Dönen varlıklar, özleri ve analizi 2019

Dönen varlıklar, özleri ve analizi 2019 Dönen varlıklar, özleri ve analizi

Dönen varlıklar, özleri ve analizi

"Dönen varlıklar" terimi ne içerir? Devamlı dolaşımını sağlamak için dolaşım fonlarının ve üretim döner sermayelerinin yaratılmasına yönelik bütün para avansları demektir. Bu varlıkların özünü anlamak için şirketteki amaç ve hareketlerini dikkatle anlamalısınız. Dolaşımda, mevcut varlıklar sürekli olarak 3 aşamadan geçiyor: parasal, üretim, emtia.

Cironun ilk aşaması parasaldır;para üretime dönük stoklara transfer eder. Kabaca söylemek gerekirse, işletme emeğin nesnel özelliklerini (materyal ve hammadde) ve emek araçlarını (hizmet ömrü 1 yıla kadar) alıyor.

Üretken aşamada imalarYaratılan ürünlerin değerinin yükseltilmesi ancak tam olarak değil, kullanılan üretim stoklarının miktarı. Bu noktada, tamamlanmamış üretim yapılmakta ve işçilik maliyetleri (ücretler) ve sabit kıymetlerin parçaları için gelişmeler yapılmaktadır.

Emtia aşamasında gelişmeler devam ediyoremeğin nihai ürünü (bitmiş ürünler). Daha önce geliştirilmiş işletme sermayesi, elde edilen değerin emtia formunun nakit olmasına ya da daha basit bir şekilde ürün satışı anına geldiği andan itibaren, gelir karşılığı olarak geri ödenir. İşletmenin kesintisiz çalışması için gerekli minimum tahmini tutarı, cari varlıklar standardı ile belirlenir.

Herhangi bir üretim faaliyetinden beriBu iş verimliliği idari kontrolünde birinci derecede rol oynar işletme sermayesi ve boyutları, şirket cari varlıkların detaylı analiz verimli kullanımı bağlıdır.

Mevcut tüm (mobil ve mevcut) varlıklarıişletmelerin varlık bakiyesinde, yani ikinci bölümünde görüntülenir. Analiz genelde tüm aktiflerin likidite derecesine göre gruplandırılması ile başlar. Gruplama sürecinde, dönen varlıklar aşağıdaki parametrelere göre dağıtılır:

- en basit uygulanan, ki bu da likidite açısından en az risklidir. Bu varlıklar, para, hisse senedi ve senetlerdir;

- Uygulanması kolay, küçük olan varlıklarırisk derecesi. Bunlar arasında: Karşı tarafların, istikrarlı bir mali duruma, tüm maddi hisse senetlerine (bayat hariç), arzulanan nihai ürünlerden oluşan alacak hesapları;

- ortalama likiditeye sahip olan varlıklar. Bunlara endüstriyel ve teknik amaçlı amaca uygun ve bitmemiş ürünler dahildir;

- az sıvı (uygulanması zor) pazarlık edilebilirVarlıklar, yüksek riskli uygulama. Bunlar arasında şunlar sayılabilir: eski malzeme kaynakları, zayıf mali koşulları olan karşı taraflardan olan alacaklar, talep düşük bitmiş ürünler.

Analiz sırasında dinamiklerbulunması zor varlıkların oranı ve mevcut varlıkların toplam değeri arasındaki oranı. Artan oran, likiditede bir azalış olduğunu gösterir. Derinlemesine analiz için, devam etmekte olan işin kompozisyonu, malzeme stokları, bitmiş ürün çeşitleri ve çeşitleri incelenmektedir.

Cari varlıkların ciro analizleri düzenli olarak yapılmalıdır. Cironun genel göstergeleri şöyledir:

- Ciro oranı, belirli bir dönem için gelirin ortalama varlık değerine oranı olarak hesaplanır;

- Cironun süresi, varlıkların ortalama bakiyesinin belirli bir dönem için bir günlük gelir tutarına oranı olarak hesaplanır.

İyi bir gösterge, büyümenin bu varlıkların rasyonel kullanımını gösterdiğinden önceki dönemlere kıyasla dönüş sayısındaki artıştır.

Dönen varlıklar, özleri ve analizi 2019

Dönen varlıklar, özleri ve analizi 2019

Related news

 • Evde Döner Tarifi
 • Balyaj Nedir ve Nasıl Yapılır
 • Kayseri Yağlaması Tarifi Videosu
 • Webcam Defender modeli G-LENS 2552 - para için mükemmel bir değer
 • Güzellik

 • Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi


  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi

  Dönen varlıklar, özleri ve analizi