Bütünleştirilebilir pazarlama iletişimleri: unsurlar, stratejiler, yönetim 2019

Bütünleştirilebilir pazarlama iletişimleri: unsurlar, stratejiler, yönetim 2019 Bütünleştirilebilir pazarlama iletişimleri: unsurlar, stratejiler, yönetim

Bütünleştirilebilir pazarlama iletişimleri: unsurlar, stratejiler, yönetim

Dinamik olarak gelişen bir pazarın koşullarında vebüyüyen rekabet, herhangi bir şirket potansiyel alıcıların dikkatine ulaşmakla ilgilenir. Ve bu hedefe ulaşmak için en etkili yöntem, sunum yöntemleri ve geri bildirim araçlarının bir arada kullanılmasıdır.

Entegre pazarlama iletişimi (IMC) nedir

Bu terim altında süreci anlamakSon kullanıcıyla bağlantı kurmak, büyük reklamverenler tarafından kullanılanlardan farklıdır. Aslında, IMC, pazarlama iletişimlerinin planlanmasını, bireysel alanların (iletişim) ve stratejik rolün değerlendirilmesi ihtiyacına dayanmaktadır.

IMC sürecinde, tüm etki, programlar ve mesajlar, şirketin hizmet ve ürünlerinin potansiyel veya gerçek tüketicilerine iletilir.

IMC neden alakalı olarak değerlendirilmelidir?

Bütünleşik pazarlama kavramıiletişim yanlışlıkla değil ortaya çıktı. Mal ve hizmetlerin tanıtımına yönelik bu türden tedbirler fikri, 90'larda zaten popüler hale gelmiştir. Bu sistemin pratik olarak kabul edilmesinin nedeni, geleneksel pazarlama araçlarının artık değişen bir pazarda şirketlerin başarılı bir şekilde gelişmesi için gerekli olan verimlilik düzeyini sağlayamamasıdır.

bütünleşik pazarlama iletişimi

Bu nedenle, birçok girişim yolu gittiPazarlama iletişiminin çeşitli araçlarının birlikte kullanımı, toplam etkisi her bir yönün etkisinden ayrı olarak çok daha etkiliydi. Buna ek olarak, IMC, şirketlerin bütçeleri birleştirmelerine, optimize etmelerine ve daha fazla maddi getiri elde etmelerine izin verdi.

IMC kavramı

Açıkçası, bir ürünün tanıtımını kaçınılmaz olarak belirli pazarlama iletişimlerini ima eder. Entegre bir yaklaşım, sırasıyla, birbiriyle ilişkili iki problemin çözümüne yol açar.

IMC'nin ilk görevi mesaj oluşturmaktırFarklı KYS'ni (standart iletişim sistemi) anlamına gelir karakter iletişim birbirine zıt ve kolayca birbirine uyumlu etmeyen kullanılacaktır. Sonuç tek iletişimci olumlu görüntünün oluşmasıdır.

Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı

İkinci bir amaç olarak, IMC belirlemeliQMS'nin sentetik ve sabit varlıklarının en uygun kombinasyonlarını arayarak pazarlama iletişiminin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak.

KYS'nin özü

Entegre yöntemlerin uygulanması sürecindeStandart iletişim sisteminin araçları kullanılır. Konuların, kanalların, araçların ve etkileşim biçimlerinin yanı sıra, pazarlama sisteminin dış çevre temsilcileriyle yaptığı çalışmalarda kullanılan doğrudan ve ters bağlantılar gibi unsurların toplamından söz ediyoruz.

Bu araçları kullanarak, açık vePazarlama temyizinin özünü son kullanıcıya aktarmak caziptir. Malların maliyetinin, ürünle ilgili bilgileri (pahalı, dolayısıyla, kalite) iletmek için etkili bir yol olarak da kullanılabileceği gerçeğini hesaba katmak önemlidir.

Ürünlerin kendisi de dahil olmak üzere tümleşik pazarlama iletişimi unsurlarının yanı sıra maliyeti de, şirketin Orta Asya temsilcilerine sunduğu teklifle ilgili önemli bilgileri iletmemize olanak tanır.

sunumlar ve geribildirim birkaç çeşit aynı anda kullanılması önemli ölçüde tek bir tekniğin kullanımı verimliliğini aşan karlı bir stratejidir.

IMC stratejisi çerçevesinde önemli konular

Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı, 3 kilit soruya bir cevap almayı içerir:

 1. Pazarlama kanallarının hangi noktalarında, alıcının en etkili başarısı ve şirketin ürünlerini satın alma lehine tepkime hızının artmasıdır?
 2. İletişimin hedeflerine ulaşma çerçevesinde satış promosyonu ve reklam araçlarının en etkili kombinasyonu nedir?
 3. Reklamın cazibesi ve her bir reklam iletişimi türünü, ortak etkileşimleriyle markanın ortak konumuyla nasıl koordine edebiliriz?

pazarlama iletişimi entegre yaklaşım

Bu soruların cevapları, belirli görevler çerçevesinde IMC uygulaması için yetkili bir plan hazırlamayı mümkün kılmaktadır.

IMC'nin Unsurları

Entegre pazarlama iletişimi sistemi birkaç temel unsurdan oluşmaktadır:

 • Halkla ilişkiler (halkla ilişkiler).
 • Doğrudan pazarlama Buna İnternet ve TV pazarlaması dahildir. televizyon aracılığıyla promosyonla ilgili konuşan o aşağı o eylemin belirli ürünlerin görür ve özellikleri hakkında bilgi almak sonra, evden mal sipariş izleyiciye imkanı sağlıyoruz gelince dikkati çekiyor. Aynı prensibi kullanarak İnternet alanda, bu durumda ilerlemenin tek olasılık oldukça yüksektir.
 • Reklam. Bunlar, herhangi bir pazarlama görevinin etkin başarısı olan belirli önlemlerdir.
 • İlave faydaların getirilmesi yoluyla mal talebinin uyarılması ve bunun sonucunda artan faydalar.
 • Ticari ve perakende reklamcılık. Perakendecilerdeki perakendecilerle etkileşim süreci her zaman hızlı değişimlere yol açar. Bu, şirketlerin genellikle dinamik olarak ileriye doğru hareket eden mallarla pazara gelmeleri ile açıklanmaktadır.

entegre pazarlama iletişimi sistemi

 • Bütünleşik pazarlamailetişim. Uluslararası reklam kullanımı anlamına gelir. Bu, üreticinin bulunduğu ülkenin ötesine geçen bir reklam kampanyasıdır. Aynı zamanda, bu seviyedeki yükselme için, mallar kendi nişleri çerçevesinde öncülük etmelidir.
 • Fuarlar ve sergiler. İmalat şirketinin direkt olarak yer aldığı, ürünlerini son kullanıcıya sunacağı olaylar hakkında konuşuyoruz.
 • İşletmenin planı. Bu, farklı pazarlama araçlarını kullanarak malları tanıtmanın genel stratejisini ifade eder.

IMC'nin hızı

Entegre pazarlama iletişimi modern kavramı, belirli ilkelerin kullanımını içerir. Bunlardan biri verimliliktir.

Bu ilkenin özü;Başlangıçta planlanan olaylar gibi stratejik iletişim süreçlerinin uygulanmasının yanı sıra istem dışı ortaya çıkan durumlar için de kullanılması. Yeterince analiz edilen herhangi bir bilginin potansiyel olarak bir IMC kompleksinin oluşumuna neden olabileceğini anlamak önemlidir. Ve bir bilgi vesilesiyle şirketinizin içsel veri akışlarının herhangi bir alt bölümünden fiilen yapabilirsiniz.

Açıklık ilkesi

Bu durumda yatay bir formdurişletmenin ortakları ile iletişim. Bu, işi daha sürdürülebilir hale getirmenize izin verir, bu nedenle ortaklıklar geliştirme olasılığına açık bir tutum üzerinde odaklanmak önemlidir. Entegre pazarlama iletişimi stratejisi çerçevesinde bu ilkenin uygulanmasının canlı bir örneği, McDonald's ve Coca-Cola gibi ünlü markaların ürünlerini tanıtan ortak şirketler. Şimdi çamaşır makineleri ve toz, şeker ve çay, şarap ve peynir üreticilerinin promo eylemlerini karşılamak genellikle mümkün. Bu yaklaşımla, pazarlama tedbirlerinin etkinliğini artırmaya ek olarak, bütçelerini optimize etmek için fırsatlar yaratılmaktadır.

IMC ilkesi olarak kişiselleştirme

Bunun uygulanmasını getiren sonuçİlke, birçok şirketin istikrarlı ve aktif olarak kullanılmasını sağlar. Kişiselleştirme altında, şirketin her müşterisi ile kişisel bir ilişki oluşmasını anlamaktır. Elbette, bu yaklaşım hem yeni teknik ekipmanı hem de özel projeleri geliştirmek zorunda kalacağı için çok fazla maliyet ve çaba gerektirecektir.

Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı

Ayrıca, personel için belirli becerilerin kullanılabilirliği de gerekli olacaktır. Ama sonuç olarak, firma müşterilerden yüksek düzeyde bir sadakat alacak ve bunun sonucunda da satışlarda önemli bir artış olacak.

sinerji

Organize pazarlama iletişimlerinin düzenlendiği bu ilke,nasıl tanımladığınıŞef, yetkili anlaşılacağı gibiIMC'nin tüm bileşenlerinin etkileşimi. Promosyon tedbirlerinin kombinasyonunun, basit toplamalardan çok daha verimli olması, çeşitli şirketlerin deneyimleriyle defalarca kanıtlanmıştır.

İlkenin uygulanmasının başarılı örneklerinden birisinerji sokakta potansiyel müşteriler ile temas halinde bir öğrenci takımı satıcıları çağrılabilir. bu tür faaliyetlerin hemen hemen tüm teknikleri içeren, kullanım hangi entegre pazarlama iletişimi kavramını içerir:

 • belirli ürün tiplerine olan talep tahmin edilir;
 • Orta Asya'nın temsilcileri ile doğrudan temas vardır;

entegre pazarlama iletişimi kompleksi

 • Gençlerin istihdamı gibi sosyal bir sorunu çözerek, şirketin iş ilişkilerine yeni bakış açıları açan hükümet ilişkilerine girme fırsatı buluyor;
 • Markalı giysiler giymiş satıcı, sürekli reklam kaynağıdır.

Sinerji ilkesinin neredeyse tüm IMC unsurlarını ve yüksek düzeyde üretkenliği kullanmasına izin verdiği açıktır.

Entegre pazarlama iletişimi: İnternette yapı

Çevrimiçi alanda birleşik bir marka tanıtım yönteminin kullanılması, görevin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayan belirli faktörlerin varlığına işaret etmektedir.

 • Rekabet ortamı. Rakip analizi İnternetin avantajı faaliyetlerini ve derecelendirme izlemek için oldukça kolay bir şekilde düşürülür. Üstelik nedeni ağdaki tüm bilgilerin rakip şirketlerin en popüler kaynakları hakkında gerekli bilgileri alabilirsiniz kolayca istatistik toplama sistemlerinde, dijital formda temsil edildiğini.

entegre pazarlama iletişimi unsurları

 • Fiyat oluşum hızı. Üretici, ağ içinde, ürünlere dinamik fiyatlandırma olanağı tanımaktadır. Bu, örneğin belirli sayıda birim satın alırken mal alımında indirimler olabilir.
 • Bize Ulaşın. Bu site ve özel forumlar aracılığıyla geri bildirim olasılığı hakkında.
 • Verileri güncelle. Internet üzerinde bulunan içerik yönetim araçları sayesinde, şirketin iletişim biçimi, ve her an bilgiye kendisi kadar değiştirmek mümkün değildir.
 • Entegre pazarlama yönetimiağ içinde iletişim. Kişiselleştirme faktörünün kullanılması anlamına gelir. Bu teknik, belirli kullanıcıların kişiselleştirilmesinin gerçekleştirildiği site reklamlarıyla çalışırken en alakalı olanıdır. Bu yaklaşım endüstri portalları, web siteleri ve diğer kaynaklar tarafından kullanılır.
 • Ücretsiz iletişim. İnternet kaynaklarının yardımıyla çeşitli söylentileri hızla yaymanızın bir sırrı yoktur. Bu fırsat, çeşitli firmalar tarafından, rekabet halindeki ticari yapıların reklam kampanyalarının etkinliğini azaltmak için sıklıkla kullanılmaktadır.
 • Esnek PR fırsatları, odaklıOrta Asya'nın temsilcileri. Bu durumda, markanın sadakatini oluşturmak ve belirli ürünleri tanıtmak için tasarlanmış çeşitli materyallerin sunulması olasılığı hakkında konuşuyoruz. Seçilen kitle için özel olarak hazırlanmış materyaller kullanılabilir.
Bütünleştirilebilir pazarlama iletişimleri: unsurlar, stratejiler, yönetim 2019

Bütünleştirilebilir pazarlama iletişimleri: unsurlar, stratejiler, yönetim 2019

Related news

 • Yok gibi makyaj nasıl yapılır
 • Tundra yaz ve kış aylarında nasıl görünür Doğal tundra bölgesi: açıklama
 • Bir temeli oluşturmak, ideal bir uyum için en anlaşılır yoldur
 • Meslek şefi: tekne özellikleri
 • Genişletilmiş MTPL sigortası DSAGO (gönüllü sigorta): koşulları, avantajları ve dezavantajları

 • Bütünleştirilebilir pazarlama iletişimleri: unsurlar, stratejiler, yönetim

  Bütünleştirilebilir pazarlama iletişimleri: unsurlar, stratejiler, yönetim


  Bütünleştirilebilir pazarlama iletişimleri: unsurlar, stratejiler, yönetim

  Bütünleştirilebilir pazarlama iletişimleri: unsurlar, stratejiler, yönetim

  Bütünleştirilebilir pazarlama iletişimleri: unsurlar, stratejiler, yönetim

  Bütünleştirilebilir pazarlama iletişimleri: unsurlar, stratejiler, yönetim

  Bütünleştirilebilir pazarlama iletişimleri: unsurlar, stratejiler, yönetim

  Bütünleştirilebilir pazarlama iletişimleri: unsurlar, stratejiler, yönetim

  Bütünleştirilebilir pazarlama iletişimleri: unsurlar, stratejiler, yönetim

  Bütünleştirilebilir pazarlama iletişimleri: unsurlar, stratejiler, yönetim

  Bütünleştirilebilir pazarlama iletişimleri: unsurlar, stratejiler, yönetim

  Bütünleştirilebilir pazarlama iletişimleri: unsurlar, stratejiler, yönetim