Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri 2019

Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri 2019 Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor? Rus dilinin ana bölümleri

Dilbilimde, birkaç temelbölümleri. Her biri, belirli bir dilbilimsel kavramlar ve fenomenler dizisi üzerinde çalışmaktadır. Bugün Rus biliminin hangi bölümlerinin okul dersinde çalışılacağını ele alacağız.

fonetik

Dilbilimin ana bölümü ile tanışmamıza başlayalım- fonetik. Bu bilim konuşma seslerini ve işleyişinin özelliklerini inceler. Fonetikte, sese bağlı olarak seslerin değişmesi, kelimenin bir ya da daha fazla kısmındaki konum dikkate alınır. Ayrıca, güçlü ve zayıf ses pozisyonları göz önünde bulundurulur.

dil biliminin bölümü

Ayrı ayrı incelenen, hece kavramı ve kelimenin Rusça dilinin kurallarına göre hecelere bölünmesidir. Fonetik ve tonlama, stresi ifade eder.

yazım

Dil biliminin ikinci önemli bölümü ortografi. Kelimelerin ve önemli kısımlarının yazımını inceler. Yazım sayesinde kurallar ve ortogramlarla tanışır, belirli bir kelimede hangi harfin yazılacağını belirlemek için kuralları kullanmanız gerekenleri tanımayı öğreniriz.

Kelime ve Phraseology

En ilginç kelimeler kelime hazinesidir.Dil biliminin bölümü, Rusça konuşmanın sözel zenginliklerini ve bunun içinde işleyen söylemler üzerinde çalışmaktadır. Kelime bilimi hakkında konuşma yapan, eş anlamlı, homoni, paronim ve zıt gibi kavramları incelediği, kelimelerin kökeni ve işleyişini incelediği, Rus dilinin aktif ve pasif kelime bilgisini belirlediğini belirtmek gerekir.

Phraseology, phraseological birimleri, anlamları ve kökeni ile ilgilenir.

dil biliminin hangi bölümleri

Kelime bilgisi ve kelime bilgisi ile yakından ilgili olan sözlükler sözlükbilim bilimidir.

Kelime oluşumu

Dil biliminin bir başka bölümü kelime oluşumudur. Kelimelerin kompozisyonunu inceler. Yani, her kelimenin bir sözcük anlamı taşıyan bir kökü vardır. Köküne ek olarak, kelime bir son, sonek veya önek içerebilir. Ek olarak, kelimenin temelini belirleyin.

Sözcük oluşumu sadece kelimelerin değil, kelimelerin nasıl oluşturulduğu, soneklerden hangisinin fiilleri oluşturduğu ve sıfatları da içermektedir.

Kelime oluşumunun temellerini bilen biri, yazım öğrenmek için daha kolaydır, çünkü bu iki bölüm birbiriyle yakından ilişkilidir.

Rus biliminin bölümleri

morfoloji

Morfoloji bilimin oldukça hacimli bir kesitidir.dili. Konuşma bölümlerinin çalışmasında ve konuşmada işleyişinde çalışıldı. Okullaşma sırasında, öğrenciler konuşmanın ana ve hizmet bölümlerini, yazım kurallarını öğrenir, konuşmanın bölümlerinin nasıl eğildiğini, cins ile nasıl bir isim veya sıfatın nasıl belirlendiğini öğrenirler.

Morfoloji de oldukça yakından ilişkilidir.Yazım, sadece kelimenin nasıl oluştuğunu değil, aynı zamanda nasıl değiştiğini de bilmek gerektiğinden. Sonuçta, bazı sesler ve dolayısıyla mektuplar, kelimenin durduğu duruma bağlıdır.

Sözdizimi ve noktalama işaretleri

Dil biliminin en karmaşık kısmı sözdizimive noktalama işaretleri. Çalışmak için zaten 8 ve 9 sınıflarında başlar. Öğrencilerin tanıştığı ilk şey, kelime kombinasyonları ve türleri kavramı, kelimeler arasındaki bağlantılardır. Daha sonra ana ve ikincil cümleleri incelemeye devam ederler, onları bulmayı ve grafiksel olarak vurgulamayı öğrenirler.

Bundan sonra, basit çalışmateklifler, hem ikili hem de tek. Sınıflandırılması ve konuşmasında işleyişi incelenir. Zaten 9. sınıfta, karmaşık cümleler, onların arasındaki bağlantı türleri, sınıflamalar ile tanışma başlar.

Cümleleri incelerken,Sözdizimi ile yakından ilgili olan Rus dilinin noktalama işaretine aşinalık. Virgül, tire ve noktalı virgül, noktalı virgül yerleştirme kurallarını inceliyoruz. İşaretlerin ortaya çıkış tarihi hakkında kısa bir tarihsel referans verilir.

dil eğitimi biliminin bölümü

biçembilimde

Dil biliminin bölümlerini incelemek, her şimdi ve sonra öğrencilerdilbilim olarak böyle bir dilbilim bölümü ile karşı karşıya kalmıştır. Konuşma stillerini, temel özelliklerini ve işleyiş özelliklerini inceler. Sanatsal, bilimsel, gazetecilik, günah çıkarma, konuşma dili, epistolar gibi birçok ana stil vardır.

Eğitim sırasında, öğrenciler her bir stilin özelliklerini ayırt etmeyi ve bunlardan hangisinin belirli bir metne atıfta bulunduğunu belirlemeyi öğrenirler.

Konuşma kültürü

Şey, bahsetmeye değer son bölüm -konuşma kültürü. Rus dilinin yazılı ve sözlü normlarını inceler. Çoğu zaman, bu bölümdeki kurallar, dilbilimin diğer bölümleri dikkate alınarak incelenir. Oldukça yakın bir şekilde, konuşma kültürü stilistik, ortoepia ve ortografi ile ilişkilidir.

bulgular

Dil çalışmalarının hangi bölümlerini öğrendikokulda. Bunlar arasında ses bilgisi ve imla, kelime bilgisi ve kelime bilgisi, sözcük oluşumu ve biçim bilgisi, sözdizimi ve noktalama işaretleri, üslup ve konuşma kültürü vardır. Hemen hemen hepsi birbiriyle yakından ilişkilidir, bir bölüm bilgisi, bir diğerinden gelen kuralların asimilasyonunu kolaylaştırır.

Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri 2019

Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri 2019

Related news

 • Bir şapkayı nasıl nişastalamak: Zamanla boşa harcanmayacak bir el işi
 • Cehennem nasıl görünüyor Cennet neye benziyor
 • Kişilik gelişiminde babanın rolü büyük
 • Çanta Dosyası
 • Bir kır evi tasarımı. Biz geliştirir ve uygularız

 • Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri


  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri

  Dil biliminin hangi bölümü okulda okutuluyor Rus dilinin ana bölümleri