Babalar ve çocuklar sorunu

Babalar ve çocuklar sorunu

Doğa her doğumda verilirbelirli bir zihinsel ve fiziksel nitelikler ve içgüdüleri. Bu karmaşık dünyada hayatta kalmaya yardım ediyorlar. Geri kalan her şey doğrudan küçük yaşta aldığımız eğitime bağlı. Kendi karakter özelliklerine sahip çocuklar sürekli olarak ebeveynleri ile anlaşamazlar. Bunun nedeni, her kişinin kişidir ve kendine has bir bakış açısı vardır.

Babalar ve çocuklar sorunu akrabalardan önce ortaya çıkar.farklı nesillere ait insanlar. Her birine kendi tarihsel dönemi atanır. Bu bakımdan, nesillerden nesile, yaşamın görüşleri ve değerlerinin sistemi değişmekte olup, herhangi birimiz kararlılıkla savunmaya hazırız.

Eski zamanlarda insanlar varlık temeli olarak saygı duyuyorlardı.yaşlıların ilkeleri. Bununla birlikte, çoğu zaman, aile tecrübelerini yutan çocuklar, yetişkinlerin etkisinde kalmak istemektedirler. Bunu yaparken, eski neslin tüm dogmalarını inkar ederler. Çocuklara, hayatlarını daha iyi, daha aydınlık ve daha ilginç hale getirebilecekleri görülüyor. Tüm problemleri kendi içlerinde en kısa sürede çözmek istiyorlar.

Babalar ve çocuklar problemi hemen hemen tüm insan topluluğunda ortaya çıkar:

- Ailede;

- iş kolektifinde;

- bir bütün olarak toplumsal bir oluşumda.

Çocuğun doğumundan bu yana ebeveynlere öğretildi. Anaokuluna gittiğinde - eğitimciler. Bir öğrenci bir öğretmendir. Bu zincirin belli bir zamanında, herhangi bir öğretinin reddine neden olan bir zaman vardır. Genellikle çocuğun kişisel nitelikleri, seçme hakkına ilişkin farkındalığı ve sorumluluğu geliştirmeye başlamasıyla oluşur.

Zamanımızdaki babalar ve çocuklar sorunu güzelkompleksi. Bazı durumlarda nesiller görüşlerini dengeleme sorunu basitçe çözülemez. Bazılarımız, başka nesil temsilcilerle, barış içinde bir arada yaşama imkânı, yan yana gidip kendilerinin ve başkalarının fikir ve planları uygulamada özgürlük kazanmalarını sağlamak için açık bir çatışma içine giriyor.

Bu gün babalar ve çocuklar sorunuönemlidir. Farklı kuşaklara ait insanlar için çok keskin. Bununla birlikte, yalnızca karşılıklı hoşgörünün ve birbirlerine saygının ciddi bir çatışmaya izin vermeyeceğinin unutulmamalıdır. En önemlisi sevgi ve anlayıştır.

Ebeveyn konseyleri aslında hizmetzorlama veya dikte. Kişinin kişiliği gittikçe daha nadir hale geldikçe, itaat etme arzusu vardır. Ebeveynlerin bunu zamanında gerçekleştirmeleri ve çocuklarla olan ilişkilerin oklarını bilgilerinin sunulması için tarafsız yollara çevirmeleri gerekmektedir. Aksi durumda çatışmalar kaçınılmazdır.

Anababalar için en zor şey, onlarınçocuğunu olduğu gibi alıp karakterin özelliklerinin yanı sıra bütün eksikliklerini de yerine getirmelidir. Buna ek olarak, eski nesil suçlarını ve çocuklarının suiistimalini affetmelidir. Ayrıca, çocuğun büyümesine ve kendi endişelerine ve davranışlarına sahip olmak üzere yetişkin yaşamına girmesi gerçeğini kabul etmek zordur.

Edebiyatta baba ve çocuk sorunu gündeme getirildisık sık. Bu soruya, bir çok yazar tarafından bir ölçüde dokunuldu. Topikal konunun her zaman en çarpıcı yankıları ISTurgenev'in "Babalar ve Sığanlar" romanı. Kuşağın ana temasını işaret eden bu eserin yanısıra nesiller arası ilişkiler birçok edebiyat şaheserinde ele alındı. İlk önce bu konuyla ilgili kimin konuştuğunu söylemek zor. Sorun, her zaman o kadar hayati önem taşımaktadır ki, onun tarifi her zaman edebiyat eserlerinin sayfalarında mevcuttur. AS'nin karmaşık problemini görmezden gelmediler. Griboyedov komedisinde "Woe from Wit" yazıyor. Ona dokundu ve Los Angeles'a. "Savaş ve Barış" romanında Tolstoy.Related news

 • Bir öğretmenle İngilizce öğrenmenin üç nedeni
 • Uzun hizmet emekliliği
 • Minskteki demiryolu istasyonu Avrupanın en büyük tren istasyonlarından biri
 • Bir tıbbi kurum ne olabilir
 • Kalp hakkında genel bilgiler

 • Babalar ve çocuklar sorunu

  Babalar ve çocuklar sorunu


  Babalar ve çocuklar sorunu

  Babalar ve çocuklar sorunu

  Babalar ve çocuklar sorunu

  Babalar ve çocuklar sorunu

  Babalar ve çocuklar sorunu

  Babalar ve çocuklar sorunu

  Babalar ve çocuklar sorunu

  Babalar ve çocuklar sorunu

  Babalar ve çocuklar sorunu

  Babalar ve çocuklar sorunu

  Babalar ve çocuklar sorunu

  Babalar ve çocuklar sorunu

  Babalar ve çocuklar sorunu

  Babalar ve çocuklar sorunu

  Babalar ve çocuklar sorunu

  Babalar ve çocuklar sorunu

  Babalar ve çocuklar sorunu

  Babalar ve çocuklar sorunu

  Babalar ve çocuklar sorunu