Dünya parasal sisteminin gelişimini karakterize eden dört evre 2019

Dünya parasal sisteminin gelişimini karakterize eden dört evre 2019

Dünya parasal sisteminin gelişimini karakterize eden dört evre 87 02.02.2019, 03:54

Dünya parasal sisteminin gelişimini karakterize eden dört evre

Bugüne kadar uluslararası para birimisistem karmaşık, dinamik olarak gelişen ve değişen bir sistemdir. Doğal olarak, dünya para sisteminin gelişimini belirleyen bu veya vektörü veren başlıca ülkeler, gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerdir. Bu şaşırtıcı değil, çünkü altın ve para birimi potansiyelinde önemli bir avantaja sahip olan dünyanın tüm pazarlarındaki oyuncuların bu bloğu.

Unutulmamalıdır ki, dünyadaki evrimPara sistemi, dört farklı döviz ilişkileri sistemine dayanan dört aşamayı içermektedir. Gelişmenin ilk aşaması, daha doğrusu, oluşum aşaması, altın standart olarak adlandırılan sistem haline geldi. Bu sistemde, iç piyasada dolaşımda olan herhangi bir para birimi (çoğu ülke) altına güvenli bir şekilde aktarılabilir. Bu gibi ilişkiler tamamen kendiliğinden ortaya çıktı ve 19. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşti. Altın para standartını da içeren dünya para sisteminin gelişiminin tüm aşamalarının kendine has özelliklere sahip olduğu açıktır. Dikkate alınması gereken durumda şudur: Her para birimi altın eşdeğeri içinde kendine özgü içeriğe sahiptir; dövizin altın haline dönüşebilirliği hem devletin içinde hem de dışında; ülkenin altın rezervleri ile karşılık gelen parasal ciro arasında net bir korelasyon oluşturulması. Dünya para sisteminin gelişimindeki bu aşamalardan sabit bir oran ima etti. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesiyle birlikte zaman içindeki sabit oranın anlam kaybettiğini ve bunun yerine bir iletişim kursları sistemi yerleştirildiğini belirtmek gerekir.

İkinci aşamada, dünyanın evrimialtın standart haline geldi. Bu sistemin özü sözde sloganlar için döviz olasılığı, yani çekler, takas senetleri, diğer ülkelerin banknotları gibi altına indirilebilecek şekilde değiştirilebilir. Dünya para sisteminin daha da geliştirilmesine devam eden bu aşama 1922'de yapılan Cenova Konferansı'nda dünya toplumu tarafından kabul edildi. Bildiğiniz gibi, bu dönemde sloganın rolü için İngiliz sterlini ve tabii ABD Doları sunuldu. Bundan sonra, bu para birimlerinin dünya piyasalarındaki baskınlığı başladı.

Dünyanın gelişimi olan bir sonraki aşamapara sistemi, bize altın ve para birimi standardını tanıdı. Bu sistem, geçen yüzyılın 30'lu ila 50'li döneminde dünya ekonomisinin işleyişinin dinamik olarak değişen koşullarının baskısıyla oluşturuldu. Prensip olarak de jure'nin 1944'te Amerikan Bretton Woods'da yasallaştırıldığını belirtmek gerekir. Bu durumda, parasal para birimleri, dünya para birliği ilişkilerinin bu organizasyonunun esaslı olarak ayırıcı bir özelliği olan altının katılımı olmaksızın doğrudan değiştirildi. Dünya para sistemi gelişiminin önceki evrelerinde olduğu gibi, gelişme anındaki altının da, farklı devletler arasındaki öncelikli ve nihai yerleşimlerin işlevini muhafaza ettiğine dikkat edilmelidir.

Bir dizi dünya krizi, özellikle de enerji1974, nihayet ve geri çevrilmez biçimde Bretton Woods sistemini gözden düşürdü. 1976'da, dünya para sisteminin evrimi, en azından gelişim aşamasında son aşamasına geldi. Bu safhanın belirgin bir özelliği, para birimi olarak altın işlevinin kaldırılmasıydı. Bununla birlikte, bir bakıma sıradan bir mal haline geldi, ancak çok sıvı. Diğer şeylerin yanı sıra, o anda bugün gördüğümüz, dalgalı döviz kuru sistemi oluşturuldu.

Dünya parasal sisteminin gelişimini karakterize eden dört evre 2019

Dünya parasal sisteminin gelişimini karakterize eden dört evre 2019

Related news

 • Amino asit neyde var ile Etiketlenen Konular
 • Venezüellanın Rusya Büyükelçisi: Maduroya suikast girişimini Kolombiya finanse etti
 • Frida Kahlo stiline uygun dekoratif öneriler
 • Abaktal: benzerlikler ve bunlar hakkında yorumlar

 • Dünya parasal sisteminin gelişimini karakterize eden dört evre 2

  Dünya parasal sisteminin gelişimini karakterize eden dört evre


  Dünya parasal sisteminin gelişimini karakterize eden dört evre 3

  Dünya parasal sisteminin gelişimini karakterize eden dört evre 37

  Dünya parasal sisteminin gelişimini karakterize eden dört evre 54

  Dünya parasal sisteminin gelişimini karakterize eden dört evre 45

  Dünya parasal sisteminin gelişimini karakterize eden dört evre 46

  Dünya parasal sisteminin gelişimini karakterize eden dört evre 62

  Dünya parasal sisteminin gelişimini karakterize eden dört evre 43