Birleşik cihaz 2019

Birleşik cihaz 2019 Birleşik cihaz

Birleşik cihaz

Devlet (ulusal devlet)cihaz yasal olarak ülkenin iç yapısını, oluşturulan parçaların yasal konumunu temsil eder. Bu kavram, merkezi hükümet ve birbirleriyle olan ilişkilerinin özelliklerini yansıtıyor.

Üç temel iç yapı türü vardır: devletin birleşik, konfederal ve federal yapısı.

İkinci tür, gönüllü olarak karakterize edilirbelirli bir bağımsızlığa sahip ülkelerin birleşmesi. Birlik devletindeki federal sistem aynı zamanda bir federal antlaşma temelinde yürütülür. Yapı içindeki konular hem devlet kuruluşları hem de egemen ülkeler olabilir. Federal sistem, kural olarak, konular ve federasyon arasındaki eşit ilişkiyi öngörür. Bu yapı için, konu ve ortak bölgeler, devlet organları, vatandaşlık, bütçe, anayasalar ve diğer varlıklar karakteristiktir. Konuların ilgisi meclis odası tarafından temsil edilir.

Rusya Federasyonu'nun Federal yapısıAnayasa'nın yasaları ve diğer yasama eylemleri ile belirlenir ve devletlerin ve ulusların bir biçimde ya da bir başka biçimde kendi kaderlerini tayin etmesine dayalı siyasi örgütlenmeyi içerir. Ülkenin yapısı oldukça karmaşık bir sisteme sahiptir. Sadece bir federal düzenlemeyi değil, aynı zamanda üniter ve otonom bir düzeni de içerir. Rus devletinin bir parçası olarak özerk bölge, bölge, bölge (özerk dahil), federal önemdeki şehirler, cumhuriyetler var.

Rusya federal yapısının anayasal temelleri arasında şunlar bulunmaktadır:

- egemenliği ülke çapında güçlendirmek ve yaygınlaştırmak;

- federal yasaların üstünlüğü ve bölgedeki Anayasa;

- ülkenin bölgesel dokunulmazlığı ve bütünlüğü;

- Devlet iktidarının konusunu ve organlarını yürütme güç ve konularda farklılaşma;

- kendi kaderini tayin etme ve halkların eşitliği;

- eşitlik ve yurttaşlığın birliği.

Anayasa'nın birinci bölümünün bu ve diğer hükümleriDevlet yapısı ile ilgili konuların düzenlenmesini sağlayan Rus devleti, Rusya Federasyonu'nun temellerinin ayrılmaz unsurlarıdır. Bu hükümlerin değiştirilmesi ancak anayasal düzende yapılabilir.

Federal sistem bir dizi ilkeye sahiptir:

 1. Milliyetlerin birleşmesinde gönüllülük vemilletler. Gönüllü doğası, her şeyden önce, Rusya Federasyonu Anayasası'nın 1993 yılında tüm konular tarafından halkın oyuyla kabul edilmesi süreci ile kanıtlanmıştır.
 2. Ulusların eşitliği ve egemenliği. İlkenin özü, ulusların ve milletlerin egemenlik haklarının varlığını politik biçimlerini özgürce belirleyebilmelerini sağlamaktır.
 3. Federalizm, özerklik ve unitarizm ile birlikte. Devletin çeşitli biçimlerinin düzenlemesi, ülkenin çok uluslu karakteri, karmaşık tarihsel yolu ile şartlanmaktadır.
 4. Devlet yapılarının oluşumunun ulusal-bölgesel prensibi, konuların oluşumunun bölgesel prensibi ile bağlantılı olarak.
 5. Devlet bütünlüğü. Devletin bütünlüğünü korumak için en önemli yasal garanti, Rusya Federasyonu'ndan konuların geri çekilmesi haklarının yokluğudur. Ülke Anayasası, yukarıdaki garantileri sağlayan diğer normları sağlamaktadır.
 6. Federasyonda deneklerin eşitliği ilkesiformüle edilmiş ilkeyi sürdürür - ulusların eşitliği ve egemenliği. Özünü analiz eden yazarlara göre, farklı devlet biçimleri göz önünde bulundurulduğunda özneler kesinlikle eşit haklara sahip değiller.
Birleşik cihaz 2019

Birleşik cihaz 2019

Related news

 • VAZ-2106: ön süspansiyon, değiştirilmesi ve onarılması. İleri bir askı aparatı VAZ-2106nın kollarının değiştirilmesi
 • Aşkın Belirtileri İle Yaşadığınız Duyguyu Çözümleyin
 • Siyah frenk üzümü ve muhafazasından jöle için reçete
 • Karanfil - baharat, tıbbi özellikleri son derece değerli
 • Yarım Yelpaze Modeli Tığ Oyası Yapılışı Anlatımlı Videolu

 • Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz


  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz

  Birleşik cihaz