Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2019

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2019 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

1953 yılında, dünya yargı sistemi ortaya çıktıDaha sonra Avrupa Adalet Divanı olan yeni organ. Yargı yetkisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne dayanıyordu. Temel insan hakları ve özgürlüklerini ilan etti. Daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi neydi ve ne oldu bugün, makalede ele alacağız.

Avrupa Adalet Divanı

Olay tarihi

İlk olarak, Sözleşme, Bakanlar Komitesi, Mahkeme Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Sekretarya'nın bir yan kuruluş olarak yer aldığı üç organ tarafından korunmuştur.

Sözleşme 47 üye ülke tarafından imzalanmıştır ve bu nedenleYukarıda belirtilen kurumların ana görevi, normlarına uyumu izlemek oldu. Bu görev, tarafından bildirilebilecek şikayetleri inceleyerek ve çözerek çözülür:

 • bireyler;
 • kişi grubu;
 • sivil toplum örgütleri;
 • katılımcı ülkeler.

Başlangıçta, şikayetler Komisyon tarafından değerlendirildi veOlumlu bir kararla dava, nihai kararın alındığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine havale edildi. Olumsuz bir sonuçla, Bakanlar Komitesi davanın incelenmesine karışmıştı.

1994 yılında, sistem değişti ve olumlu bir sonucu olan şikayetler, başvuranlar tarafından mahkemeye bağımsız olarak iletildi.

1998'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Komisyon yapısı tek bir yapıya bağlandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

yargı

Sözleşmenin 47 ülke tarafından imzalanmış olmasına rağmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi en yüksek yargılama vakası değildir. Bu yüzden o:

 • Bir ulusal mahkeme veya katılımcı bir ülkenin diğer bir devlet gücü organı tarafından halihazırda alınmış olan bir kararı iptal etmemektedir;
 • yasama organlarına talimat vermez;
 • ulusal mevzuatı ve bunları kontrol eden organları kontrol etmemektedir;
 • yasal sonuçlara yönelik önlemler için emir vermez.

Avrupa Adalet Divanı yetkisine göre:

 • Bir hukuk ihlali varlığına ilişkin şikayetler;
 • kazanan tarafa parasal tazminat, maddi hasar, manevi zarar ve dava masrafları şeklinde tazminat ödenmesine karar verir.

Mahkemenin uzun süreli uygulaması davaları bilmiyorkararlarının yerine getirilmemesi. Bu kısmen uyumsuzluğun, üyeliğin askıya alınmasına ve Avrupa Konseyi'nden sınır dışı edilmesine yol açabileceğinden kaynaklanmaktadır. Mahkeme kararlarının uygulanması Bakanlar Komitesi tarafından kontrol edilir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Avrupa Mahkemesinin yeterliliği nedir?

Avrupa Mahkemesinin yargı yetkisi Sözleşme'ye dayanmakta olduğundan, yeterlikler bundan kaynaklanmaktadır. Yani, o yapabilir:

 • Sözleşmeyi ve daha önceki kararları Bakanlar Komitesinin talebi üzerine yorumlamak ve davaların incelenmesiyle ilgili olmayan görüş bildirmek;
 • Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ülkelerine yönelik bireysel ve toplu devletlerarası şikayetleri ele alalım;
 • Başvuranın haklarının ihlal edildiğini kabul etmeli ve bir kazanma durumunda tazminat ödeyecektir;
 • Ülkede hukuk ihlali olgusunu tespit etmek, kitlesel bir olgu olarak ve kusuru gidermekle yükümlü kılmak.

Avrupa Mahkemesi davası

Yapı ve kompozisyon

Yargı, belgeyi imzalayan ülkelerin kompozisyonunda 47 kişi içeriyor. Her yargıç 9 yıllığına seçilir ve yeniden seçilemez.

Bir yargıcın seçilmesi, katılımcı ülke tarafından sunulan listeden üç adaydan birini seçen Parlamenter Asamblenin bir işlevidir.

Sekretarya personeli, 62 işçi - 62 ülke vatandaşı - Rusya vatandaşlarını kapsamaktadır. Avukat ve çevirmenlerin personeli ayrıca idari ve teknik personel ile birlikte çalışır.

Avrupa Mahkemesinde Rusya Tarihi.

Rusya Federasyonu 1998'de 5 Mayıs'ta Sözleşmeyi imzaladı. Bu tarihten önce ve bugüne kadar, Anayasa Mahkemesi Rusya Federasyonu'nda insan hakları ile ilgilenmiştir. Avrupa Mahkemesinin ondan birtakım farklılıkları vardır. Hangileri?

Avrupa Mahkemesi Sözleşme kapsamında faaliyet gösterir ve Anayasa Mahkemesi, Rusya Federasyonu Anayasasına uygun olarak yapılır.

Mahkemelerin farklı düzenleyici organları vardır - Avrupa Mahkemesi etnik gruplar arasındadır ve Anayasa Mahkemesi ulusaldır.

Anayasa Mahkemesine göre,Federal yasaya göre anayasaya aykırı eylemler veya bireysel hükümleri değiştirilmelidir. Öte yandan Avrupa Mahkemesi, ulusal mahkemenin aldığı kararları değiştiremez, bu Sözleşme'ye uygun değildir.

Ancak farklılıklara rağmen, bu gemilerin hiçbiri diğerinin üzerinde değildir.

Rusya'dan ilk yargıç Anatoly Kovler (1998-2012) idi. Halen hâkim olan Dmitry Dedov'un yerini aldı.

İstatistiğe göre, Rusya, Avrupa Mahkemesine sunulan şikayet sayısında birinci sırada yer alıyor.

2019'dan önce gözden geçirilen 862 Rus vakasının815 ihlalde bulundu. Mahkeme, cezai yürütme yapısında değişikliklere yol açan genel tedbirler almayı kararlaştırdı. Halen, yasal işlemlerin bazı yönleri reformasyona tabidir.

Fakat bu, Rusya Federasyonu'nun egemenliğinin bir kısmını Avrupa Mahkemesine transfer ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, Rusya Anayasasına ters düşen kararları uygulamayacaktır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Şikayet Koşulları

Avrupa Mahkemesine sunulan şikayet aşağıdaki koşullara uymalıdır:

 • Konusu sadece Sözleşme ve Protokollerinde belirtilen hak ve özgürlükler olabilir;
 • Davacılar, bir grup insan, sivil toplum örgütü;
 • Başvuruda, davacının, hak ve özgürlüklerinin ve kişisel verilerinin ihlal edildiği Sözleşmenin maddelerini belirtmesi gerekmektedir: isim, doğum tarihi, ikamet yeri ve mesleği;
 • Sözleşmeyi ve Protokolleri onaylayan bir ülkeye yöneltilmişse ve başvuruda açıklanan olaylar onaylandıktan sonra bir şikayette bulunulur;
 • Katılımcı özel bir kişi veya kuruluş olamaz;
 • Bir şikayette bulunma için son tarih, yetkili makam tarafından değerlendirildikten sonra 6 ayı geçmemelidir;
 • bu süre, ilk yazılı talep ya da başvuru sahibi tarafından doldurulmuş bir formdan sonra Avrupa Mahkemesine kabul edildikten sonra sona erer;
 • Başvuru sahibinin mevcut iç hukuk yollarını tüketmiş olması halinde bir şikayetin kabul edilebilir olduğu kabul edilir.

Avrupa Mahkemesi'nin durumu 3 ila 5 yıl arasında kabul edilir.

Şikayet nereye gönderilir?

Uygulama belirtilen tüm gereklilikleri karşılarsa, formda resmileştirilmelidir. C echr.coe.int'in doldurulması için Talimat ile birlikte indirilebilir.

Form aşağıdaki adrese basılmalı, doldurulmalı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gönderilmelidir.

Belge aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Davacının adı, doğum tarihi, vatandaşlık ve adresi;
 • şikâyetin yapıldığı Taraf veya Tarafların adı;
 • Olayların özlü ve açık bir şekilde beyan edilmesi, Sözleşme'nin hükümleri ve gerekçelerinin ihlal edildiği iddiaları veya ihlalleri ve kabul edilebilirlik koşullarına uygunluk beyanı.

Bir temsilci varsa, form aşağıdakileri belirtmelidir:

 • tam adı, adresi, telefon numarası, faks ve e-posta adresi;
 • başvuru sahibinin tarihi ve imzası.

Doğru şekilde işlenmiş şikayet aşağıdaki adrese gönderilmektedir.

anayasa mahkemesi

Mahkemenin kararı ne olursa olsun, başvuru sahibine kararını mektubu ile bildirecektir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2019

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2019

Related news

 • Kamchatkadaki yanardağ: açıklamalar, tarih, ilginç bilgiler
 • Süslemeli Örgü Ev Terliği Yapılışı Anlatımlı Videolu
 • Ayvalı Sütlü Tatlı Videosu
 • Göz Kararması ve Bacaklardan Güç Gitmesi
 • 4 aşama ile hızlı kilo verme

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi


  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi