Girişimcilik Tarihi 2019

Girişimcilik Tarihi 2019 Girişimcilik Tarihi

Girişimcilik Tarihi

Bugün girişimcilik biren karlı faaliyetler. Her zaman değil, her şey için başarılı oldu, ama yine de, en zor zamanlardan kurtuldu ve hala var olmaya devam ediyor. İş gelişiminin ana aşamaları nelerdi?

Antik çağın girişimcileri

Bu tür faaliyetler gelişmeye başladı.emtia para ilişkileri. Eski çağlarda ve Orta Çağlarda, “girişimcilik” kavramı en çok ticaret ile ilişkilidir. Antik çağda, tüccar halkının şöhreti ilk olarak, Akdeniz kıyılarında çok sayıda koloniyi kuran Fenikeliler tarafından satın alındı. Ticaret anlaşmaları olarak ortaya çıkan koloniler sonunda bağımsız devletler haline geldi ve kendilerine önemli topraklara tabi kıldılar. Canlı bir örnek, güçlü bir Akdeniz gücü haline gelen Kartaca olabilir. Zamanla, girişimciliğin tarihi diğer aktif ticaret örnekleri ile desteklenmiştir. Fenikelilerden daha az yetenekli denizci olmayan eski Yunanlılar, Doğu'nun çeşitli ülkeleri ile ticaret yaptılar ve kolonileri ile Akdeniz ve Karadeniz kıyıları boyunca dağıldılar. Karadeniz kolonilerinden, balmumu, deri, bal, tahıl, sığır Yunanistan'a geldi. Afrika'dan fildişi getirdiler. Mısır, keten bezi temin etti, Kartaca temin halılar. Yunanlılar kendileri şarap ve zeytinyağı ile ünlü idi.

Bazı tarihçiler ekonomik olduğuna inanıyoreski medeniyetlerin yolu kapitalist olarak adlandırılabilir. Sonuçta, zaten özel mülkiyet, emtia para ilişkileri ve ithalat ile ihracat vardı. Ancak, zorunlu, köle emeğinin kapitalizmle bir şey olarak baskınlığı uymuyor.

Tüccarlardan ve zanaatkârlardan girişimcilere

Girişimcilik tarihinin kapsamıOrta Çağlar. Burada ana faaliyet konusu ticari faaliyetlerdi. Eski Rus tüccarları, Bizans'ın ticaretiyle uğraştılar, buradan lüks mallar ve Kiev'in prenslerinin kullandığı Yunan şarabı. Doğu ülkeleri ve Kırım'daki Yunan kolonileriyle ticaret yaptılar. Rusya'daki işadamlarına olduğu kadar eski devletlerde de zanaatkârları taşımak mümkündür. Sonuçta, tüccarlar gibi, kendileri için çalıştılar: mal ürettiler, sattılar, hammadde ve ekipmana para yatırdılar.

Ortaçağ Avrupası, tüccarlar ve zanaatkârlarticaret alanında loncalar ve zanaat endüstrisinde - loncalar olarak adlandırılan sendikalarını yaratmaya başlar. Bu organizasyonlar olmadan, kurumsal gelişim tarihi eksik olurdu. Orta Çağ Almanya'sındaki Hansa gibi sendikalar, sonunda devlette bir tür devlet olan güçlü örgütlenmelere dönüştü. Ürünlerin kalitesini ve fiyatlarını izleyen atölye çalışmaları, daha sonra, dünün ustalarının ustalaştığı ve ücretli işçilere çırakların katıldığı ilk kapitalist girişimler-fabrikaların ortaya çıkışının temeli oldu. Ancak, bu her zaman böyle değildi: çoğu zaman dükkan organizasyonu sadece girişimciliğin gelişmesini engelledi. Ne de olsa, dükkanlar ya ürün fiyatlarındaki dalgalanmalar ya da işgücü verimliliğini artıran yeni icatların ortaya çıkmasıyla ilgilenmiyordu.

Girişimcilik hakim

Kesinlikle ticaretin ötesindeGeç Orta Çağ'da iş ortaya çıktı. Kesin olarak, şu andan itibaren girişimciliğin tarihi her zamanki anlayışımızla başlıyor. On dördüncü yüzyılın sonunda, ilk manufactories ortaya çıktı, ücretli işçilerin el emeğinin tüm üretim aşamalarında kullanıldığı işletmeler. Birçok Avrupa ülkesinde, asalet, emtia üretimine girmeye, koyun yetiştirmeye veya tahıl yetiştirmeye başlayan girişimcilik faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır. 16. yüzyıl, ilk anonim şirketlerin ortaya çıkma zamanı olarak, örneğin Rusya ile ticaret için İngiltere'de kurulmuş bir Moskova şirketi olarak düşünülebilir. 17. yüzyılın sonunda ilk bankalar anonim şirketler bazında oluşturuldu.

XVIII yüzyılın sonunda girişimciliğin gelişmesindeetkinlik yeni bir aşamaya geliyor. Makinelerin kullanımının işgücü verimliliğini artırdığı ve üretim maliyetini azalttığı ilk fabrikalar ortaya çıkıyor. Büyük ölçekli girişimciliğin gelişimine katkıda bulunan, işletmelerin ortaklaşa oluşturulma biçimi aktif olarak gelişmektedir. Ondokuzuncu yüzyılda, kapitalist ilişkiler sonunda dünya ekonomisinde baskın hale geldi.

Girişimcilik tarihi bitmedi. Bu tür faaliyetler gelişmeye devam ediyor ve şimdi. Kendi işini yürütmek kolay bir iş olmamasına rağmen, özellikle Sovyet sonrası alanda, girişimcilik hala pek çok insan için çekiciliğini kaybetmez.

Girişimcilik Tarihi 2019

Girişimcilik Tarihi 2019

Related news

 • Boğaz Ağrısı için Evde Doğal Çözümler
 • Hamur İşleri Buzlukta Nasıl Saklanır
 • Oluşturucu Günü ne zaman ve bu tatil nereden çıktı
 • Nereden Fener alırsınız: Düzenli Bir Mağazada mı Veya İnternette mi
 • Safra tıbbi, uygulama, öneriler

 • Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi


  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi

  Girişimcilik Tarihi