Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler 2019

Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler 2019 Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

Modern toplumda, temel değerlerden biriinsan hayatı. dünyanın hemen hemen bütün ülkelerin yöneticilerini destekleyen etkinliklerin amaçlanan çok sayıda kalitesini ve süresini artırmak. eylemlerini koordine etmek ve korunması ve sağlığın iyileştirilmesi alanında birçok başka işlevleri gerçekleştirmek için, Dünya Sağlık Örgütü, şu anda dünyanın en saygın ve etkili kuruluşlarından biri olan, (WHO) kuruldu.

DSÖ'nün faaliyeti ve amacı

Faaliyetleri 1948'de başladı. O zaman, 7 Nisan'da tüzük onaylandı ve ilk taahhütler, özellikle de uluslararası bir hastalık sınıflandırmasının geliştirilmesi gibi. Gelecekte, DSÖ dünya çapında büyük ölçekli programların uygulanmasından sorumlu olmaya devam etti. En önemli başarılardan biri, 1981'de başarılı bir şekilde sona eren çiçek hastalığı eradikasyon kampanyasıdır. Örgütün nüfuz alanı, faaliyetleri ve işlevleri, tüzük tarafından belirlenir ve aynı amaca ulaşır - dünyanın tüm halkları için sadece verilen koşullar altında mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine ulaşılması.

WHO tanımı

WHO'nun İlkeleri

Dünya Sağlık Örgütü ŞartıSağlığı, fiziksel, zihinsel ve sosyal düzeyde iyi olma hali olarak tanımlar. Ve ayrıca bir kişinin hiçbir hastalığı veya halsizlik varsa, o hesaba ruhsal denge ve sosyal faktörlerin durumunu almaz çünkü o, söylemek için çok erken, sağlıklı olduğunu olduğunu açıklar. DSÖ üyesi ülkeler, tüzüğü imzalarken, herkesin mümkün olan en yüksek sağlık standardına sahip olma hakkına sahip olduğu konusunda hemfikirdir ve sağlık alanında devletin başarısı herkes için değerlidir. Buna ek olarak, aynı zamanda temel bazı ilkeler vardır ve tüzüğü almış herkese uyması. İşte bunlardan bazıları.

 • Evrensel sağlık, barış ve güvenliğin sağlanmasında temel faktördür ve bireyler ve devletler arasındaki işbirliğinin derecesine bağlıdır.
 • Sağlık hizmetlerinin dengesiz gelişimi ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki hastalıklarla mücadele tedbirleri yaygın bir tehlikedir.
 • Çocuğun sağlığı birincil öneme sahip bir faktördür.
 • Modern tıbbın tüm başarılarını kullanma fırsatı sağlamak, en üst düzey sağlık için gerekli bir koşuldur.

Dünya Sağlık Örgütü

WHO fonksiyonları

Amaçlanan hedefe ulaşmak için, tüzük şart koşarÇok geniş ve çeşitlilik arz eden organizasyonun işlevleri. Listeleri için Dünya Sağlık Örgütü Latin alfabesinin tüm harflerini kullandı. Çok fazla olduğundan, en önemli olanları veriyoruz. Yani, WHO fonksiyonları aşağıdaki gibidir:

 • sağlık koruma alanında uluslararası çalışmalarda koordinasyon ve yönetim organı olarak hareket etmek;
 • Halk sağlığı faaliyetlerinde gerekli yardım ve teknik yardımı sağlamak;
 • Çeşitli hastalıklarla mücadele etmek için çalışmaları teşvik etmek ve geliştirmek ve gerekli olabilecek bakımı desteklemek;
 • sağlık ve sağlık meslekleri için daha iyi bir eğitime katkıda bulunmak;
 • gıda, ilaç ve diğer ürünler için uluslararası standartları oluşturmak ve yaymak;
 • Annelik ve çocukluğun korunmasını geliştirmek, hayatı uyumlaştırmak için önlemler almak.

WHO'nun çalışması

İş organizasyonu formda gerçekleştirilirFarklı ülkelerden temsilcilerin kamu sağlığı alanında en önemli konuları tartıştığı yıllık Dünya Sağlık Örgütleri. Genel Direktör, 30 ülkeden temsilcilerin de yer aldığı İcra Komitesi tarafından seçilir. Genel Müdür'ün görevleri arasında yıllık tahminlerin ve kuruluşun mali beyanlarının yer alması bulunur. Sağlıkla ilgili gerekli bilgileri doğrudan hükümet ve özel kurumlardan alma yetkisine sahiptir. Ayrıca, bölgesel ofisleri tüm bölgesel konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Dünya Sağlık Örgütü tüzüğü

Dünya Sağlık Örgütü bölme

DSÖ yapısı 6 bölgesel içerirbölümler: Avrupa, Amerika, Akdeniz, Güneydoğu Asya, Pasifik ve Afrika. Hemen her zaman kararlar bölgesel düzeyde alınır. Sonbaharda, yıllık toplantı sırasında, bölge ülkelerinden temsilciler, uygun kararları alarak, bulundukları bölgeler için bastırma sorunlarını ve görevleri tartışırlar. Bu seviyedeki çalışmaları koordine eden bölge müdürü, 5 yıllığına seçilir. Genelde olduğu gibi, bölgedeki çeşitli kurumlardan sağlık koruma alanında doğrudan bilgi edinme yetkisine sahiptir.

Dünya Sağlık Örgütü

WHO faaliyetleri

Bugüne kadar birkaç tane varDünya Sağlık Örgütü tarafından yürütülen en önemli faaliyetler. Milyonun hedefleri, çeşitli medya tarafından tarif edildiği gibidir. Aşağıdaki etkinlikleri içerir:

 • HIV ve tüberküloz gibi hastalıkların giderilmesinde ve tedavi edilmesinde yardım;
 • hamile kadınlar ve çocuklar için koşulları iyileştirmeye yönelik kampanyalarda yardım;
 • kronik hastalıkların gelişim faktörlerinin belirlenmesi ve gelişimlerinin önlenmesi;
 • nüfusun ruh sağlığını iyileştirmede yardım;
 • ergenlerin sağlığını iyileştirmeyi amaçlayan faaliyetlerde işbirliği.

Bu alandaki organizasyonun sistematik ve sürekli çalışması uzun süredir devam ediyor ve elbette başarılar var. Ancak başarılı bir şekilde tamamlanmaları hakkında konuşmak için henüz erken.

getiri oranları

Dünya Sağlık Örgütü'nün Başarıları

DSÖ'nün zaten tanınan başarıları arasında şunlar vardır:

 • çiçek hastalığı dünyadaki eradikasyonu;
 • sıtma insidansında önemli bir azalma;
 • Altı bulaşıcı hastalığa karşı aşı kampanyası;
 • HIV tespit ve kontrolü;
 • Birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması.

ICD

DSÖ'nün önemli bir faaliyetiUluslararası hastalıkların sınıflandırılması (ICD) geliştirilmesi ve geliştirilmesi. Farklı bölgelerden elde edilen verilerin uzun bir süre için toplanması, düzenlenmesi ve karşılaştırılabilmesi için gereklidir. 1948'den beri Dünya Sağlık Örgütü bu işi sürdürmekte ve desteklemektedir. Şu anda ICD'nin 10. revizyonu var. Bu gözden geçirmenin ana başarılarından biri, hastalık adlarının alfanümerik bir forma dönüştürülmesidir. Şimdi hastalık Latin alfabesinin mektubu ve ondan sonra üç basamak ile kodlanmıştır. Bu, çok daha büyük bir kodlama yapısına izin verdi ve araştırma sürecinde belirsiz olan belirsiz etiyoloji ve hastalıkların hastalıkları için serbest yerler ayırdı. DSÖ'nün mevcut sınıflandırması, adli psikiyatrik muayenelerde kullanılmaktadır, çünkü bu, Rusya Federasyonu yasalarına göre gereklidir.

sınıflandırma

İstatistikler ve normlar

Organizasyonun önemli fonksiyonel bir parçasınüfusun sağlık durumunun istatistiksel olarak gözlemlenmesi ve dünyadaki insanlar için yaşam koşullarını belirleyen standartlara dayanarak elde edilen sonuçlar. Verilerin karşılaştırılabilirliği ve güvenilirliği için, örneğin, yaş, cinsiyet veya ikamet bölgeleri ile gruplandırılır ve daha sonra OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü), Eurostat ve DSÖ dahil olmak üzere diğer BM organları tarafından geliştirilen özel bir metodolojiye göre işlenir. Bir kuralın tanımı, istatistiksel içeriğine dayanmaktadır, yani, belirli bir grup insana özgü verilerin çoğunun bulunduğu belirli bir değerler aralığıdır. Bu, nüfusun nesnel olarak objektif olarak değerlendirilmesine ve uygun kararların alınmasına yardımcı olur.

DSÖ standartlarının periyodik olarak belirtilmesi gerekir.Araştırmada yeni koşulların ortaya çıkması veya hataların ortaya çıkması nedeniyle gözden geçirilmiştir. Dolayısıyla, 9 yıl önce çocuğun ağırlık ve yükseklik normları yeniden düzenlenmiştir.

Çocuğun ağırlığı ve boyu

2006 yılına kadar çocukların gelişimi ile ilgili veriler toplanmıştır.besleme türüne bakılmaksızın. Ancak, bu yaklaşım hatalı olarak kabul edildi, çünkü yapay beslenme sonucu güçlü bir şekilde çarpıtıldı. Şimdi, yeni WHO standartlarına göre, çocuğun anne sütüyle beslenen çocuklarının referans parametreleri ile karşılaştırıldığında boy ve kiloları karşılaştırılmaktadır, çünkü bu durumda en iyi beslenme kalitesi sağlanmaktadır. Özel tablolar ve grafikler dünyadaki annelerin performanslarını standartlarla ilişkilendirmelerine yardımcı olur. Resmi web sitesinde, Dünya Sağlık Örgütü, WHO Anthro programına ev sahipliği yaparak indirdi, bu sayede çocuğun kilosunu ve boyunu değerlendirebilir, ayrıca beslenme durumunu da inceleyebilirsiniz. Normatif değerlerden sapma, ilgilenen hekime danışılması için bir fırsattır.

Emzirme sorunuçok fazla ilgi ödenir. DSÖ yayıncılığı, çocuğun doğal beslenme kurallarının desteklendiği broşür, poster ve diğer materyallerin derlenmesini içerir. Basılı materyaller medikal kurumlarda kullanılır ve genç annelerin uzun süre emzirilmesine yardımcı olur, böylece çocuğun en doğru ve uyumlu gelişimini sağlar.

Emzirme Organizasyonu

tavsiye için

Çocuğun tam beslenme olmadan imkansızanne sütü. Bu nedenle, annenin beslenmenin doğru örgütlenmesindeki yardımı, DSÖ'nün önemli görevlerinden biridir. Emzirmeyi düzenlemek için öneriler şu şekildedir:

 • Bebeği memeye ilk kez yerleştirmek doğumdan bir saat sonra gereklidir;
 • Yenidoğanı şişeden beslemeyin;
 • Annelik evinde anne ve bebek birlikte olmalı;
 • talep üzerine memeye başvurmak;
 • çocuk istemeden koparmayın;
 • gece beslemesini koruyun;
 • dopaivat değil;
 • Başka bir şey vermeden önce bir göğsü tamamen boşaltma fırsatı verin;
 • memeleri yemeden önce yıkamayın;
 • haftada bir defadan fazla tartmayın;
 • Boşaltma yapmayın;
 • 6 aya kadar tamamlayıcı gıdalar sunmamak;
 • Emzirmeyi 2 yıla kadar saklayın.

Bireysel standartlar

Bir sebepten ötürü kurulması mümkün değilseEmzirmenin, yapay çocukların bebeklerden biraz daha fazla kilo aldıkları unutulmamalıdır. Bu nedenle, normatif göstergelerin verileri ile karşılaştırılması, bu nüans dikkate alınmalıdır.

Ek olarak, bazı kalıtsal varlıklar vardır.standart resme uymayan parametreler. Örneğin, doğumda büyüme. Büyük olasılıkla, düşük doğumlu anne babalar düşük bir büyüme seviyesine sahip bir çocuğa sahip olacak ve yüksek - aksine, bir abartma ile. Normdan gelen hafif bir sapma endişe nedeni olmamalıdır, bu durumda çocuk doktorunun ek bir danışması yeterlidir.

Dünya Sağlık Örgütü, genetiğin, bir yıla kadar olan bebeklerin gelişim oranları üzerinde önemli bir etkisi olmadığını düşünmektedir. Kilo sapmalarının ana nedeni dengesiz beslenmedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler 2019

Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler 2019

Related news

 • Tavuk Suyu Çorbası Videosu
 • Saç Jölesinin Tehlikeleri nelerdir
 • Aracın susturucusunun cihazı
 • Çilekli Çikolatalı Mini Turta Tarifi
 • Sebzeli Köfte Tarifi

 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler


  Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO): tüzük, hedefler, normlar, öneriler