. Hayvancılık alanında et sığır yetiştiriciliği ve et-yün koyun yetiştiriciliği gelişmektedir. Arjantin tarafından üretilen tarım ürünleri, ülkenin kendi ihtiyaçlarını karşılar ve ayrıca sınırlarının ötesine de ihraç edilir.

Arjantin'in coğrafi konumu

Sonuç

Güney Amerika ülkesi, onun sayesindekuzeyden güneye doğru uzama, birkaç doğal ve iklimsel bölgede bulunur. Toprakları dört doğal alana ayrılmıştır: And Dağları, Kuzey Ovaları, Pampa ve Patagonya. Pampa'nın bereketli ovaları ve Kuzey Ovaları'nın alanları ülkede tarımın gelişmesine katkıda bulunur. Büyük bir deniz sınırı, dış ticaret ilişkileri için koşullar yaratır. Arjantin'in başlıca ekonomik yönleri endüstri ve hizmetlerdir.

Arjantinin coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi 2019

Arjantinin coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi 2019

Related news

 • Tığ İşi Çeyizlik Örgü Patik Yapılışı Videolu
 • Category Archives: Göz İçin Bitkisel Çözümler
 • Sarımsak saça nasıl uygulanır
 • Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı
 • MUHALLEBİLİ ÇITIR KAPLI AYVA TATLISI Tarifi

 • Arjantinin coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi

  Arjantinin coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi


  Arjantinin coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi

  Arjantinin coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi

  Arjantinin coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi

  Arjantinin coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi

  Arjantinin coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi

  Arjantinin coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi

  Arjantinin coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi

  Arjantinin coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi

  Arjantinin coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi

  Arjantinin coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi

  Arjantinin coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi

  Arjantinin coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi

  Arjantinin coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi

  Arjantinin coğrafi konumu, doğal özellikleri ve ülkenin ekonomisi