Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi 2019

Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi 2019 Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

Denetçi - gerekli ve talep edilen meslekpiyasa ekonomileri. Rusya'da, ilgili faaliyetlerde bulunan şirketler hem özel kuruluşların hem de devlet yapılarının ortakları olarak hareket edebilir. Bu, Rusya Federasyonu'nun sosyo-ekonomik gelişiminin ve aynı zamanda mevcut aşamadaki ulusal ekonomik sistemin inşasının özellikleri ile önceden belirlenmektedir. Denetim işinin nüansları nelerdir? Bu profildeki firmaların faaliyetlerinin Rusya'daki özellikleri nelerdir?

Mali kontrol biçimi olarak denetleme

Rus mevzuatını düzenleyenMali, vergi ve bütçe alanları, çeşitli kontrol yöntemleri ile kurumların faaliyetlerinin uygun şekilde denetlenmesini sağlar. Ortak biçimlerinden biri denetimdir. Özgüllükleri nedir?

Mali kontrol organizasyonu çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Devlet organları tarafından yapılan ilgili kontroller var, ancak özel yapılar tarafından yürütülenler var.

Denetim mali kontrolü

Finansal kontrol sınıflandırılabilirharici veya dahili olarak. Birincisi, doğrulama konusu, nesneden yasal olarak bağımsız olan bir yapı ise gerçekleştirilir. Ayrıca, kurumların veya devlet kurumlarının kendi kaynaklarını kullanarak yürüttükleri iç mali kontrol (aynı zamanda intraekonomik olarak da adlandırılır) vardır. Her iki tipin de denetime olan ihtiyacı ve sıklıkları yasa tarafından düzenlenir.

Denetim mali kontrolü - en çoközel kuruluşlar tarafından yürütülen ortak denetim biçimleri. Hem dış hem de iç olabilir. İlgili teftişlerin kalitesi, denetleme kuruluşundan özel bir lisansın temin edilmesiyle (2019'dan itibaren - Rus denetim pazarından bahsediyorsak - özel yapılardaki özel bir akreditasyon) profil faaliyetlerini yürütmekle dolaylı olarak garanti edilmektedir.

Denetim türleri

Yukarıda belirttiğimiz gibi, denetim harici olabilirve iç. Bunlar, bu tür etkinlik için iki temel sınıflandırma kriteridir. Uygun tipte iç mali kontrol, işletmenin yapısında özel olarak oluşturulmuş hizmetler ile gerçekleştirilir. Toplantıda ana görev, yönetim politikasının etkinliğini optimize etmektir. Özellikle ekonomik faaliyetlerde yer alan ekonomik kaynakların kullanımını içeren alanlarda. Teşebbüsün dış denetimi, denetlenen kuruluşla ilgili olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir. Buradaki ana kriter tam bağımsızlıktır. Dış denetimin amacı, işletmenin finansal raporlama ve muhasebe belgelerini (genellikle raporlama kategorisi olarak anılacaktır) ve firmanın faaliyetlerini ilgili yasal normlara uygunluk açısından kontrol etmektir.

Belediye mali kontrolü

Denetim de zorunlu olabilirişletmenin kendisi tarafından başlatıldı. İlk tiple ilgili kontroller, ilgili yasal işlemlerin gerekliliklerinden hareketle yapılır. Ayrıca, denetim mali denetimi, kolluk kuvvetleri de dahil olmak üzere, yetkililerin kararının bir sonucu olarak başlatılabilir. İç denetim, bir kural olarak, şirketin sahiplerinin, yatırımcıların, bazı durumlarda - girişimin temel ekonomik kaynaklarını yönetmekten sorumlu yönetim yapılarının inisiyatifinde gerçekleşir.

Denetimin ekonomik önemi

Geniş deneyime sahip ülkelerde denetim kavramıPiyasa koşullarında ekonomik gelişme, uzun zaman önce var. Uygun tipte kontrolün ortaya çıkması, esas olarak ulusal ekonomilerin yapısındaki evrimsel değişikliklerle uzmanlara atfedilmektedir. Piyasa daha rekabetçi hale geliyor. Bu nedenle, özel kuruluşlar, mali ve muhasebe belgelerinin yanı sıra düzenleyici mevzuat hükümlerinin doğru şekilde yürütülmesi için gerekli kriterleri tam olarak karşılamaya çalışmaktadır. Bu işaret, serbest piyasadaki rekabet avantajlarından biri haline gelir: Bir yatırımcı veya potansiyel bir ortak, faaliyetleri tamamen yasal olan bir firma ile ilgilenmeyi tercih eder ve mali ve muhasebe politikaları mümkün olduğunca şeffaftır. Öte yandan, devletin ulusal ekonomilerdeki rolü, pazar özgürlüğü seviyesinin tartışmasız yüksek olduğu ülkelerde bile, önemli olmaya devam etmektedir. Ülkenin GSYİH'sinin ve diğer makroekonomik unsurların yapısında, bütçe mali akışları önemlidir. Bu bağlamda devlet, harcama bütçe fonlarının etkinliğini izlemek için tasarlanmış kontrol ve denetim yapıları oluşturmalıdır.

Denetimin amacı

Rus iş dünyasında denetim kavramı,Bilimsel çevreler, bir bütün olarak devlet kurumları sistemi, Batılı ülkelerde var olan kavramlara oldukça yakındır. Rusya Federasyonu'nda ilk kez, denetimler 1993 yılında yasama "kaydı" aldı. Daha sonra "Denetim Üzerine" Başkanlık Kararnamesi geldi. Bu normatif düzenlemeye göre, denetim mali denetimi, departman dışı, mali (muhasebe) beyanları, çeşitli ödeme belgeleri, vergi belgeleri ve işletmelerin diğer finansal yükümlülükleri ile ilgili bağımsız denetimleri yürütmek için girişimcilik faaliyeti gibi görünen resmi bir tanım almıştır. Rusya Federasyonu mevzuatına göre, ilgili kontrolün konuları, en geniş iş segmentleri - bankalar, üretim şirketleri, kamu fonları ve bireysel olarak iş yapan bireyler gibi organizasyonlardır.

Rusya Federasyonu'nda denetimin özellikleri

Ne tür örgütler yürütme hakkına sahiptirDenetim faaliyetlerine atfedilebilecek mali kontrol işlevleri? Rus yasalarına göre, bu hem bir tüzel kişilik hem de bir IP olabilir. Bununla birlikte, faaliyetleri sadece denetim alanında yoğunlaştırılmalıdır. 2019 yılına kadar, bu firmaların çalışmaları zorunlu lisanslamaya tabi tutuldu. Ancak bu uygulama iptal edildikten sonra. Aynı zamanda, Rus denetçileri, faaliyetlerinin yasal olmasını sağlamak için denetçilerin öz denetim kuruluşlarından birinin veya SRO'nun parçası olmalıdır. Yani bir çeşit akreditasyon var.

İç mali kontrol

Aynı zamanda, birçok uzman notta,SRO'ya üyelik kaydı - bir çok açıdan lisans almaktan daha zorlu hale gelen bir prosedür. Neden? Gerçek şu ki, bazı analistlerin dediği gibi bir lisans almak aslında resmi bir prosedürdü. Görevini ödüllendirmenin yanı sıra, kural olarak herhangi bir şekilde kontrol edilmeyen küçük bir denetçi kadrosunun oluşturulması yeterliydi.

Lisans yerine katkılar

Şirketlerin şu an için yenilikleriSRO'ya girdiğinde, faaliyetlerinin en katı denetim standartlarına uygun olduğunu göstermek gerekir. Ayrıca, yasal denetim pazarına mali giriş seviyesi de artmıştır. Çoğu durumda SRO'ya üyelik - ücretli bir prosedür. Kuruluşların giriş ücretlerini ödemeleri gerekmektedir ve çoğu durumda hizmet müşterisinin denetim kuruluşunun performansının düşük olması durumunda cezalar için öngörülen tazminat fonunda (SRO) kesintiler de bulunmaktadır.

Mali kontrol yöntemleri

Denetimin bazı özelliklerini dikkate alarakBunu gerçekleştiren firmalara gereklilikler açısından mali kontrol, Rusya Federasyonu'nda kuramsal açılımımızı güncel konuya taşıyabiliriz. Karşılık gelen kontrol yöntemleriyle ilişkili nüansı inceleyeceğiz. Bağımsız mali denetim denetlenirken en çok hangi sıklıkla kullanılır?

Uzmanlar aşağıdaki temelleri yaparlar:

- denetimler;

- Dokümantasyon analizi;

- finansal planların incelenmesi;

- raporların incelenmesi;

- yetkililer hakkında bilgi çalışma.

En yaygın yöntemBölüm kontrol uzmanları, listeye ilk gidenleri ararlar. Denetim, birçok analiste göre, mali kontrol işlevlerini uygulayan devlet organları tarafından uygulanan örgütlerin ekonomik faaliyetlerini incelemek için en kapsamlı ve kapsamlı yöntemlerden biridir. Buna karşılık, bu şekilde denetim için, en yaygın olarak yukarıda listelediğimiz diğer yöntemler vardır. Bazı uzmanlar denetim ve denetimin amacını temelden ayırır. İkinci tip teftişler sırasında, kontrol kuruluşu esas olarak ihlalleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Yukarıda belirttiğimiz gibi denetimde, işletmenin normlara uygunluk için ekonomik faaliyetlerinin araştırılması, yani işsizliklerin, yöneticiler tarafından istemeden kabul edilmesinin, daha olası olduğu ortaya çıkmıştır.

Devlet denetimleri

Denetim tarafından karakterize edilen şeyin çalışılmasıMali kontrol, devlet denetimlerinin özelliklerini yansıtan yönleri dikkate alabiliriz. Yani, hükümeti yürütenler. Uygun denetimlerin yürütülmesini önceden belirleyen temel faktör, maliye politikasının etkinliğinin artırılması gereğidir.

Uzmanlar devlet tarafından yürütülen dört ana mali kontrol tipini tespit eder:

- Parlamento;

- İdari;

- bölüm;

- özel.

İlk tipin kontrolü,Rusya Federasyonu Federal Meclisi ve bölgedeki ilgili yasama organlarının yapısında bulunan sayım organları. İdari kontroller, yürütme organları tarafından, hükümete, devlet başkanına ve bölgesel güç yapılarına karşı sorumludur.

İşletmenin denetimi

Departman kontrolü gerçekleştirmeyi ima ederbireysel otoriteler dahilinde ilgili prosedürler. Bu bir tür iç kontrol. Belirli bölümler içerisinde oluşturulan birimler ve hizmetler tarafından yürütülür. Bu tür denetimlerin amacı, yetkililerin kendileri ve bunlara karşı sorumlu olan kuruluşların mali veya üretim faaliyetleridir.

Özel kontrol daha dar sağlarilgili denetimlerin uzmanlaşması. Odak noktası, özellikle bankacılık veya vergi ve bütçe alanlarında odaklanabilir.

Devlet ve özel kontrol ilişkisi

Devlet dışı nasılMali kontrol (aslında en yaygın biçimlerden biri denetim olmak üzere) ve güç yapılarını yürüten biri midir? Birçok uzman, her iki kontrol türünün birbirleriyle etkileşime girdiğine inanırlar, ancak yöntemlerin özellikleri, otorite farkı ve ilgili denetimleri gerçekleştirme amaçları nedeniyle ayrılırlar.

Devlet mali kontrolü anafederal yasama (ya da ulusal - politik ve idari bölümün üniter bir format öngörmesi halinde) ve aynı zamanda bölgelerdeki güç yapılarının yetkilerini yansıtan yasal eylemler temelinde bir dizi prosedür. Bazı analistler, görevlerde ve yöntemlerde çok benzer olmalarına rağmen, devlet belediye mali kontrolünden ayrılmayı tercih ederler (biraz daha sonra).

Denetim kavramı

Denetimi yöneten kuralların ve normların içeriği,politik sistemin özelliklerine ve belirli bir devletin sosyo-ekonomik gelişiminin özelliklerine bağlıdır. Farklı ülkelerdeki mali kontrol sistemleri arasındaki temel fark, ilgili otoritelerin özel kuruluşların işlerine katılım düzeyidir. Bu faktör, aynı zamanda, ulusal ekonomik sistemlerde uygulanan devlet dışı mali kontrolü karakterize eden özellikleri de büyük oranda belirlemektedir. Bazı ülkelerde metodolojisi, güç yapıları tarafından kullanılana çok benzerken, diğerlerinde resmi kavramlardan tamamen farklı özelliklere sahiptir.

Bütçe ve faydalar

Ancak, ana kriter belirlemeDenetimden bağımsız mali kontrol ve devlet doğrulama gibi bu fenomenler arasındaki farklılıklar hedeflerdir (aslında bunu makalenin başında söylemiştik). Her iki kontrol türüne de özlerini özetlemeye çalışalım. Hükümet denetimlerin temel amacı - bütçe harcamalarının verimliliğini maksimize etmek ve hazineden nakit akışı gelişimine özgü diğer maliyetleri en aza indirmek için. Buna karşılık, denetim şirketleri, harf maksimum düzeyde muhafaza açısından paranın karşılığını geliştirmek üzere tasarlanmıştır (resmi mevzuata uygun olarak yürütülen rağmen) yetkililerin doğrudan yetkisi dışında gerçekleştirdi. Bazı uzmanlar dikkat çekici bir başka kriteri işaret ediyor. Buna göre, devlet mali kontrolü, fonların hazineye, bütçeye alınmasına azami dinamikler sağlamayı amaçlamaktadır. Ve teşebbüsün denetimi mutlak zıt görevin çözümüne katkıda bulunmak için tasarlandı - devlet lehine kesintilerin en aza indirilmesi. Tabii ki yasal mekanizmalarla. Bu denetçi şirket mevzuatta yasal olarak böyle bir vergi ve harçları ödemek için (ya da en aza ödeme miktarını azaltmak için) izin boşlukları vardır belirlemeye yardımcı olur, olduğunu.

Mali kontrolün işlevleri

Farklılığı önceden belirleyen başka bir kriterdurum ve denetim kontrolleri - tanıtım. Çoğu durumda, yetkililer tarafından uygulanan mali kontrol son derece şeffaf olmalıdır. İlgili denetimlerin sonuçları genellikle medyaya veya ajansların bilgi kaynakları aracılığıyla kamuya açıktır. Ancak bütün bunlar, dile getirdiğimiz ana hedefe ulaşma çerçevesinde - bütçenin etkili bir şekilde uygulanması. Bu nedenle, bütçe finansmanı alan diğer departmanların ve kuruluşların, hazineden fonların harcanması üzerindeki kontrol ile bağlantılı sorunlara dikkat edeceği hesaplanmıştır. Bu bir yandan. Ve diğer tarafta - toplum. Uygun sosyal kontrol, birçok durumda, hazineden fon alan işletmelerin onları daha verimli bir şekilde harcadığını öne sürmektedir. Özel denetimlerin sonuçları her zaman yayınlanmaya maruz kalmamakla birlikte, genellikle ticari bir sırdır. Özellikle iç mali kontrol ile ilgilidir.

Belediye denetimi

Yukarıdaki gerçeği kaydettik: Devlet ile birlikte ayrı bir belediye mali kontrolü de vardır. Onun özgüllüğü nedir? Gerçek şu ki, birçok ülkenin politik yapısında yetkililerin yetkilerinin çeşitli düzeylerde bir bölünmesi vardır. Bunlar arasında - belediye veya yerel. Bu, şehirlerde, bölgelerde ve bireysel yerleşimlerde (Rus modelinden bahsedersek) özerk yönetim organlarının varlığını ima eder. Öz-yönetim konularının her birinde, ayrı bir bütçe oluşturulabilir. Yerel makamların da izlemesi gereken uygulamanın etkinliği. Rus idaresinden söz edersek, devlet kontrolüne ilişkin olarak, belediye seviyesinde ilgili kontrolleri yürütme yöntemleri çok benzerdir. Bu esas olarak aynı revizyon. Devlet düzeyinde uygulanan departman benzeri bir formda iç belediye mali denetimi de vardır.

Bazı durumlarda, bu önceden belirlenmiş iseyerel mevzuat (ve federal veya bölgesel ile çelişmez), o zaman yerel düzeyde ilgili otorite, özel uzmanların ve doğru profil kuruluşlarının katılımıyla işletmelerin denetimlerini de başlatabilir. Bir denetçi seçme kriterleri farklı olabilir, ancak yukarıda belirttiğimiz temel kişi SRO'da akreditasyondur. Dahili belediye mali denetimi, belirli yerel yönetim yapıları içinde bütçe fonlarının geliştirilmesinin etkinliğine dair bir araştırmaya dönüşmektedir. Ancak, kural olarak, dış kuruluşlara başvurulmamaktadır.

Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi 2019

Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi 2019

Related news

 • Tüp bağlatan kadın anne olabilir mi
 • Hamile kaldım dişlerim gitti demeyin
 • Araba camının taşlanması. Cam öğütmek
 • Kısa Kol Bayan Örgü Bluz Yapılışı
 • Kalça eklemi. İmplant ile değiştirme

 • Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi


  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi

  Denetim mali kontrolü. İşletmenin denetimi