Ekonomide faktör analizi 2019

Ekonomide faktör analizi 2019 Ekonomide faktör analizi

Ekonomide faktör analizi

Ekonomik bilim, spesifik olmasına ek olarakyöntemler ayrıca sentez, analiz, karşılaştırmalar, soyutlamalar ve daha pek çok genel bilimsel yöntem kullanır. ekonomik analiz türlerinden biri sadece bileşenlerine belirli bir ekonomik fenomen yaymak değil, aynı zamanda genel süreci üzerinde belirli bir etkiye sahip olduğu bileşen belirlemek için olanak sağlayan güçlü bir araçtır faktör analizidir. Bu yazıda, bu tür analizler daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Tanım gereği, faktör analizi bir türBir fonksiyonun belirli bir değişkende hangi etkiye sahip olduğunu belirlemenize izin veren çeşitli değişkenlerin bir fonksiyonunun matematiksel analizi. Neden faktör analizi ekonomide önemlidir? Tüm ekonomik göstergeler sadece bir faktöre bağımlı olmadığı için. Bu nedenle, fiyat arz ve talebe, ücretlere bağlıdır - çalışanın çalışma ve çalışma süresine, şirketin kârına - birlikte alınan tüm şirketin performans göstergelerinin toplamına. Ancak faktörlerden hangisinin belirli bir göstergede önemli bir etkisi olduğunu nasıl belirleyebilirim? Burada faktör analizi kullanışlı olacaktır.

Basit bir örnekle başlayalım. Maliyet fiyatını faktör analizi yapmaya çalışalım. üretim maliyeti hammadde, ücretler, elektriğin maliyeti, birim ekipmanın amortisman maliyeti gibi faktörler tarafından etkilenir anda aslında, bütün maliyetlerin değerlerin toplamıdır, maliyet, tüm bu faktörlerin bir fonksiyonu olduğunu produktsii.Vyhodit ve. Böylece, bu tür maliyetlerin her birinde bir artış üretim birim maliyetinde bir artışa neden olacaktır. Çoğu durumda hammadde maliyetinin, üretim maliyetinde en büyük payı aldığını varsaymak mantıklıdır. Biz maliyet fiyatı üzerinde en büyük etkiye sahip kişi oydu sonucuna varabiliriz ve dolayısıyla, bu rezervler maliyetleri azaltmak için arama konsantre gerekli ucuz hammadde aramasıdır.

Bir faktör analizi yapmaya çalışalım verimlilik. Burada her şey biraz daha karmaşıktır, çünkü faktörler vardır,Hem büyüme hem de üretkenlik azalır. Büyümeye katkıda bulunan faktörler arasında - ekipmanın kalitesi ve güvenilirliği, personel nitelikleri, personelin kolaylığı, çalışma saatlerinin oranı ve işteki aksamalar. Verimliliği düşüren faktörler arasında - ekipman yetersizliği vakalarının sayısı, "darboğazlar" varlığı - üretim kapasitesi yetersiz, rahatsız edici faktörler - gürültü, titreşim ve diğer harici uyarılar. Tabii ki, yukarıdaki faktörlerin hepsini çeşitli faktörlerin bir fonksiyonu olacaktır ve onların yardım verimlilik farklı faktörlerin etkisinin derecesi ile ifade edilecek olan öyle, ama genel prensip açıktır: performanslarını artırmak faktörlerin eylem, güçlendirmek için gerekli olan ve emeğin verimliliğini azaltan faktörler - en aza indirin.

Içinde bir olgunun faktör analizi yaparakekonomi için, firmanın faaliyet göstergesini az miktarda zaman ve kaynak kullanarak en üst düzeye çıkarmak veya en aza indirgemek mümkün olacak bir eylem planı hazırlamak mümkündür. Bu, şirketin olabildiğince verimli ve kârlı çalışması için mümkün olan en kısa sürede yardımcı olacaktır. Yaygın olarak uygulanan faktör analizi ve makroekonomide - GSYH hacmini, ihracat ve ithalat oranını, dolaşımda gerekli para miktarını hesaplamak ve ülkenin ekonomisinin performansını gösteren birçok göstergeyi analiz etmek.

Ekonomide faktör analizi 2019

Ekonomide faktör analizi 2019

Related news

 • Güzel Istikbal Sehpa Modelleri
 • Kapalı Gelinlik Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Yoğurtlu Ispanak Salatası Tarifi Videosu
 • Üretritin saptanması ve tedavisi
 • TOP 10 - Hemoglobin arttıran ürünler

 • Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi


  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi

  Ekonomide faktör analizi