Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemleri 2019

Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemleri 2019 Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemleri

Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemleri

Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemlerinesnel gerçekliğin bilgisine üzerinde duruldu. Bunu yaparken, bunlar operasyonların, tekniğin ve eylemlerin belirli bir dizisini temsil eder. İncelenen nesnelerin neye bağlı olduğuna göre değişirler. Bu durumda, metodoloji genel teoriler, belirli bilim ve araştırma görevleri ele amaçlayan ilkelerin bir uygulama daha fazla hizmet veren akılda tutulmalıdır.

Şu anda, bilim, yeterli sayıda bilimsel araştırma metoduna sahiptir. Bilimsel araştırma yöntemlerinin sınıflandırılması çeşitli nedenlerle gerçekleştirilmektedir.

Bilimsel araştırmanın metodolojisi ve yöntemleri, bilim dallarına göre sınıflandırılmıştır: biyolojik, matematiksel, sosyo-ekonomik, tıbbi, hukuki vb.

Biliş seviyesine uygun olarak teorik, ampirik, metatheoretical düzeydeki yöntemleri ayırt eder.

Elde edilen verilerin niceliksel ve nitel olarak işleme yöntemleri, faktör, korelasyon, küme analizi veya grafikler, tablolar, diyagramlar, histogramlar vb. Şeklinde sunum gibi örneklerden seçilir.


Araştırmacı faaliyetlerinin niteliğine göre bilimsel araştırma yöntemlerinin sınıflandırılması dört gruptan oluşur:

1) kendi gözlemini de içeren ampirik vegözetim; sorgulama, test etme, konuşma, mülakat ve sosyometri içeren deneysel ve psikodinagnostik; praximetric yöntemler - siklograf, kronometri, eser tarifi ve eserlerin değerlendirilmesi; gerçekler, kanıtlar, olaylar, insan yaşamı tarihleri ​​ve modelleme yöntemine dayalı biyografik;

2) örgütsel yöntemler: karmaşık, uzunlamasına, karşılaştırmalı;
3) yorumlama yöntemleri, özellikle yapısal ve genetik yöntem;
4) Nitel ve nicel analiz yöntemleri.

Bununla birlikte, bilimsel araştırma metodolojisi ve yöntemleriGeleneksel olarak, bilimsel bilginin düzeyine dayanan, ampirik ya da teorik olarak yürütülür. Bu durumda, inceleme yöntemleri uygun bir şekilde ayırt edilir.

Bilimsel araştırmanın metodolojisi ve yöntemleri, doğrudan topluluk derecesine ve başvuru kapsamına bağlıdır. Bu ayırma yöntemlerine uygun olarak:

1) bilişin herhangi bir aşamasında ve tüm bilimlerde hareket eden felsefi (evrensel);

2) doğal, insani ve teknik bilimlerde uygulanan genel bilimsel;

3) özel, ilgili bilimlerin araştırılması için;

4) özel, belirli bir bilimsel alana uygulanabilir.

Bilimsel araştırmanın yöntemleri nelerdir?özellikle psikoloji mi? Ana yöntemler arasında deney ve gözlem, yardımcı ise performans ve iletişim analizidir. Psikolojideki hangi bilimsel araştırma metodlarının uygulanması mantıklı nasıl belirlenir? Her davadaki karar ayrı ayrı alınır. Her şey, araştırmanın amaç ve görevlerine bağlıdır. Kural olarak, tek bir yöntem kullanılmadığına, ancak kompleksde çeşitli yöntemlerin kullanıldığına dikkat çekilmelidir. Bu durumda, yöntemlerin her biri karşılıklı olarak kontrol eder ve birbirlerini tamamlar.

Gözlem altında, aşağıdakilerden oluşan bir yöntem kastedilmektedir:gözlemlenen zihinsel, öznel olaylar hakkında sonuç çıkarmak amacıyla davranışsal belirtilerin amaçlı, sistematik ve bilinçli algılanması ve sabitleştirilmesi.

Deney - gözlemindeğişken faktörlerin sistematik olarak manipüle edilmesi ve konunun davranışındaki değişikliklerin kaydedilmesi ile aktif olarak müdahale edilerek özel olarak oluşturulmuş bir araştırma durumu çerçevesinde gerçekleştirilir.

Anket metodu, konuşma metodu, konuların sözel ifadelerinin toplanması ve daha sonraki analizleriyle bağlantılıdır.

Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemleri 2019

Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemleri 2019

Related news

 • Dondurma Çubuğundan Duvar Süsü Yapımı
 • Fıstık Ezmeli Kurabiye
 • Piliçli Pilav Tarifi
 • Van Kaşık Tatlısı
 • Yumurtalık kistleri hakkında önemli bilgiler

 • Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemleri

  Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemleri


  Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemleri

  Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemleri

  Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemleri

  Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemleri

  Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemleri

  Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemleri

  Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemleri

  Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemleri

  Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemleri

  Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemleri

  Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemleri

  Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemleri

  Bilimsel araştırmanın yöntem ve yöntemleri