Devlet Maliye Politikası 2019

Devlet Maliye Politikası 2019 Devlet Maliye Politikası

Devlet Maliye Politikası

Devletin maliye politikasımaliye politikasına benzeyen işlevler. Bu, öncelikle, bu kavramın Latince dilinden harf çevirisi üzerine kuruludur: fiskus - "devlet hazinesi" ve mali - hazine ile ilgili bir terimdir. İkincisi, ülkedeki devlet düzenlemesinin başlıca ekonomik araçları, sadece mali mekanizmalarla yönetilen bütçe ve vergilerdir.

Yukarıdakilerden yola çıkarak,tanım: Devletin maliye politikası, üretim, istihdam düzeyini artırmak enflasyon endeksi ve etkili ekonomik büyümeyi kontrol etmek genelde kamu harcamalarının, vergi sistemi ve devlet bütçesine, uygun ayarlamalar yapmak suretiyle ekonominin devlet düzenlemesi bir sistemdir.

Devlet masrafları ve vergiler esas alınırBu tür politikaların araçları. Devletin maliye politikası ekonomisinin istikrarı üzerinde farklı etkilere sahip olabilir (olumlu ve olumsuz). Bu politika yapısında bütçe, vergi ve istikrar gibi alttürleri içermelidir.

İç istikrarı amaçlayan devlet politikası, ekonomik dalgalanmaları gidermek için enstrümanları kullanarak toplam arz ve talep dengesi sağlamalıdır.

Bu politikanın temel hedefleri şunlardır:

 • gerekli istihdam düzeyini kontrol etme;
 • ekonomik büyümede istikrarın sağlanması;
 • enflasyonun kontrol edilmesi.

Devletin istikrar politikasıhem bütçe hem de vergi politikaları ile kredi ve para yoluyla, ancak sadece aralarındaki eylemlerin tam tutarlılığıyla gerçekleştirildi. Bu politika, ticari kuruluşların faaliyetleri üzerindeki etkisi nedeniyle oldukça öngörülebilir olmalıdır.

Daha önce belirtildiği gibi, vergiler,Maliye politikalarının araçları ve buna bağlı olarak, vergi politikası, ekonomik süreçlerin devlet yönetiminde oldukça önemli bir unsurdur. Bu nedenle, bu bilgi alanının uzmanları, sınıflandırmalarına ve tiplemelerine çok dikkat ediyorlar. Vergi politikasının türlerini bazı işlevsel kriterlere göre değerlendirmeniz önerilir: dar uzmanlık, toprak temelinde, uzun vadeli hedefler ve ölçekleri ile hedeflenen politika yönelimi.

Bölgesel bazda vergi politikasıYerel, bölgesel ve federal düzeyde dikkate alınabilir. Bu bölüm şarttır, çünkü bugün yerel ve bölgesel devlet organları vergi haklarına sahip değildir. Ve sadece federal merkez ana vergi taktiklerini ve stratejisini geliştirirken, alt düzeylerin sorumluluğu koşulsuz uygulamayı içerir.

Dar uzmanlaşmanın işareti, bu tür türleri içerir: yatırım, sosyal ve gümrük politikası. Bu birim, vergi politikasının uygulama değerine dayanmaktadır.

Uzun vadeli hedefler ve ölçekleri birbirinden ayrılır: üç yıl boyunca uygulanan stratejik politika ve taktik, üç yıla kadar bir süre için tasarlandı.

Vergi politikasının hedef oryantasyonu çeşitli türlerini sağlar: düzenleyici ve düzenleyici, düzenleyici, mali ve birleşik.

Devletin maliye politikasıaraçlarının toplam arzını (şirketlerin maliyetlerinin toplamı) ve toplam talebi (diğer bir deyişle toplam maliyetler) etkilemektedir. Bu durumda devlet bütçesinin gelirleri ve harcamaları (vergiler, devlet alımları ve transferleri) araç olarak kullanılmaktadır.

Devlet Maliye Politikası 2019

Devlet Maliye Politikası 2019

Related news

 • Buzdolabındaki Kötü Kokuları Giderme Yolları
 • Örgütlerin emlak vergisi beyannamesi
 • Banyolu Çıtır Buzluk Böreği Tarifi
 • Aşamalı Örgü Modeli Yapılışı
 • Doğa sporları yapıyoruz: dağ kayağı nasıl seçilir

 • Devlet Maliye Politikası

  Devlet Maliye Politikası


  Devlet Maliye Politikası

  Devlet Maliye Politikası

  Devlet Maliye Politikası

  Devlet Maliye Politikası

  Devlet Maliye Politikası

  Devlet Maliye Politikası

  Devlet Maliye Politikası

  Devlet Maliye Politikası

  Devlet Maliye Politikası

  Devlet Maliye Politikası

  Devlet Maliye Politikası

  Devlet Maliye Politikası

  Devlet Maliye Politikası

  Devlet Maliye Politikası

  Devlet Maliye Politikası

  Devlet Maliye Politikası

  Devlet Maliye Politikası

  Devlet Maliye Politikası