Fotograf resim fotograflar FZ İflas Üzerine: ana hükümler
FZ İflas Üzerine: ana hükümler 61 07.02.2019, 17:59

FZ "İflas Üzerine": ana hükümler

İflas veya sözde iflasborçlunun bütçenin ve bütçe dışı fonların gerekliliklerini yerine getirememe yeteneğinin yanı sıra, borçlunun öngörülen sürede borcu borçluya ödeyememesi.

Federal İflas Kanununa göreİflas sadece alacaklıların veya borçlu tarafından yapılan bir başvuru temelinde tahkim mahkemesi olabilir. İflas, yalnızca devlete ait işletmeler, emeklilik veya yardım sandığı haricinde tüzel kişilik veya ticari faaliyette bulunan herhangi bir kuruluş olabilir.

Tüzel kişilerin iflasına ilişkin Federal Kanun (FZ)kişiler, teşebbüsün tasfiye eylemlerini ancak önleyici faaliyetler yürüterek tüzel kişinin ödeme gücünü geri kazanma girişiminden sonra varsayarlar. Bu prosedürlerin amacı, her şeyden önce, tüm alacaklılarla hesaplama ve bütçe ve ikinci olarak - borç ödeme sisteminin tam bir restorasyonudır.

Iflas önlemleri içinborçlu şirketin alacaklılar, devlet kurumları vb. tarafından kabul ve başlatılabileceği anlamına gelir. Federal İflas Kanununa göre, tahkim mahkemesine başvuruda bulunmanın temeli şudur:

- Üç aydan az olmamak üzere vadesi geçmiş borçların varlığı;

- kuruluşun borçlarını yakın gelecekte ödememesi yetersizliği.

Borçlu, tüm alacaklılarını aşağıdakiler hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür:önleyici tedbirlerin alınması. Bütün gereklilikler yerine getirilirse, hakim dosyalama tarihinden itibaren beş gün içinde başvuruyu inceler ve nihai bir karar verir.

Şirketin iyileşmesine yardımcı olmak için ilk öncetahsil mahkemesi, denetleme ve kontrol işlevlerini yerine getiren yöneticiyi tanıtır. Bir ay sonra, yönetici yapılan iş hakkında bir rapor sunar.

Gerekiyorsa mevzuatmodern trendlere ve normlara göre. Bu nedenle, örneğin, iflas (iflas) ile ilgili Federal Kanun'da yapılan değişiklikler, alacaklı taleplerini karşılamaya yönelik önlemler listesinde değişiklikler getirmiştir.

İflas davası için azami süre değilyedi ayı geçmelidir. Yapılan çalışmalara dayanarak, borçlu iflas ilan etmek için bir karar verilir. İflas işlemleri, finansal kurtarma veya dış yönetim gibi bir önlem alınabilir. Ayrıca, her aşamada tarafların karşılıklı mutabakatı ile alacaklılarla olan tüm yükümlülüklerin tam olarak çözüme kavuşturulması yoluyla dostane bir çözüm yapılabilir.

Tahkim mahkemesinin asıl görevi değilBir tüzel kişinin tasfiyesinin açıklanması ve iflasın Federal Yasası uyarınca, zor bir durumda kendisini gören bir kuruluşa yardım sağlanması. Eliminasyon sadece yukarıda belirtilen tüm önlemlerin uygun sonuç vermemesi üzerine yapılır. Daha sonra yöneticinin faaliyetleri alacaklıların ve devlet organlarının taleplerini karşılamaya yönelik olacaktır. Dava konusu, borçlunun dilekçesi temelinde ertelenebilir, eğer yakın gelecekte bütün borçlarını ödemeyi planlıyorsa.

Kural olarak, dış kontrolün verilmesiönemli bir etki için umut. Bir ay içinde, dış yönetici, yapılan iş hakkında bir rapor ve ilerideki faaliyetler için beklentiler hakkında bilgi sağlamalıdır. tam alacaklıların taleplerin karşılanması ve bütçe sonra varlığını menfaat olan bir tüzel kişiliğin çalışmaları değerlendirmektedir. Hakem kararı ya imkansız operasyonların devam etmek bulur veya pozitif eğilim geçici yönetim kaydeder ve yeni bir enerji ile faaliyetlerini devam tüzel kişiliği verir.

FZ İflas Üzerine: ana hükümlerGoruntuler Fotograf

Related news

 • Çocukla seyahat edilebilecek en rahat şehir: Londra
 • Moda ayakkabı Kılavuzu: Moskovada dükkan Zenden adresleri
 • Fesleğen Nasıl Kurutulur
 • Tel kırma sanatını dünyaya tanıttı

 • FZ İflas Üzerine: ana hükümler 7

  FZ İflas Üzerine: ana hükümler


  FZ İflas Üzerine: ana hükümler 25

  FZ İflas Üzerine: ana hükümler 50

  FZ İflas Üzerine: ana hükümler 99

  FZ İflas Üzerine: ana hükümler 5

  FZ İflas Üzerine: ana hükümler 27

  FZ İflas Üzerine: ana hükümler 54