Demir erime noktasıDemir erime noktası
Demir erime noktası

Demir erime noktası

Demir adam sahip olmaya başladı (dövme, erime)Bakır ile çalışmayı bitirdikten birkaç bin yıl sonra. MÖ 3000 yılında Orta Doğu'da topaklar şeklinde ilk yerli demir bulunmuştur. Demir metalurjisi, uzmanlara göre, gezegendeki çeşitli yerlerde ortaya çıkmış, farklı insanlar bu süreçte farklı zamanlarda uzmanlaşmıştır. Bu sebepten dolayı, demir, alet üretimi için bir malzeme olarak, avcılık ve savaşta taş ve tunç zorladı.

Demir yapma ilk süreçleri çağrıldısyrodutnyh. En alt satırda, kömürlü demir cevheri çukurun içine döküldü, bu da iyice kapatıldı ve sıkıca kapatıldı, içinden temiz hava üflenen bir üfleme deliği bırakıldı. Bu ısıtma sırasında demirin erime sıcaklığı, tabii ki, elde edilemedi, içinde cüruf (yakıttan gelen kül, cevher ve kaya oksitleri) bulunan yumuşatılmış bir kütle (kritsa) elde edildi.

Sonra ortaya çıkan kritsu birkaç kez dövme,cürufun ve diğer gereksiz inklüzyonların giderilmesi, bu zaman alıcı işlem birkaç kez gerçekleştirildi, bunun sonucunda beşinci kısım toplam kütleden son işleme kadar alındı. Su çarkının icadıyla, önemli miktarda hava tedarik etmek mümkün hale geldi. Bu patlama sayesinde, demir erime noktası elde edilebilir hale geldi, metal sıvı formda ortaya çıktı.

Bu metal dövme yapılmayan demirdi, amaFormu iyi doldurduğu fark edildi. Bunlar, bazı iyileştirmeler ve değişikliklerle günümüze ulaşan dökme demir üzerindeki ilk deneylerdi. Zamanla, dökme demirin kaynak demirine işlenmesi için bir yöntem bulunmuştur. Dökme demir parçaları odun kömürü ile dolduruldu, bu işlem sırasında demir yumuşatıldı, karbon da dahil olmak üzere safsızlıkların oksitlenmesi gerçekleşti. Sonuç olarak, metal kalınlaşmıştır, ütünün erime sıcaklığı artmıştır, yani. Kaynak demiri üretildi.

Böylece, o zamanın metalurjistleri başardıBirleştirilmiş süreci iki aşamaya bölmek. Bu iki aşamalı sürecin kendisi, şimdiki zamana kadar hayatta kalmıştır, değişiklikler, ikinci aşamada ortaya çıkan süreçlerin ortaya çıkmasıyla daha fazla ilgilidir. Asgari safsızlığa sahip olan saf demir veya metal hemen hemen hiç pratik bir uygulamaya sahip değildir. Demir-karbon diyagramındaki demirin erime noktası, 1535 dereceye karşılık gelen A noktasındadır.

Üflemenin kaynama noktası, seviye 3200 dereceye ulaştığında ortaya çıkar.

Zamanla açık demirBir oksit filmle kaplıdır, nemli ortamda paslı bir pas tabakası oluşur. Başlangıçtan itibaren demir ve bu gün ana metallerden biridir. Demir esas olarak, özellik ve bileşim bakımından farklılık gösteren alaşımlar biçiminde kullanılır.

Demir erir hangi sıcaklıkta, bağlıdıralaşımı oluşturan karbon ve diğer bileşenlerin içeriği. En büyük kullanım karbon alaşımları - dökme demir ve çelikten yapılmıştır. % 2'den fazla karbon içeren alaşımlara dökme demir denir,% 2'den azı çeliğe refere edilir. Dökme demir, sinter tesisinde zenginleştirilmiş cevherleri yeniden eriterek, yüksek fırınlarda üretilir.

Çelik, konvertörlerde açık ocak, elektrik ve indüksiyon ocaklarında eritilir.

Ücretlendirme olarak hurda kullanılır vedökme demir İşlemleri oksitleyerek, fazla karbon ve zararlı safsızlıklar yükten çıkarılır ve alaşım malzemelerinin ilaveleri istenen çelik derecesini elde etmeyi mümkün kılar. Çelik ve diğer alaşımların üretimi için, modern metalurji, elektroslag yeniden eritme, vakum, elektron ışını ve plazma eritme teknolojisini kullanır.

Gelişmede, çeliğin eritilmesi için yeni yöntemler, sürecin otomasyonunu sağlamak ve yüksek kaliteli metal üretimi sağlamak.

Bilimsel gelişmeler, vakum ve yüksek basınç, büyük sıcaklık farkları, agresif çevre, radyasyon radyasyonu vb. Malzemelerin elde edilmesinin mümkün olduğu bir düzeye ulaşmıştır.

Demir erime noktasıDemir erime noktası

Related news

 • Kuzu Etli Enginar Tarifi
 • Tok tutan diyet ile Etiketlenen Konular
 • 60 Yaşındayım Ancak Ellerim 30 Gibi Görünüyor, Sırrı Her Gün Bu Kremi Uygulamak
 • Yeşil Mercimekli Pezik Çorbası Tarifi
 • Mutfak menteşeli dolaplar: için ve karşı

 • Demir erime noktası

  Demir erime noktası


  Demir erime noktası

  Demir erime noktası

  Demir erime noktası

  Demir erime noktası

  Demir erime noktası

  Demir erime noktası

  Demir erime noktası

  Demir erime noktası

  Demir erime noktası

  Demir erime noktası

  Demir erime noktası

  Demir erime noktası

  Demir erime noktası

  Demir erime noktası

  Demir erime noktası

  Demir erime noktası

  Demir erime noktası

  Demir erime noktası

  Demir erime noktası

  Demir erime noktası