Bireyden tüzel kişiye vekaletname nasıl hazırlanır (örnek)Bireyden tüzel kişiye vekaletname nasıl hazırlanır (örnek)


Bireyden tüzel kişiye vekaletname nasıl hazırlanır (örnek) 1 03.03.2019, 13:24

Bireyden tüzel kişiye vekaletname nasıl hazırlanır (örnek)

Bir vekaletname resmi bir belgedir,bazı güçlerin bir avukata devredilmesinin kanıtı şeklinde yazılmıştır. Çoğu zaman, vekalet bireysel tüzel kişi tarafından verilir, örnek tek tek her şirketin geliştirmekte ve herhangi hizmetlerin sağlanması, çeşitli organizasyonlar, kurumlar ve organlar onun çıkarlarını temsil etmek sözleşme yapılması sırasında imzasına müşteri temsil eder.

bir gerçek kişinin vekaletnamesi

Ortak bir durum dabaşka bir şahıs için bir vekaletname hazırlamak. Belgenin yetkililerce geçerli ve kabul edilmesi için, taslak hazırlama ve uygulanabilir ifadeye dikkat etmeniz çok önemlidir.

bir birey için vekaletname şekli

Bir vekaletname hazırlamak ne zaman gerekli?

İhtiyaçlar çok çeşitlilik gösterebilir ve bu nedenlevekaleten başvuru şartları kamu kuruluşlarının anapara çıkarlarını temsil edecek bir avukat olacak bağlıdır. Belge mümkün anapara adına başvurusu ve gerekli sertifika ve belgeleri almak, fırsatlar yapmak, sözleşmeler yapmak amacıyla, belge ve bilgileri toplamak için çeşitli eylemleri gerçekleştirmek için yapar unutulmamalıdır.

bir gerçek kişinin vekaletnamesi

Bir takım özellikler avukatlık yetkisine sahiptir.herhangi bir noter, müfettiş imzasının zorunlu sertifikasına tabi olduğu için, inceleme için bir örnek sunacaktır. Doğal bir kişi onun adına herhangi bir işlemi yapmak için başka bir şahsa (akraba, komşu, tanıdık) vekaletname verebilir.

Bir kişinin vekaletinin bir işletmeye

Genellikle yaşlı ebeveynler bir vekaletname hazırlarlarbireyin emeklilik veya posta ile yazışmaları için başvurmaları üzerine, kendi sağlıkları için bunu yapamazlar. Bazen sebep, hapis veya uzun süreli bir iş gezisinde bir gemide bulunmak veya bir tıbbi kurumda tıbbi tedavide bulunmak olabilir. Bu nedenle, bir kimsenin fiziksel durumu veya belirli koşulları nedeniyle kişinin kendi çıkarlarını, fiziksel varlığının ve kimliğini ispatlayan belgenin gerekli olduğu herhangi bir resmi kurumda temsil edemediği durumlarda, vekaleten gerekli olur.Bir bireye gerçek bir kişinin vekaletnamesi

Ne tür vekiller var?

Vekaletname için birçok seçenek var,Bir bireyi bir başka kişiye ya da şirkete verebilir, onlar içeriklerine, yetki alanlarına ve yayınlandığı süreye göre farklılık gösterir. Örneğin, bir şahıstan tüzel kişiliğe bir vekaletname verilmiş gayrimenkul satışı için, bir inceleme örneği, genellikle bir emlak şirketini temsil eder.

Temsil için genellikle mahkemeye vekalet verirBireyin toplantılarda çıkarları veya vergi beyannamelerinin sunulması. Kendinizi bulabileceğiniz kişilerden ya da noter ile iletişime geçerek vekaletname örnekleri. Bir birey için vekaletname biçimi, sadece bir giriş parçası olarak bir tüzel kişi için resmileştirilmiş olandan farklıdır. Bir bireyin genel vekaletinin örneğini sıradan biriyle karşılaştırırsanız, avukatın mülkiyet ve haklarını tamamen elden çıkarması, hacminin farklılık göstermesi ve sağlanan imkanlar açısından geniş imkanlar sağladığını anlamalısınız.

bir gerçek kişinin vekaletnamesi

Ana çeşitleri şunlardır:

 • İlk tip, vekilin bir vekil tarafından tek bir işlemin yapılması için sadece bir kez talep edilmesidir (mal, posta, sözleşme imzalamak için);
 • ikinci tip özel bir vekalettir,bir ay içinde, bir yıl, birkaç yıl içinde (vergi beyannamesi, emekli maaşı alınması) kendi adına belirli eylemlerin vekili tarafından periyodik performans için müşteri tarafından düzenlenir;
 • Herhangi bir eylemi gerçekleştirmek için tüm hakların (örneğin, herhangi bir malla ilgili olarak) devredildiği genel vekaletnamesi.Bir bireyin genel vekaletnamesi

Bir güç vermek için prosedür

Vekaletname vermenin temeli,Gereksiz, gerekse ücret esasına dayalı herhangi bir ilişki çerçevesinde bireyler ya da birey ve kuruluş arasında belirli bir anlaşma. Bir vekilin bir tüzel kişiye tevdi edilmesi durumunda, kayıt bilgileri ve müdür hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

Temsilcinin sahip olduğu güçler nelerdir?

Yetkiler, taraflarca uygun şekilde belirlenir.yürürlükteki mevzuata göre kayıt amacıyla. Vekaletname ana bölümü, sunulması gereken kuruluşların isimleri, toplanması, teslim edilmesi ya da alınması gereken belgelerin bir listesi ve talimatların yerine getirilmesi için gerekli özel eylemlerin bir tanımıdır. Vekaletname, vekaleten şahsen çıkarılır, her durumda vekalet, hukuki sonuçlarının açıklanmasının bir açıklaması ile derhal mevcudiyetinde tasdik edilir, çünkü yasa “yazışma” ya da uzaktan kayıt olanağı sağlamaz.Bir kişinin vekaletinin bir işletmeye

Belgenin hazırlanması için prosedür

Avukatın mektubunun kesin olarak onaylanmış şekli yoktur.vardır, ancak geçersizliği önlemek için dikkate almak ve içermek için önemli olan zorunlu koşullar vardır. Vekaletname yazılı olarak yapılır, bazı durumlarda imzanın bir noter tarafından tasdik edilmesi gerekir. Örneğin, bir kişinin bir daire satması için genel bir vekaletname verilmesi durumunda, noterlik dairesinde bir örnek mevcuttur.

Bir bireyin temsil edilmesi için vekaletname

Noter veren kişinin kimliğini doğrular.vekaletname, yasal kapasitesi ve imzanın o kişi tarafından varlığında yapıldığını belgelendirir. Tarafların mutabakatıyla, noter tasdiknamesi bir ön şart olmamakla birlikte, vekaletname noter tarafından da onaylanabilir.

Vekaletname içinde yer alması gereken ana noktalar

• Derleme başlığı, şehir ve derleme tarihi belgenin üst kısmında belirtilmiştir;

• bundan sonra pasaport verileri, yeri ve tarihidoğum, müdür ve avukatın adresi veya isim, kayıt bilgileri, tüzel kişinin adresi ve baş hakkındaki bilgiler (temsilci);

• Belgelerin ortasında, devredilen yetki ve vekaletname verme amacı yansıtılır;

• vekalet yetkisinin alt kısmında, geçerlilik süresi ve transfer hakkı (istendiğinde) genellikle belirtilir;

• Aktarım otoritesinin imzası ve tam şifresinin yanı sıra noter veya memurun imzası ve mührü (gerekirse) zorunludur.

Bir bireye gerçek bir kişinin vekaletnamesi

Kimler vekaleten temsilci olabilir ve ne kadar süreyle yayınlanır?

Vekil yetişkin olabilir veherhangi bir yargı sınırlaması olmayan yetenekli vatandaşlar. Çocukların çıkarları genellikle ebeveyn veya velidir. Vekaletname verilme süresi, duruma göre müşterinin kendisi tarafından belirlenir. Süre belirtilmemişse, o zaman bir yıl geçerlidir. Ancak, herhangi bir zamanda bir notere başvurularak vekalet iptal edilebilir. Eğer geçerlilik süresini belirtmeksizin yurtdışındaki çıkarların temsil edilmesi için vekaletname verilirse, anapara tarafından iptal edilene kadar geçerli kalır. Vatandaşın menfaatlerinin mahkemede temsil edilmesi ve yürütme hizmetleri de zorunlu noter tasdiki gerektirmektedir.

Müdürün imzası

Yasalar durumları belirlermüdürün vekaletname imzasının zorunlu tescili. Her şeyden önce, bunlar noter onaylı bir formun sunulması veya kayıt makamlarına taşınmaz mallar ile taşınan hak ve işlemlerin tescili, miras kabulü, devlet siciline kayıtlı hakların elden çıkarılması ile ilgili başvuruların sunulmasıdır. Bir notere ek olarak, vekaletname ile ilgili bir imza aşağıdaki ispatlanabilir:

 • Başlıca tedavi görenler varsa, sağlık kurumlarının memurları;
 • Askeri birimin idaresi, mahkemelerin komutanları, noter dairelerinin bulunmadığı yerler ve buralara seyahat etmek imkansızdır;
 • mahkumlar halinde hapis yerlerinin başkanları;
 • orada yaşayan yetişkin yasal vatandaşların mütevelli olduğu sosyal kurumların idaresi;
 • banka, teslimat hizmeti ve diğer ilgiliorganizasyonlar, finansal işlemlerin ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi için vekaletname belgesini onaylarlar, yazışmaların alınması, kuruluşun çalışma yerinin bulunduğu yerde kuruluş tarafından onaylanır;
 • tüzel kişi adına, baş veya diğer yetkili kişi vekaletname imzasını tasdik eder.

Noterden vekaletname hazırlama prosedürü

Kayıt için noterdeVekalet vekili, vekilin varlığına yeterlidir. Belgeler pasaportunu, temsilci hakkında bilgileri (pasaportun yeterli kopyalarını), yayınlama amacı ile ilgili tam bilgileri, yetkililerin adını ve avukatın yapması gereken eylemleri gerektirecektir. Noter, pasaportun kimlik tespiti için kontrol edilmesini ve müdürün kredibilitesini doğrulamak için birkaç soru sormakla yükümlüdür. Dahası, yetkilerinin başka bir kişiye devredilmesinin haklarının, görevlerinin ve sonuçlarının mütevelerine bir açıklama yapılır. Vekaletname hazırlanması genellikle biraz zaman alır. Ancak, önemli nokta, imzalamadan önce derlemenin doğruluğunu kontrol etmektir. Noter bu belgeyi imza ve mühür ile tasdik eder. tüzüğünü, devlet tescil belgesi ve vergi kayıt, sipariş ve başın seçilmesini veya randevu (kararın kurucusu toplantının dakika) doğrulayan bir belge: tüzel kişiler ek belgeler gerektirir için.
Bir bireyin genel vekaletnamesi

Vekaletname nasıl sona erdirilir?

Vade tarihi geçtiyse vekaletname geçersiz sayılır. Ayrıca şu durumlarda iptal edilir:

 • Taraflardan birinin ölümü, yetersiz, eksik veya sınırlı yetenekli olarak tanınması;
 • Vekalet eden kişinin vekaletini iptal etmesi veya vekilin reddetmesi;
 • tüzel kişiliğin faaliyetlerinin sona ermesi, bir bireyin tüzel kişiliğe (örnek) daha önce bir vekaletname verilmesi durumunda;
 • bunun doğru bir vekaletname vermek için hangi anapara veya avukat, bakımından iflas işlemleri girdiğinde kaybolur.

Belge ayrıca iptal edilmiş olarak kabul edilireğer avukat, tek taraflı olarak mütevelli tarafından hatırlanmasının gerçeğini bilmiyorsa. Bu durumda, temsilci mutlaka asıl vekaletini vekiline iade etmelidir. Her durumda, tarafların her biri herhangi bir zamanda vekaletnamenin feshedebilir. Vekaletname verilmiş olanın yetkileri reddetme hakkı vardır, ayrıca müdürün bunu iptal etme hakkı vardır.

Bireyden tüzel kişiye vekaletname nasıl hazırlanır (örnek)Bireyden tüzel kişiye vekaletname nasıl hazırlanır (örnek)

Related news

 • Yeni Tasarım Çeyizlik Gelin Patik Modeli Yapımı Videolu
 • Alkolizmden nasıl kurtulur. Tedavinin prensipleri
 • Cevizli Kakaolu Kurabiye Videosu
 • Damla Çikolatalı (Cookie) Kuki
 • AVUÇ İÇİ KESE LİF YAPIMI TÜRKÇE VİDEOLU
 • Tarkan minik Elifin çağrısına duyarsız kalamadı

 • Bireyden tüzel kişiye vekaletname nasıl hazırlanır (örnek) 48

  Bireyden tüzel kişiye vekaletname nasıl hazırlanır (örnek)


  Bireyden tüzel kişiye vekaletname nasıl hazırlanır (örnek) 92

  Bireyden tüzel kişiye vekaletname nasıl hazırlanır (örnek) 43

  Bireyden tüzel kişiye vekaletname nasıl hazırlanır (örnek) 79

  Bireyden tüzel kişiye vekaletname nasıl hazırlanır (örnek) 19

  Bireyden tüzel kişiye vekaletname nasıl hazırlanır (örnek) 27

  Bireyden tüzel kişiye vekaletname nasıl hazırlanır (örnek) 39

  Bireyden tüzel kişiye vekaletname nasıl hazırlanır (örnek) 3

  Bireyden tüzel kişiye vekaletname nasıl hazırlanır (örnek) 69

  Bireyden tüzel kişiye vekaletname nasıl hazırlanır (örnek) 18

  Bireyden tüzel kişiye vekaletname nasıl hazırlanır (örnek) 42

  Bireyden tüzel kişiye vekaletname nasıl hazırlanır (örnek) 71

  Bireyden tüzel kişiye vekaletname nasıl hazırlanır (örnek) 60