Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilir 2019

Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilir 2019
Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilir


Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilir?

Burak Sözer
Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilir?

Emlak ve gayrimenkul yatırımı için önemli bir araç olan arsa, son dönemlerde girişimciler tarafından oldukça önemsenir. Arsa almak ve satmak, gelecekte kazançlı yatırım düşünen kişiler için dikkatli yaklaşılması gereken bir konudur.

Sınırları belli, tapu ve kütüğe kayıtlı olan toprak parçalarına arsa denillir. Arsa almadan önce ilk olarak imarlı ve imarsız ayrımının yapılması gerekir. İmarsız olan arsalara arazi, imar olmuş toprak parçalarına da arsa denilir. Buna göre, arsa ve arazi tanımları farklı olan ve karıştırılmaması gereken birimlerdir. 

Arsa yatırımları uzun vadeli araçlar olarak kabul edilir. Bu konuda yatırım yapmak isteyen kişilerin bilgili ve tecrübeli olması gerekir. Arsa alınması planlanan şehrin ve alanın iyi tanınması ve zemin özelliklerinin kontrol edilmesi önemlidir. Diğer yandan arsa alırken şu unsurlar dikkate alınmalıdır.

Müstakil Olma Durumu

Tapu senetleri üzerinde mal sahipliği iki şekilde olabilir. Arsa tek bir kişiye veya birden fazla kişiye ait olabilir. Bu tip arsalarda dikkat edlimesi gereken nokta, hisse sahiplerinin sahip oldukları alanları bilmesidir. Bu nedenle arsa alımlarında hisseli veya müstakil özelliklere bakılması, arsa üzerinde başka hak sahipleri varsa bilgi alınmalıdır. 

Ön Alım Hakkı

Hisseli arsa alımlarında ön alım hakkı denilen bir kural vardır. Bu durum öncelikli alım hakkı anlamına gelir. Buna göre, hisseli bir arsa alan kişi tapuda gösterdiği bedeli, başka bir hissedara satabilir. Hisse sahibi olan kişiler sahibi oldukları arsalar üzerinde alım yapması daha kazançlı olunmasını sağlar. 

Arsa Üzerindeki Yapı

Arsanın başka kişiler tarafından işgal edilmesi veya arsa üzerinde bulunan bir kaçak yapı hak sahiplerinin bazı prosedürleri uygulaması anlamına gelir. Bu nedenle tapular üzerindeki birimlerin kontrol edilmesi gerekir. Hisse sahipleri iki yıl içerisinde bu değerler üzerinde hak ilan edebilir. 

İmar Durumu

Arsa alırken imar durumunun belediyeden belgelenmesi gerekir. Bu sayede alınan arsa üzerinde bir yapı inşa etme hakkına sahip olunur.

Arsanın Doğruluğu

Arsa alırken, o arsanın gösterilen yerde olup olmadığı kontrol edilmelidir. İmar ve Şehircilik Müdürlükleri üzerinden arsanın yeri belgelenmelidir. 

Arsa Fiyatları

Arsanın sahip olduğu konum, gelecekteki işleyişi ve arsanın bulunduğu alan çok önemlidir. Buna göre yatırım araçları düzenlenmeli ve fiyatlarında bir bilgilendirme yapılmalıdır.


Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilir 2019

Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilir 2019
Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilir


Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilir


Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilir


Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilir


Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilir


Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilir


Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilir


Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilir