Davaların adlandırılması. Oluşum sırası 2019

Davaların adlandırılması. Oluşum sırası 2019 Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

Bütün belgeler infazlarından sonra olmalıiş dünyasında gruplandırılmıştır. GOST 51141-98 uyarınca "işletme" terimi, kuruluşun belirli bir faaliyet alanıyla ilgili bir belge veya bir dizi belge olarak anlaşılmalı ve ayrı bir kapak altında bir klasöre konmalıdır. Her organizasyonda vakaların doğru oluşturulması, depolanması ve muhasebeleştirilmesi için Durumların Adlandırılması, belgelerin hızlı bir şekilde aranması sayesinde, her yıl (harici ve dahili ortamdaki değişiklikleri de dikkate alarak) derlenmelidir.

Herhangi bir birimin işlerini formüle ederken,kayıt yönetiminin tek devletli bir sisteminin gereklilikleri tarafından yönlendirilir. Ana hükümler, GOST 51141-98'de, Rusya Federasyonu hükümeti altındaki ana arşiv bölümünün belgelerinde, arşiv organlarının usul yönergelerinde, belgesel materyallerin listelerinde belirtilmiştir. Belgelerin ve vaka kayıtlarının şartlarını gözlemlemek gerekir. Karmaşık bir yapıya ve çok sayıda fonksiyona sahip bir organizasyon varsa, her bir bölümde ve kuruluş genelinde belgelerin sistemleştirilmesi, vakaların oluşturulması ve endekslenmesi için birleştirilmiş ilkeler bulunur. Dolayısıyla, personel departmanının işleri, kaliteli hizmet, diğer yapısal alt bölüm veya organizasyonun isimlendirilmesi, normatif belgelerin gereklilikleri dikkate alınarak oluşturulmalıdır.

İlk aşamada, konuların aralığını belirlemek veÜnitenin veya organizasyonun işlerinin Nomanklatürünü içermesi gereken belgelerin kategorisi. Burada hem yaratılmış hem de alınan belgelerin tamamını kapsama ihtiyacından hareket etmeliyiz. Çalışmada, Nomenklatür tarafından sağlanmayan yeni sorular olduğunda, eklemeler yapılmalıdır. Davaların isimlendirilmesinin şekli zamanında güncellenmesine izin vermelidir. Dolayısıyla, endeksleme vakaları sırasında, yeni dizinler oluşturmak ve önceden oluşturulmuş olguların önceden atanan dizinlerinin yerini almamak olanaklı olmalıdır. Bekleyen bitmemiş iş, orijinal numaranın tutulmasıyla birlikte gelecek yılın terminolojisine aktarılır.

Her vakanın başlığı açık olmalıdır vedavanın içeriğini ve bu klasöre yerleştirilen belgelerin içeriğini tam olarak ifşa eder. Klasörde, kasanın dizinini ve saklama süresini belirtmeniz gerekir. Davaların konsolidasyonu nominal olarak yapılır, örneğin Siparişler, Protokoller, Siparişler ve benzeri. Kılıflar, örneğin, detaylı bir şekilde konfigüre edilebilir, böylece belirli bir raportör, yazışmalar gazetecilere hammadde kaynağı, yazışmalar, bir toprak olarak birleştirilir ve yazışmalar.

Belgeleri gruplarken,Depolama zamanlamasına dikkat edin. Geçici ve sürekli saklama ya da farklı raf ömrü olan belgeler bir dosyaya birleştirilemez. Davanın taslaklarını, alakasız belgeleri veya kopyaların kopyalarını dahil etmek yasaktır. Davaları oluştururken belgedeki tüm imzaların yanı sıra yürütülmesinin doğruluğu da kontrol edilmelidir.

Vakaların endekslenmesi ve siparişlerinin sırasına göreönem derecesine göre üretilir. En önemli belgeler öncelikle belirtilir (siparişler, siparişler veya diğer idari belgeler). Vakaların isimlendirilmesinde, vakaların indeksleri ve başlıkları, bunların saklanma koşulları ve koşulları, tahliye sırasını içermesi gerekir. Vakaların isimlendirilmesi kuruluşta belirlenen sırayla onaylanır ve bölge Devlet Arşivi yetkilisi ile koordine edilir. Yıl sonunda, her bir kategori için raporlama yılında başlatılan vaka sayısını gösteren Nomenklatürde nihai kayıt düzenlenir. Kalıcı depolamanın arşive teslim edilmesi veya geçici depolama durumlarının bertarafı (bu sürenin sona ermesinden sonra) bu kuruluşun Hesap Ofisi tarafından belirlenen prosedüre uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Davaların adlandırılması. Oluşum sırası 2019

Davaların adlandırılması. Oluşum sırası 2019

Related news

 • Biz tanışıyoruz. Tropik konuk - kobei menekşe
 • Bölgeye göre Ukraynanın en büyük şehirleri, nüfusuna göre. Ukraynanın büyük şehirleri: liste
 • Bahçeye taş yol yapımı
 • İstikrarlı Bir Şekilde Diyet Yapmanın Yolları
 • Evlilikte İlk Gece Nasıl Olur

 • Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası


  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası

  Davaların adlandırılması. Oluşum sırası