Başlıca sosyal problemlerBaşlıca sosyal problemler
Başlıca sosyal problemler

Başlıca sosyal problemler

Faktörlerin varlığına ilişkin problemlerToplumsal yaşam, doğrudan ya da dolaylı olarak toplumun durumunu etkilemekle kalmaz, aynı zamanda onları ele almak için kolektif çabalar gerektirir, genellikle sosyal olarak adlandırılır. Her durumda, ne kadar ilerici ve ilerici olursa olsun, bu tür problemler vardır. Doğal olarak, nüfusun ya da devlet politikasının yaşam standartlarına bağlı olarak, bu konuların listesi farklı ülkeler için aynı değildir.

Birçok kişi sosyal problemin olduğuna inanıyoryoksul vatandaşların durumu veya nüfusun belirli kategorileri ile ilgili konulardan biri. Ancak, bu konuyla ilgili bir anlayış çok sınırlıdır. Bu problemlerin daha geniş bir yelpazesi vardır ve sadece bir devleti değil, aynı zamanda dünya topluluğunu bir bütün olarak da ilgilendirir.

Sosyal problem türleri

Sosyal sorunları sınıflandırınfarklı işaretler. Ekonomik, demografik, yiyecek vb. Ayırabilirsiniz. Bazıları evrensel öneme sahiptir, bazıları sadece bazı ülkelerde ortaya çıkar. Sorunları aşağıdaki gruplara bölebilirsiniz:

 • Doğa üzerindeki insan etkisi sürecinde ortaya çıkan sorunlar. Bunlar arasında dünya okyanuslarının kirlenmesi, toprak kaynaklarının tükenmesi, çevre felaketleri vb.
 • Sistemden kaynaklanan problemlersosyal yapı (başka bir deyişle - insanın toplumla etkileşimi). Bunlar sağlık hizmetleri, ekonomi, sınıf eşitsizliği, işsizlik ve diğerleri gibi konulardır.
 • Toplum içi sorunlar. Ortak çıkarlar ya da fikirlerle birleştirilen devletler ya da etnik gruplar arasında ortaya çıkan sorunlar. Bu kategori, yerel askeri çatışmalar ve azgelişmiş ülkelerin ekonomisi sorununu içermektedir.

Küresel sorunlar hakkında konuşursak, doğal olarak, şunları içerir:

 • Demografik. Dünya nüfusunda hızlı bir artış ile ilişkilidir.
 • Gıda. Sorun, giderek artan bir nüfusa yiyecek sağlama ihtiyacıdır.
 • Enerji. Mevcut bir zamanda ve öngörülebilir gelecekte enerji ve yakıtla çalışan insanların bakımıyla ilgili bir soru kararı ile bağlantılıdır.
 • Çevresel. Dünya Okyanusunun kirliliği ve atmosferi, katı atığın kullanımı ve işlenmesi sorunlarını bir araya getirir.

Yukarıdaki konuların çözümü tüm devletlerin ve toplulukların ortak çabalarını gerektirir.

Sosyal alanda devlet sorunları

Gezegenin sorunlarının çözümüne katılmanın yanı sıraölçek, herhangi bir devletin hükümeti çözmeli ve her ülkede hangi toplumsal sorunları çözmelidir. Rusya'nın başlıca sosyal sorunları:

 • Nüfusun büyüklüğü ve sosyal eşitsizliğin yoksulluğu.
 • Çeşitli türlerde madde bağımlılığının alkolizasyonu ve dağıtımı.
 • İşsizlik.
 • Nüfus artışı sorunu.
 • Yetkililer ve yetkililerin yolsuzluk sorunu.

Tabii ki, devletimizde var olan sorunların tam listesi çok daha geniş. Çözümleri hem federal hem de bölgesel düzeyde sürekli destek ve finansman gerektirir.

Ülke nüfusu için sosyal destek uygulamak için çeşitli sosyal kurumlar oluşturuldu. Bu kuruluşların faaliyetleri, nüfusa çeşitli hizmetler sunmayı amaçlamaktadır. Bunlar arasında:

 • Vatandaşların tıbbi bakımı. Poliklinik hizmetleri, hastanede tedavi, önleme ve rehabilitasyon.
 • Zorunlu ücretsiz eğitim.
 • Sosyal destek. Nüfusun belirli kategorilerini korumaya yönelik bir dizi tedbirdir: çeşitli faydaların sağlanması, sübvansiyonlar, bağışlar ve ödenekler, sosyal hizmet çalışanlarına fiziksel yardım.
Başlıca sosyal problemlerBaşlıca sosyal problemler

Related news

 • Daniel Defoe: Robinson Crusoe nun kısa bir özetini okuyucu günlüğü için
 • Ekonomik liberalizmin tarihçesi
 • Yulaf gevreği ile krep: en iyi yemek tarifleri
 • Bir erkek aşkı kabul eder: güzel tarih kuralları
 • Bir gol ağacı örneği ve yapım prensibi

 • Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler


  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler

  Başlıca sosyal problemler