Elektronik Balast: Şema 2х36 2019

Elektronik Balast: Şema 2х36 2019 Elektronik Balast: Şema 2х36

Elektronik Balast: Şema 2х36

Elektronik balast bir cihazdırfloresan lambalar içerir. Modeller anma gerilimi, direnç ve aşırı yüklenme açısından farklıdır. Modern cihazlar ekonomik modda çalışabilmektedir. Balastlar kontrolörler üzerinden bağlanır. Kural olarak, bunlar elektrot tipindedir. Ayrıca, modelin bağlantı şeması bir adaptörün kullanımını varsayar.

balast elektronik devresi

Standart Cihaz Şeması

Floresan lambaların elektronik balastlarının şemalarıbir dizi alıcı-vericiyi içerir. Modeller için kontaklar değiştirilmiş tiptedir. Geleneksel bir cihaz, 25 pF'ye kadar kapasiteye sahip kapasitörlerden oluşur. Cihazlardaki regülatörler operasyonel veya iletken tipte olabilir. Balastlardaki stabilizörler plakadan monte edilir. Çalışma frekansını korumak için cihazın bir tetrodu vardır. Bu durumda jikle, bir redresör yoluyla bağlanır.

elektronik balast 2х36 devresi

Düşük verimli cihazlar

Düşük verimlilikte elektronik balast (2х36 devre)20 W lambalar için uygundur. Standart şema bir dizi genişleme alıcı vericisini içerir. Bunlar için eşik voltajı 200 V'dir. Bu tip cihazlarda tristör plaka üzerinde kullanılır. Karşılaştırıcı aşırı yüklerle mücadele ediyor. Birçok model 35 Hz frekansta çalışan bir dönüştürücü kullanır. Voltajı arttırmak için bir tetrode kullanılır. Ek olarak, balastları bağlamak için adaptörler kullanılır.

Yüksek verimli cihazlar

Elektronik balast (bağlantı şeması gösterilmektedir)aşağıda) bir bindirme üzerinde bir çıkışa sahip bir transistöre sahiptir. Elemanın eşik voltajı 230 V'dir. Aşırı yüklenmelerde, düşük frekanslarda çalışan bir karşılaştırıcı kullanılır. Bu cihazlar 25 W'ye kadar lambalar için çok uygundur. Stabilizatörler genellikle değişken transistörler ile kullanılır.

Birçok devrede, dönüştürücüler kullanılır veçalışma frekansı 40 Hz'dir. Ancak, artan aşırı yük ile artabilir. Ayrıca, balastların gerilimi düzeltmek için dinizörleri kullandıklarını da belirtmek gerekir. Regülatörler genellikle alıcı-vericilerin arkasına monte edilir. Operasyonel vergiler, 30 Hz'den fazla olmayan bir frekans verir.

floresan lambaların elektronik balastları

15 W cihaz

15 de lambalar için Elektronik Balast (Şema 2х36)W entegre alıcı-vericilere gidiyor. Bu durumda tristörler bir boğucuyla bağlanır. Ayrıca açık adaptörler üzerinde değişiklikler olduğunu da belirtmek gerekir. Yüksek iletkenlik ile ayırt edilirler, ancak düşük frekansta çalışırlar. Kondenserler sadece karşılaştırıcılarla kullanılır. İşletme sırasındaki anma gerilimi 200 V'a ulaşır. İzolatörler sadece devrenin başlangıcında kullanılır. Stabilizörler değişken bir regülatör ile kullanılır. Elemanın iletkenliği 5 mikrondan az değildir.

20 W modeli

Elektronik balast için elektrik devresi20W lambalar bir genişleme alıcı-vericisinin kullanılması anlamına gelir. Transistörler farklı kapasitelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Devrenin başında, 3 pF'ye ayarlanmıştır. Birçok modelde, iletkenlik endeksi 70 mikrona ulaşır. Aynı zamanda, duyarlılık katsayısı büyük ölçüde azaltılmamıştır. Devredeki kapasitörler açık bir regülatör ile kullanılır. Çalışma frekansı, karşılaştırıcıdan indirilir. Bu durumda, akımın düzeltilmesi, dönüştürücünün çalışmasından kaynaklanır.

Faz alıcıları üzerindeki devreleri düşünürsek,sonra dört kondansatör var. Onların kapasitesi 40 pF'den başlar. Balastın çalışma frekansı 50 Hz'de tutulur. Bu amaç için üçlüler, işletim düzenleyicileri üzerinde kullanılır. Duyarlılık faktörünü azaltmak için farklı filtreler bulabilirsiniz. Redresörler genellikle astar üzerinde kullanılır ve gaz kelebeğinin arkasına monte edilir. Balastın iletkenliği esas olarak eşik voltajına bağlıdır. Ayrıca, kontrolör tipi dikkate alınır.

elektronik balast t8 devresi

36 W balast devresi

36 için lambalar için Elektronik Balast (Şema 2х36)W bir genişleme alıcı-vericisine sahiptir. Cihaz bir adaptör ile bağlanmıştır. Balast göstergeleri hakkında konuşmak gerekirse, o zaman nominal voltaj 200 W'ye eşittir. Cihazlar için izolatörler düşük iletkenlik için uygundur.

Ayrıca, 36W elektronik balast devresi içerir4 pF kapasiteli kapasitörler. Tristörler genellikle filtrelerin arkasına monte edilir. Çalışma frekansını kontrol etmek için düzenleyiciler vardır. Birçok modelde iki doğrultucu kullanılır. Bu tip balastların çalışma frekansı maksimum 55 Hz'dir. Aynı zamanda aşırı yükleme büyük ölçüde artırabilir.

Balast T8

Elektronik balast T8 (şema aşağıda gösterilmiştir)Düşük iletkenliğe sahip iki transistöre sahiptir. Modeller sadece kontak tristörleri kullanır. Devrenin başlangıcındaki kondansatörler büyük kapasiteye sahiptir. Ayrıca, kontaktör stabilizatörlerinde balastların üretildiğini de belirtmek gerekir. Birçok model yüksek voltajı destekler. Termal kayıpların katsayısı yaklaşık% 65'tir. Karşılaştırıcı, 30 Hz'lik bir frekansta ve 4 mikronluk bir iletkenlikte ayarlanır. Bunun için üçlü bir bindirme ve bir izolatör ile seçilir. Cihaz bir adaptör aracılığıyla açılır.

elektronik balast bağlantı şeması

Transistörler MJE13003A kullanarak

Elektronik balast (2х36 devre) transistörler ileMJE13003A, gaz kelebeğinin arkasında bulunan sadece bir dönüştürücü içerir. Modeller değişken tipte bir kontaktör kullanır. Balastların çalışma frekansı 40 Hz'dir. Bu durumda, aşırı yükler için eşik voltajı 230 V'dir. Cihazlardaki üçlü kutuplu tiptedir. Birçok modelde 5 mikronluk iletkenliğe sahip üç redresör bulunur. MJE13003A transit ile cihazın dezavantajı yüksek termal kayıplar olarak kabul edilebilir.

Transistörler N13003A kullanarak

Bu transistörler ile balastlar için değer veriliriyi iletkenlik. Küçük bir ısı kaybı katsayısına sahiptirler. Cihazın standart devresi kablolu bir konvertör içerir. Bu durumda gaz kelebeği ile kullanılır. Birçok model düşük iletkenliğe sahiptir, ancak çalışma frekansı 30 Hz'dir. Değişiklikler için karşılaştırıcılar bir dalga kondansatörü üzerinde seçilir. Regülatörler sadece çalışma tipi için uygundur. Toplamda, cihazın iki rölesi vardır ve kontaktörler gaz kelebeğinin arkasına monte edilmiştir.

KT8170A1 transistörlerin kullanımı

Transistör KT8170A1 üzerinde balast iki oluşurvericilerinin. Modellerde dürtü gürültüsü için üç filtre vardır. Doğrultucu, 45 Hz'lik bir frekansta çalışan alıcı-vericinin açılmasından sorumludur. Modeller sadece değişken tip transdüser kullanır. 200 V'luk bir eşik voltajında ​​çalışırlar. Bu cihazlar 15W lambalar için harikadır. Kontrolördeki üçlüler çıkış tipindedir. Aşırı yük göstergesi değişebilir ve bu öncelikle rölenin kapasitesinden kaynaklanır. Ayrıca kapasitörlerin kapasitelerini de hatırlayın. Tel modellerini ele alırsak, elemanlar için yukarıdaki parametre 70 pF'yi geçmemelidir.

KT872A transistörlerin kullanımı

Elektronik balast şematik diyagramıTransistörler КТ872А sadece değişken dönüştürücüler kullanır. Bant genişliği yaklaşık 5 mikrondur, ancak çalışma frekansı değişebilir. Balast için alıcı-verici bir genişletici ile seçilir. Birçok model farklı kapasitelerde çeşitli kapasitörler kullanır. Zincirin başında, plakaları olan elemanlar kullanılır. Ayrıca triyotun gaz kelebeğinin önüne monte edilebileceğini de belirtmek gerekir. Bu durumda iletkenlik 6 mikron olacaktır ve çalışma frekansı 20 Hz'nin üzerinde olmayacaktır. 200 V'luk bir voltajda, balast yaklaşık 2 A'lık bir aşırı yüklenmeye sahip olacaktır. Azaltılmış hassasiyet ile problemleri çözmek için genişleticilerdeki stabilizörler kullanılır.

elektronik balast şematik diyagramı

Tek kutuplu dinistorlerin uygulanması

Tek kutuplu elektronik balast (2x36 devre)Diodizörler, 4 A'dan fazla bir aşırı yük ile çalışabilir. Bu tür cihazların dezavantajı, yüksek bir ısı kaybı katsayısıdır. Modifikasyon şeması, iki düşük iletkenlikli alıcı-verici içerir. Modeller yaklaşık 40 Hz çalışma frekansına sahiptir. İletkenler gaz kelebeğine bağlanır ve röle sadece bir filtre ile kurulur. Ayrıca, balastların bir iletken transistörüne sahip olduğunu da belirtmek gerekir.

Kapasitör düşük ve yüksek kapasitede kullanılır. Zincirin başında 4 pF elemanı uygulanır. Bu alandaki direnç yaklaşık 50 ohm'dur. Ayrıca, izolatörlerin sadece filtrelerle kullanıldığına dikkat etmek gerekir. Açma sırasında balastlar için eşik voltajı yaklaşık 230 V'dir. Bu nedenle, modeller farklı güçteki lambalar için kullanılabilir.

elektronik balast devresi 36w

İki kutuplu DINostore ile şema

Bipolar diodizörler ilk sıradaelementlerde yüksek iletkenlik sağlar. Elektronik balast (2x36 devre), anahtarlardaki bileşenler ile yapılır. Regülatörler işletim tipindedir. Cihazın standart devresi sadece bir tristör değil, aynı zamanda bir dizi kondansatör içerir. Telsiz, kapasitif tiptedir ve yüksek bir iletkenliğe sahiptir. Elemanın çalışma frekansı 55 Hz'dir.

Cihazların ana sorunu düşüktüryüksek aşırı yüklenmelerde hassasiyet. Ayrıca üçlilerin sadece artan bir frekansta çalışabildiklerini de belirtmek gerekir. Bu nedenle, lambalar genellikle yanıp söner ve buna kapasitörlerin aşırı ısınması neden olur. Bu sorunu çözmek için, balastlar üzerine filtreler monte edilir. Ancak, her zaman aşırı yüklenmelerle başa çıkamazlar. Bu durumda, ağdaki sıçramaların genliğini hesaba katmak gerekir.

Elektronik Balast: Şema 2х36 2019

Elektronik Balast: Şema 2х36 2019

Related news

 • CS CSde dili nasıl değiştireceğinize ilişkin ayrıntılar
 • Peynirli Erişte ve Siyah Üzüm Hoşafı
 • 2 Şiş İle Yarım Bot Patik Modeli Yapılışı Videolu Anlatımlı
 • Bir HTML sayfasına örnek ve oluşturma temelleri
 • Akademisyenlik nedir, nasıl akademisyen olunur

 • Elektronik Balast: Şema 2х36

  Elektronik Balast: Şema 2х36


  Elektronik Balast: Şema 2х36

  Elektronik Balast: Şema 2х36

  Elektronik Balast: Şema 2х36

  Elektronik Balast: Şema 2х36

  Elektronik Balast: Şema 2х36

  Elektronik Balast: Şema 2х36

  Elektronik Balast: Şema 2х36

  Elektronik Balast: Şema 2х36

  Elektronik Balast: Şema 2х36

  Elektronik Balast: Şema 2х36

  Elektronik Balast: Şema 2х36

  Elektronik Balast: Şema 2х36

  Elektronik Balast: Şema 2х36

  Elektronik Balast: Şema 2х36

  Elektronik Balast: Şema 2х36

  Elektronik Balast: Şema 2х36

  Elektronik Balast: Şema 2х36

  Elektronik Balast: Şema 2х36

  Elektronik Balast: Şema 2х36

  Elektronik Balast: Şema 2х36

  Elektronik Balast: Şema 2х36