Genel İngilizce kanunu. İngiliz hukukunun kaynaklarıGenel İngilizce kanunu. İngiliz hukukunun kaynakları
Genel İngilizce kanunu. İngiliz hukukunun kaynakları

Genel İngilizce kanunu. İngiliz hukukunun kaynakları

İnsan sosyal bir varlıktır. Yani, sadece toplum çerçevesinde var olabilir. İletişim olmadan, bir kişi ölebilir. Aynı zamanda, insanların etkileşimi bugün her zaman bir banal konuşmasının çerçevesini taşımamaktadır.

21. yüzyılda iletişim kamusaldırBir tür veya başka bir ilişki. Aynı zamanda, insanlar arasındaki bu tür etkileşim her yerde düzenlenmelidir. Uzun bir süredir insanlık halkla ilişkilerin en etkili koordinatörü oldu. Araştırma sırasında çok sayıda farklı kurum denendi. Şiddet ve din ilklerdi. Onların asıl sorunu, belli koşullar altında düzenlenememesiydi.

Örneğin şiddet sadece etkileyebilirZayıf insanlar ve din inananlar üzerinde hareket eder. Bununla birlikte, sosyal ilişkilerin düzenleyicisi hala bulundu. Haklılardı. Bu enstitü çok güçlü bir şekilde gelişti, 21. yüzyılda en önemli olanlardan biri oldu. Fakat sağın birçok ilginç özelliği var. Örneğin, tüm gezegende bir tanesi İngiliz kanunları olan çeşitli çeşitleri vardır. Belli bir bölgede eylem ile karakterize edilir ve ayrıca belirli bir yapıya ve kaynaklara sahiptir.

ingiliz hukuku

Hukuk: genel kavram

Hukuk, Siyasi, Sosyal Enstitüsüve farklı bir karakterin her zaman bir kavramı ve kesin bir yapısı vardır. Bu durumda ingiliz hukuku, klasik biçiminde bir hukuk dalıdır. Böylece, Britanya Adalarının hukuk sisteminin tüm yorumlarını akıllı bir şekilde incelemek için başlangıç ​​noktalarını dikkate almak gerekir. Yani, hakkın ne olduğunu öğrenmelisin.

Bu kavram bir hukuk sisteminin değerini taşıyordevlet tarafından korunan ve garanti edilen normlar ve aynı zamanda tüm insanlar için kesinlikle evrensel olarak bağlayıcıdır. Her ülkede hakın kendini bir hukuk kültürü, bilinci ve gerçekleştirilmesinden oluşan bir sistem şeklinde ortaya koyduğuna dikkat edilmelidir.

Hukukun temel özellikleri

Herhangi bir yasal olay bir dizi ile karakterizedirbelirli özellikler. Özellikle yasa hakkında konuştuğumuzda, o zaman kendi özellikleri de vardır. Bugün, bilimsel ortamda, bu düzenleyicinin sosyal ilişkilerin işaretleri ile ilgili tek tip bir yaklaşım yoktur. Bununla birlikte, birçoğunun kabul ettiği birçok ortak özellik vardır. Bunu dikkate alarak, kanunu karakterize eden aşağıdaki ana özellikleri ayırt edebiliriz:

 • tüm normlar sistemi, çok sayıda insanın aşina olduğu bir dizi davranış kuralları dizisidir;
 • evrensel olarak bağlayıcı bir karakter, normların sisteminin tüm ve muhtelif biçimlere uzandığını gösterir;
 • devlet, yasal sorumluluk tesis ederek yasanın işleyişini garanti eder;
 • sağ insanın bilincini ve iradesini ifade eder;
 • norm sistemi resmi devlet eylemlerinde ifade edilir.

Sunulan özelliklerin en klasik olduğu anlaşılmalıdır. Yani, aynı zamanda klasik hukukun herhangi bir dalının özelliği olacaklar.

İngiliz hukuku: kavram

Yani, ne olduğunu öğrendikHalkla ilişkilerin yasal düzenleyicisinin klasik tipi. Bu durumda ingiliz hukuku, tarihsel olarak oluşmuş ve kendine özgü özelliklere sahip olan İngiltere ve Galler'in zorunlu standartlarından oluşan bir sistemdir.

sağda ingilizce

Bu yasal yapıya dikkat edilmelidir.Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun diğer ülkeleri gibi birçok devletin temeli. İngiliz hukuku, İngiliz kontrolü altındaki tüm güçlerin topraklarına yayıldı. Aynı zamanda, bugün gerçekten işe yarıyor.

İngiliz hukukunun kökeni tarihi

Hukuk normlarının oluşturulma süreciİngiliz Adaları'nın karakteristik özelliklerinin çok sayıda vardır. Her şeyden önce, Avrupa’dan çok “ingilizce’nin” doğru bir şekilde oluşturulduğu unutulmamalıdır. Yani, birçok kıtasal devletin yasal sistemlerine tabi tutulan sürekli değişimlerden hayatta kalmadı. Ek olarak, ingiliz hukukunun varlığı boyunca toplumun temel ihtiyaçlarına uyarlanmıştır.

İngiliz hukuk sisteminin başlangıç ​​noktası1189 yıl oldu. Bu andan itibaren yargısal emirler gerçek bir hukuki kaynağın ortaya çıkmasını sağlamışlardır ve bütün bir yapı bütün olarak sivil olarak değil, evrensel olarak bağlayıcıdır.

Birçok tarihçi, Norman'ın İngiltere'nin fethinin İngiliz hukukunun oluşumu üzerinde büyük bir etkisi olduğunu iddia ediyor.

İngilizce'ye çeviri hakkı

Sonuçta, bu milliyet, adaya, günümüze kadar var olan çok sayıda farklı yasal kurumun içine girmiştir.

Diğer sistemlere göre etkileşim ve etki

İngiliz ortak hukuku her zaman etkiledidiğer devletlerin yasal yapıları. İngiltere'nin uzun zamandır en büyük sömürgeci güçlerden biri olduğu unutulmamalıdır. Böylece, buna tabi olan birçok bölgede, İngilizce yasası birincil formunda işlev görmüştür. Sömürge sisteminin çöküşünden sonra bile, birçok ülke, hukuk sistemlerine temel olarak İngiliz hukukunu tanımaya devam ediyor. Örneğin, Avustralya mahkemeleri aktif olarak ilgili İngiliz makamlarının emirlerini kullanmaktadır. Çok fazla örnek var.

İngiliz medeni kanunu

Ulusal etkileşimi de var.Uluslararası endüstri ile İngiliz yasası. Aynı zamanda, İngiliz tarafının uluslarüstü normların uygulanması konusunda açık bir konumu vardır. İngiltere yasalarına göre, mahkemeler uluslararası kuralları ancak devletin iç eylemlerinde doğrudan dile getirildikleri takdirde kullanabilirler. Örneğin, İngiliz hukukundaki insan hakları, Uluslararası Temel Özgürlükler Sözleşmesi'nin kuralları ve 1998 yılında yayınlanan İnsan Hakları Yasası hükümlerine tabidir. Bu durumda, son normatif belgenin kuralları avantajlıdır.

İngiliz hukuk yapısının şube bölümü

İngiliz hukuk sistemi kompozisyonundaçok sayıda endüstri. Kıtasal yasal yapılara benzetilerek, endüstriler bir türün ya da diğerinin toplumsal ilişkilerini düzenler. Dahası, her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Örneğin, İngiliz ceza hukuku aslında genel norm sisteminden kaynaklanmaktadır. Suçların kendileri için, iki unsuru vardır, bu da, taahhüt edilen eylemin nesnel ve öznel özelliklerini karakterize eder. İngiliz suç endüstrisinin ana özelliği, hiçbir kodlanmış eylem olmamasıdır.

İngiliz sisteminde başka yasal şubeler vardır, örneğin:

 • anayasa hukuku;
 • idare hukuku;
 • işçi endüstrisi vb.

Bilim çevrelerindeki tüm anlaşmazlıkların çoğu İngiliz medeni kanundan kaynaklanmaktadır. Çünkü çoğu durumda varlığını reddediliyor.

İngiliz medyasının özgüllüğü

İngiltere'nin medeni kanunu var olmayanendüstrisi. Yani, anavatanımızın sakinlerinin onu görmeye alışkın oldukları formda temsil edilmez. Aynı zamanda Birleşik Krallık'ta, hukuk sisteminin genel olarak özel ve kamu hukukuna geleneksel bir bölümü yoktur. Ancak sivil sosyal ilişkiler elbette düzenlenir. İngiliz uygarlığına doktrin tarafında bakarsanız, aynı zamanda aşağıdaki klasik kurumlardan oluşur: mülk, antlaşma ve deltalar.

İngiliz hukukunda mülkiyet hakkızamanlar özel olarak gerçekleştirildi. Bugüne kadar, Ortaçağ'da mülkiyet düzenlemesi sırasında bile yeterince esnek olduğu bilinmektedir. Uzak geçmişte, bu enstitü gerçek ve özel bir türe ayrılmıştır. Bugüne kadar, değişmeyen bir tarihsel formda birçok medeni hukuk olgusu var.

İngiliz hukukunun kaynakları

İngilizlerin diğer birçok hükümleri gibiYasal sistem, temeli kıta sistemi kaynakları için tamamen atipiktir. Bu durumda özgüllük çeşitli nedenlerden dolayı var. Örneğin, oldukça büyük bir rol, kıtasal eğilimlerden uzak tarihsel gelişim ile çalınır. Sonuçta, İngiliz hukuku her zaman özerk bir şekilde gelişti. Antik Roma hukuk sisteminin kabulünden etkilenmedi.

İngiliz hukuk sistemi

Bu nedenle, bugüne kadar İngiliz hukukunun ana kaynakları aşağıdaki kaynaklardır:

 • adli emsal;
 • Elçiler (yasalar);
 • gümrük.

Bu kaynaklar yasal güçlerinin sırasına göre sıralanmıştır. Gördüğümüz gibi, adli emsal, İngiliz hukukunda kilit rol oynar.

Emsal, İngiliz sisteminin kaynağıdır.

İngiltere topraklarında yargı pratiğiZaman önde gelen rol oynadı. Özünde, emsal, genel olarak kabul edilen ve benzer vakaları göz önünde bulundurarak kullanılabilen, adaleti uygulayan yüce organın kararıdır.

İngilizcede insan hakları

Böyle önemli bir emsal rolüİngiliz hukukunun çok doktrini. Ona göre, adli koruma her zaman yasal sistemin kendisinden daha önemlidir. Bu durumda, en yüksek yargı organlarının kararlarının aslında yasaların değerine sahip olduğuna dikkat edilmelidir. Aynı zamanda onları resmi normatif eylemlerin normlarından daha kullanışlıdır. Her şeyden önce, emsal yasaların normlarının aksine, maksimum somutlaşmıştır. Temsil edilen kaynak Lordlar Evi, Temyiz Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme gibi olayların faaliyetlerinden ortaya çıkar.

İngiliz ceza kanunu

İngiliz hukukunda hukukun rolü

Normatif eylemler ikinci önemlitüm İngiliz sisteminin kaynağı. Kıtasal ülkelerde yasalar kanuna neden olur. İngilizceye çevirmek, bu prensibi önemli ölçüde değiştirmektedir. Birleşik Krallık'ta, yasalar (veya genellikle çağrıldıkları üzere tüzükler) genel olarak hükümet tarafından devredilen yetkilere dayanarak kabul edilir. Aynı zamanda, normatif eylemler ayrıca alt belgeleri de içeren bir bütün sisteme sahiptir. Bununla birlikte, İngiltere'de yasaların ve hukukun etkileşimi kolay değildir. Çoğu durumda, tüzüklerin normları onaylama ve açıklama gerektirir. Daha önce de belirtildiği gibi, yasaların normları emsallerde yer alan özellikleri içermemektedir.

Özel ve ingiliz hukuku

Bu ana İngilizce kaynaklarına ek olarakYasal sistemde ikincil bir de var. Bu yasal bir gelenek. İngiltere'de bu fenomenin iki çeşidi vardır. İlk tür anayasal gelenekler. Bütün devlet sürecinde önemli bir rol oynarlar. Ne de olsa, anayasal yetkililer çoğu hükümet organının yetkinliğini belirliyor. İkinci tür, farklı bir doğadaki sosyal ilişkileri düzenleyen geleneklerdir. Ama burada bazı özellikler var. Gerçek şu ki, Birleşik Krallık'taki bir antik, eski bir karakteri varsa tanınır. Bu aynı zamanda İngiliz hukuk sistemini kıtasal olandan da büyük ölçüde ayırmaktadır.

Sonuç

Bu yüzden, "ingilizcede" doğru gördük. Bu yasal sistemin klasik biçiminde dünyadaki doğrudan benzetimleri yoktur. İngiliz hukuku, toplumun sosyal ilişkilerini üst üste birkaç yüzyıl boyunca etkili bir şekilde düzenlemektedir. Bu nedenle, birçok devlet, kendi yasal yapılarının modernizasyonu için bu tür bir muhafazakar sistemin avantajlarını not etmelidir.

Genel İngilizce kanunu. İngiliz hukukunun kaynaklarıGenel İngilizce kanunu. İngiliz hukukunun kaynakları

Related news

 • 10 dakika’da 100 kalori yakmanın yolları
 • Asi saç rengi - gerçekten kraliyet rengi
 • Günlük Kıyafet Kombinleri
 • Kızarmış yeşil domates: tarifi
 • Incirin faydaları ve zararları

 • Genel İngilizce kanunu. İngiliz hukukunun kaynakları

  Genel İngilizce kanunu. İngiliz hukukunun kaynakları


  Genel İngilizce kanunu. İngiliz hukukunun kaynakları

  Genel İngilizce kanunu. İngiliz hukukunun kaynakları

  Genel İngilizce kanunu. İngiliz hukukunun kaynakları

  Genel İngilizce kanunu. İngiliz hukukunun kaynakları

  Genel İngilizce kanunu. İngiliz hukukunun kaynakları

  Genel İngilizce kanunu. İngiliz hukukunun kaynakları

  Genel İngilizce kanunu. İngiliz hukukunun kaynakları

  Genel İngilizce kanunu. İngiliz hukukunun kaynakları

  Genel İngilizce kanunu. İngiliz hukukunun kaynakları

  Genel İngilizce kanunu. İngiliz hukukunun kaynakları

  Genel İngilizce kanunu. İngiliz hukukunun kaynakları

  Genel İngilizce kanunu. İngiliz hukukunun kaynakları