Diaspora - nedir Kavramın tanımı 2019

Diaspora - nedir Kavramın tanımı 2019 Diaspora - nedir Kavramın tanımı

Diaspora - nedir? Kavramın tanımı

Günümüzün evrensel hareketlilik dünyasında,ulusaşırı şirketler ve ucuz hava seyahati, insanlar doğdukları ve büyüdükleri ülkeye giderek daha az bağlılar. Bununla birlikte, insani krizler, maddi eşitsizlikler ve siyasi kargaşalar genellikle ikamet değişikliğinin sebebidir, yani vatanlarını gönüllü olarak terk etmeyen insanlar bir diaspora oluştururlar. Bu nedir? Cevap, Eski Yunanca'nın basit bir çevirisinden çok daha karmaşık olabilir.

diaspora nedir

Diaspora - nedir bu?

"Diaspora" terimi,İlk Yunan kolonistleri, tüm Akdeniz kıyılarında çok sayıda yeni koloniler kurmak için doğal kıyılarını terk ettiler. O zaman, bu kelime sivil halkın bir kısmını, vatandaşlarından ayrılmış ve yeni sömürgeler halinde yaşamak için kullanılmıştır.

Antik çağda, diğer ülkelerde ticaret yerleşimlerinin kurulması, diasporaların oluşturulmasının ana yollarından biriydi. Böylece antik dünyada Fenike, Yunan ve Yahudi diasporaları kuruldu.

Bunun geri kalanı için ne anlama geldi?ya da devlet sınırlarının ötesinde yaşayan çok sayıda vatandaşı olan farklı bir ulus? Her şeyden önce, diaspora, ana göç kaynağı olduğundan ticaretin ülkedeki mali durumunu iyileştirmeyi mümkün kıldı.

Ukraynalı Diaspora

Kültürün yayılması

Ancak, tüccarlar birlikte seyahat ettimisyonerler, din adamları ve çeşitli maceraperestler. Diasporalar, devlet çıkarlarını teşvik etmek, posta ve havale etmek için kullanıldı, bu da Rönesans döneminde Yahudi topluluklarının örgütlenmesinden dolayı ilk bankalar tarafından mümkün oldu.

Ayrıca, birçok yönetici ihmal etmedibilgi almak için diğer eyaletlerde yaşayan vatandaşlarını kullanma fırsatı. Onların vatanı lehine casusluk bugün hala oldukça yaygındır.

Modern zamanlarda, diaspora oluşmaya başladıSavaşlar, devrimler ve güçlü doğal afetler gibi büyük sosyal çatışmaların sebebi. Yirminci yüzyılın en güçlü şoklarından biri Rus Devrimi'ydi, bunun nedeni büyük bir Rus diasporasının yurtdışında oluşmasıydı, bugün ki sayısı yirmi beş milyon kişi olarak tahmin ediliyor. Ancak, yirminci yüzyılda, birçok insanı etkileyen son derece tatsız olaylar vardı.

Ermeni diasporası

Ermeni diasporası

Yüzyıllar boyunca Ermeni halkıEn şiddetli testlere tabi tutuldu. İlk defa Ermeniler, Ermeni Dağlık Bölgesi'nde asıl ikametgah yerlerini topluca terk etmek zorunda kaldılar, on birinci yüzyılın başlarında Selçuklular başkentlerini ele geçirdiler - nüfusu üç yüz bine ulaşan ünlü Ani şehri.

Daha sonra var olan Anadolu'daki tüm Ermeni devlet de yıkıldı ve nüfusları Akdeniz ve Karadeniz'de yayıldığını hayatlarını kökünden sökmek için.

Konstantinopolis ve vakfın çöküşünden sonraOsmanlı İmparatorluğu'nun 1453'te Ermeniler yeni imparatorlukta kaldılar, çünkü ilk başta inançlarından dolayı zulmedilmediler. Ancak, birçoğu hala Avrupa şehirlerinde yeni topluluklar kurmak için ayrılmayı tercih etti.

Sonraki dört yüzyıl boyunca, tarihErmenilerin ve Osmanlıların bir arada yaşaması en pürüzsüz değildi ve 19. yüzyılın ortasına doğru gerginlik zirveye ulaştı. Kurbanları Ermeniler olan ülkede kitle pogromları başladı.

Rus diasporası

Pogromlar ve Ermeni Soykırımı

Mağdurların çoğu sığınmaya karar verdi.Rus İmparatorluğu olan komşu Hıristiyan gücü. Bu yüzden binlerce Ermeni, yeni vatanlarında bütün şehirleri ve köyleri kurdu. Kalanlar, yakında 1915'in soykırımı olan yeni zorluklarla yüzleşmek zorunda kaldılar.

Ermeni halkının bu gerçek felaketihayatta kalanların birçoğunun köylerinden ayrılmaya ve Rusya, Lübnan, Yunanistan ve Fransa'ya gitmeye zorlandığı gerçeğine yol açtı. Bu durum, on yedinci yüzyılda İslam'a dönüşen bir grup Hamşen Ermeni hariç olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin genç topraklarında hiçbir Ermeni nüfusunun bulunmamasına yol açmıştır.

Tarihin bu hüzünlü sayfası, Ermenistan Cumhuriyeti ile Türkiye arasında bir anlaşmazlık nedeni olarak hizmet eden modernite üzerindeki etkisine sahiptir.

Ekim Devrimi ve Halkların Çıkışı

Otokrasinin düşüşüne vecumhuriyetin ilanı ilk olarak milyonlarca insana iyimserlik ve gelecek inancından ilham verdi, kısa bir süre sonra her şey dramatik bir şekilde değişti ve Ekim 1917'de birçok insan anavatanlarını terk etmeye zorlandı.

Devrim ve bunun sonucu olarakİç savaş, kitlesel infazların yanı sıra yurtdışında milyonlarca vatandaşın uçuşu, dünyanın dört bir yanında büyük çaplı diasporalar kuruldu, bunların arasında en büyüklerinden biri Ukraynalı diaspora idi.

Ukrayna'nın Sovyet iktidarına tabi kılınmasından veNazi Almanyası tarafından işgal edilen zaman, birçok Ukraynalı fırsattan yararlanmayı ve Avrupa'ya ve ABD'ye seyahat eden totaliter bir devlete dönmekten kaçınıyordu.

Ukraynalıların bir sonraki kitle göçü dalgası olduGenç egemenlik cumhuriyeti uzun bir ekonomik kriz yaşadığında, çoğunlukla ekonomik ve doksanlarda gerçekleşti. Böylece diaspora oluşmuştur. Bu, Ukrayna ekonomisi için ne anlama geliyor? Bir yandan, devlet ekonomisi çok sayıda eğitimli nüfusun kaybından büyük ölçüde zarar görmektedir, ancak öte yandan yurtdışında çalışan kişilerin akrabalarına gönderdiği kişisel ihtiyaçlar için küçük transferler şeklinde yurt dışından sürekli bir nakit akışı vardır.

Diaspora - nedir Kavramın tanımı 2019

Diaspora - nedir Kavramın tanımı 2019

Related news

 • Zayıflama için pürüzler - bir bardakta sağlık
 • Park Gagarin (Novokuznetsk). Çalışma saatleri, cazibe merkezleri, fiyatlar
 • Mutfağınızda Yer Açmanızı Sağlayacak 16 Tasarım
 • Murat topoğlu metabolizma hızlandırıcı çay
 • Etiket: saç düzleştirmenin kolay yolları

 • Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı


  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı

  Diaspora - nedir Kavramın tanımı