Avrupanın Gerilemesi Spengler Kültürünün Felsefesi 2019

Avrupanın Gerilemesi Spengler Kültürünün Felsefesi 2019
20.09.2019

Avrupanın Gerilemesi Spengler Kültürünün Felsefesi 54

"Avrupa'nın Gerilemesi" Spengler Kültürünün Felsefesi

Kültürel felsefe veya kültür felsefesiKültürün özünü, gelişimini ve önemini araştıran felsefenin dalı. Toplum hayatında kültürün önemini kavramaya yönelik ilk girişimler eski zamanlara döndü. Yani sofistler insanın doğal ve kültürel-manevi motivasyonları arasındaki antinominin tanınmasını hak ediyor. Kinikler ve Stoikler bu fikri destekledi ve "sosyal kültürün" ahlaksızlığı ve yapaylığı üzerine bir teori geliştirdi. Ortaçağda, birçok ünlü akıl kültür nedir ve Allah'ın yaratılışındaki yeri hakkında düşünmüşlerdir. Daha sonra, Yeni Çağ'da ve özellikle Aydınlanma döneminde, kamusal kültüre çok fazla dikkat edildi. J. Rousseau, J. Vico, F. Schiller ve diğerleri, ulusal kültürlerin bireysel orijinalliği ve gelişim aşamaları hakkında fikir geliştirdiler.

Ancak "kültür felsefesi" terimi,XIX. Yüzyılın başlarında. Alman romantik A. Muller. O zamandan beri, felsefenin özel bir kolu haline gelmiştir. Bu genel olarak insanlığın kültürel gelişiminin süreci olarak, tarih felsefesi ayrılması gerektiğini ve özellikle ulusların ve halkların, medeniyetlerin tarihsel gelişim ritimleri ile örtüşmemektedir. Ayrıca, kültür sosyolojisi gibi bir bilimden ayrılır; çünkü ikincisi, bu sosyal, toplumsal ilişkiler sisteminde işlev gören bir olgu olarak kültüre odaklanır.

Felsefenin gelişimi açısından özellikle verimliKültür XIX'in sonu - XX yüzyılın başıydı. Kültürün evrimi bireysel aşamaların uğraşlar anlayış adamış filozofların (Rus Berdyaev Danilevskiy içinde Nietzsche Spengler, G. Simmel, H., Ortega y Gasset, ve diğerleri) bir bütün galaksi oluştu insanoğlu. Bu anlamda paha biçilemez katkılar, Alman felsefeci, tarihçi ve kültüroloji uzmanı Spengler'in kültür felsefesi (1880-1936) tarafından yapıldı.

Spengler çok özgün bir konsept ileri sürdübelirli bir kültürün canlı organizma olarak çevrimsel olarak gelişimi. Seleflerinin çalışmalarından yararlanan filozof, "kültür" ve "medeniyet" i de tezat oluşturuyor. Daha sonra yaşlılık ve sonunda ölüm enfeeblement (kültür gelişiminin zirveye ulaşmış olduğu) bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve - Spengler göre, her kültür doğar ve tüm aşamalardan, gelişir. Bir kültür ölürse, bir uygarlık haline gelir veya dejenere olur. Bitkilerin yaşam döngüsü bin ila onbeşyüz yıl arasında sürmektedir. kültür Spengler Felsefesi en tamamen filozof Avrupa medeniyetinin ölümünü ve güç ve servet moda, zevk, biriktirme, şehvet ruhsuz yarışın içine dejenerasyonu tahmin ettiği anlamlı başlığı "Avrupa Reddet" ile yaptığı çalışmalarında ortaya çıkardı.

Spengler'in öğretilerindeki kültür felsefesi"kültür" ve "medeniyet" olmak üzere iki temel kavram üzerinde durdu. Bununla birlikte, filozof, medeniyetlere "kitle toplumu" ve "ruhsuz zekâ" gibi cılızcâr âlimler verirse de, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin faydalarını tamamen reddettiğini basitçe düşünmemeliydi. Sadece kültürde bir ruh vardır ve uygarlık doğal olarak ruhsuzdur, çünkü kültür başka bir dünyayla bağlantı kurmaya çalışır, şeylerin düzleminde yer almayan bir şeydir ve medeniyet bu dünyayı incelemek, şeyleri kontrol etmek ve bu dünyayı idare etmeyi amaçlamaktadır. Kültür, Spengler'e göre, kültü ile yakından bağlantılıdır, tanımı gereği dindardır. Medeniyet dünyanın yüzeyine hakim, ruhsuz. Medeniyet, iktidara, doğa üzerinde egemen olma eğilimindedir, kültür doğal olarak bir amaç ve dille tanır. Kültür ulusaldır ve uygarlık küreseltir. Kültür aristokrattır ve medeniyet demokratik olarak adlandırılabilir.

Spengler'in hayatı için kültür felsefesi,Hint, Çin, Bizans-Arap (sihirli) ve Batı (Faust'vari) - Zaten ölü 8 aşılmaz kültürler, Mısır, Babil, Maya kültürü, Yunan-Roma (Apollo) ve bir solma ele.

Avrupanın Gerilemesi Spengler Kültürünün Felsefesi 2019

Avrupanın Gerilemesi Spengler Kültürünün Felsefesi 2019

Related news

 • Zahide Yetişle 118. bölüm konuğu Oğuz Özyaral
 • Scooby Doo Videoları Sayfa 2
 • Featured
 • Vesta Lada: özellikleri ve modele genel bakış
 • İğne Oyası İki Kollu Çiçek Modeli Yapımı Videolu

 • Avrupanın Gerilemesi Spengler Kültürünün Felsefesi 19

  Avrupanın Gerilemesi Spengler Kültürünün Felsefesi


  Avrupanın Gerilemesi Spengler Kültürünün Felsefesi 33

  Avrupanın Gerilemesi Spengler Kültürünün Felsefesi 82

  Avrupanın Gerilemesi Spengler Kültürünün Felsefesi 33

  Avrupanın Gerilemesi Spengler Kültürünün Felsefesi 67

  Avrupanın Gerilemesi Spengler Kültürünün Felsefesi 71

  Avrupanın Gerilemesi Spengler Kültürünün Felsefesi 61

  Avrupanın Gerilemesi Spengler Kültürünün Felsefesi 98

  Avrupanın Gerilemesi Spengler Kültürünün Felsefesi 55

  Avrupanın Gerilemesi Spengler Kültürünün Felsefesi 85

  Avrupanın Gerilemesi Spengler Kültürünün Felsefesi 60

  Avrupanın Gerilemesi Spengler Kültürünün Felsefesi 74

  Avrupanın Gerilemesi Spengler Kültürünün Felsefesi 90

  Avrupanın Gerilemesi Spengler Kültürünün Felsefesi 65