Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır 2019

Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır 2019 Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

Hasta bir kimseye bakmak için hastalık izni almak mümkün mü?bir akraba? Efsane mi yoksa gerçek mi? Kural olarak, insanlar sadece hastalandıklarında hastalık izni alma fırsatını kullanırlar. Buna ek olarak, vakaların büyük çoğunluğunda, çocuklarının hasta olması durumunda anneler tarafından bir hastalık izni alınır. Yazımızda hasta bir akrabası (yetişkin veya çocuk) için hasta bir erkeği nasıl alacağınız hakkında konuşacağız.

Yasama esasları

Hastanede nerede bilgi vardıSadece hasta olduğumda ya da çocuklarımda değil miyim? Doğal olarak, bir kişinin iş göremezliğinden kaynaklanan yasal ilişkilerin birçok yönünü ortaya koyan Rusya'nın yasama eylemlerinden.

Böyle bir yasama eylemiRusya Federasyonu “Zorunlu Sosyal Sigortalar Hakkında Kanun”. Kişinin hastalık izni alabildiği, ne kadar süre verildiği, ödemeye tabi olup olmadığı ve hangi kişilerin verilebileceğine bakıldığı zaman, tüm vakaları açıklar.

Bu normatif eylemden, bir hasta akrabasının bakımı için bir hastane hastasının birkaç durumda yayınlanması takip eder.hastane bakıcısı

15 yaşın altındaki hasta çocuklar için bakım

6 durum vardır.Bir hasta yakını bakımı için bir sağlık kurumu bir hastane verilecektir. Aynı zamanda, bu gibi altı durumdan da yasa, beş vakayı çocuk bakımı ve sadece bir - yetişkinler için hastalık izni belgelerinin verilmesi ile ilgilidir.

Aşağıdakilere dikkat edilmelidir.vakalar ücretli hastalık izni anlamına gelir. Bu nedenle, sağlık kuruluşlarına ve çalışanlarına, aşağıdaki durumlarda işveren tarafından ödenen bir hastalık izin belgesi verilmelidir:

 • Bir vatandaş azınlıklarla ilgilenirhenüz yedi yaşında olmayan bir çocuk. Aynı zamanda, toplamda, bu izin süresi (ücretli) iki ayı geçemez. 60 günden fazla bu nedenle hastanede bir kişi, iyi bir nedeni vardır, ama diğer taraftan, ve daha iki aydan fazla, o ödenmeyecektir beri, görevden alınamaz.
 • Yurttaş hastayla ilgilenir15 yaşına girmemiş, ancak 7 yaşından küçük olmayan bir çocuk. Burada durum biraz farklı. Hasta bir akraba için hastane bakıcısı sadece on beş gün boyunca ödenecektir, ancak aynı yıl bir hastaneye daha ayrılmak için sadece on beş gün boyunca ödenecektir. Bir yıl boyunca hastalık izninin toplam miktarı kırk beş günden fazla olmamalıdır.

Her iki durumda da, bir hasta çocuğun tedavisi hem hastanede hem de evde, yani bir sağlık kuruluşunun ziyareti ile ayakta tedavi edilebilir.hastane bakıcısı

Diğer durumlarda çocukların bakımı

Ücretli bir hastalık izninin alınması için aşağıdaki üç neden, daha karmaşık çocuk hastalıkları vakaları ile ilişkilidir.

 1. Bir çocuk doğduğunda ya daDoğumdan sonra edinilen maluliyet, daha sonra bakıcı bir hastalık izni alma hakkına sahiptir. Bu durumda, yukarıdaki durumların yanı sıra tedavi, hem doğrudan bir tıbbi kurumda (yatarak) hem de evde hastaneye ziyaretle ortaya çıkabilir. Hastanede ya da ayakta tedavi gören hasta akrabasının bakımı için böyle bir hastalık izin belgesinin ödeneceği zaman dört ayı geçmemelidir.
 2. Eğer çocuk kanser hastası iseKötü huylu kan hastalıkları da dahil olmak üzere, hasta bir izin alan akrabasının, tedavi süresinin tamamı için ödeme yapma hakkı vardır. Bu durumda, tedavinin nerede gerçekleştiği önemli değildir - hastanede veya evde. Bakım için bir akraba tarafından harcanan her zaman, işveren tarafından ödenecek ve ödenmelidir.
 3. Bir çocuk HIV hastalığı ile hasta ise, o zamanKendi kişiliğine bakmak, aynı zamanda böyle bir geri çekilme süresi için işverenden ödeme alma hakkına sahiptir. Bu vakayı yukarıda sayılanlardan ayıran tek şey, geri çekilme süresinin ancak tedavi bir hastanede yapıldığı takdirde ödenmesidir. Ambulatuvarların tedavisinde maalesef böyle bir hastaneye ödeme yapılmayacaktır.

Hasta akrabası bakımı için hastane - yetişkin

Sağlanan son kalan davaSosyal sigortalar yasası ve bir kişinin sevdiği birinin bakımı için bir hastaneye gidebileceği, yetişkin bir hastalıktır. Gerçekten de, sadece çocuklara bakmak değil, yasal olarak şarttır.

Böylece, bir hastalık izni hastalık izni sayfasıAşağıda görülebilen bir akraba, bir hasta erişkinine yakınlaşabilir. Aynı zamanda, bu iş göremezlik listesinin ödenmesinin sadece yedi günde yapılacağı yasal olarak kurulmuştur.

Söz konusu hasta listeleri birkaç kez alınabiliryıl, ama sadece otuz gün ödenecek. Bir de şart var - hasta bir yetişkinin tedavisi evde yapılmalıdır. Bu anlaşılabilir bir durumdur - hastanede hasta tıbbi çalışanlarla ilgilenmelidir.Moskova'da hasta akrabasına bakmak için hastalık izni başvurusu nasıl yapılır

Sevilen bir kişi için hastane bakımı talep edebilir

Yani, verilen davaları düşündükten sonraHastane, okuyucu karar vermek zorunda - bunu alma hakkı kimde. Daha önce de söylendiği gibi, anneler çocuklarının hastalandığı zaman, bazen de - babalar, hatta daha nadiren yetişkin çocuklar - yaşlı ebeveynlere bakım yapmaları durumunda bunu alırlar. Bununla birlikte, yasa, işveren ve diğer aile üyeleri tarafından ödenen bir hasta yakınının bakımı için hastalık izni almanıza izin verir.

Aile hukuku aile mevzuatını dikkate alıreşler, çocuklar, ebeveynler. Ancak, bu kategori diğer akrabaları - erkek kardeşleri, kız kardeşleri, teyzeleri ve amcaları içerir. Doğal olarak, aynı büyükanne ve büyükbabalar, torunlar ve torunları için de geçerlidir. Aile üyelerine atfedilebilecek insanların çemberi oldukça geniştir. Bazı durumlarda çok uzak akrabalardır. Ancak mevzuat, bakıcının hasta bir kişi ile birlikte yaşamasını gerektirmez.

Aile üyelerinin olabileceğini belirtmekte fayda var.Sadece hastalıklı bir kan ilişkisi ile ilişkili olan insanlar atfedilir. Bu, örneğin, üvey çocuklar ve üvey kız çocukları ve buna bağlı olarak üvey babalar ve üvey anneler olabilir. Ayrıca, aile mevzuatı, aile üyeleri ve "gerçek eğitimciler" ve "öğrenciler" olarak tanımladığı kişileri ifade eder. Sonuç olarak, birbirlerinden sonra bakım için hasta bir izin belgesi alabilirler ve daha sonra bir hastane yardımı alabilirler.

Bir hastanenin kaydı

Hastalık izni için nasıl başvurulurMoskova'da veya Rusya'daki herhangi bir şehirde bir akraba mı? Bu çok basit ve hasta ve akrabası herhangi bir özel çabaya ihtiyaç duymayacak. Bir sağlık kurumuna başvurmuş olan hasta, elbette, tıbbi bakım alır. Zor durumlarda, kendisiyle ilgilenemediği zaman, dışarıdan yardıma ihtiyacı olduğunda, hastane, hasta kişi ile ilgilenmeye hazır olan yakın bir kişiye verilir.

Muhtemelen, bir sağlık görevlisi gerektirirİlişkili bir ilişkiyi teyit eden son kanıt. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan talimatlara göre, sağlık çalışanı bu ilişkinin kodunu hasta izin belgesinin uygun kutusuna koymakla yükümlüdür. Bu nedenle, hasta akrabalarına bakacak bir hasta-hemşire alabilmek için, belirli belgeleri sunmak yeterlidir. Bunlar doğum belgeleri, evlilik cüzdanı vb. Olabilir.

Bununla birlikte, pratikte doktorların kural olarak, onlara sormadıklarını, sadece sözel ifadelerin olduğunu belirtmek gerekir. Bu nedenle, bazı durumlarda, aile üyeleri bile bir hastane alamıyor.Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni başvurusu nasıl yapılır

Hastalık izni için ödeme

Aynı zamanda, bu ödemeyi gerçekleştirmek gereklidirBöyle bir hasta listesi mahkemede geçersiz kılabilir. İşveren böyle bir sayfa için ödeme yapsa bile, Federal Sigorta Servisi bu ihlalleri tespit edebilir ve geri ödeme talep edebilir.

Elbette, FSS çalışanlarının her türlü eylem ve kararıMahkemeye kendiniz başvurabilirsiniz. Bu tür durumları göz önünde bulundurma pratiğinde, genellikle FSS'den yana olmayan kararlar vardır. Örneğin, mahkemeler genellikle bu tür bir çok uzak bir akraba (ikinci kuzenleri, yeğenleri / kardeşler, üvey kız kardeş / kardeş) olduğunda, hasta bir akraba meşru bakımı için hastalık izni ödemesinin kayda kararlar.

Doğrudan ödeme hakkında konuşursakhastane, hastanede mevcuttu işveren bir çalışanı, tarafından sunulacak belgeler üzerinde yasa koyucunun konumunu bilmek gereklidir. Sadece bir belge vardır - çalışanın sağlaması gereken iş için bir iş göremezlik sayfası (hastane sayfası olarak anılacaktır). Durumu teyit eden diğer belgeler için ondan talep kabul edilemez.

Doğru, bireysel işverenler gerektirirAyrıca vakalar belgeler ilişkiyi kanıtlayan, ancak yasalara aykırıdır. tıbbi sertifika sundu çalışanı, kendi tahakkuk prosedürü düzenleyen kurallara uygun olarak hastane ödeneği almaya tam hakkına sahiptir.

Hastanede ihlaller

İçinde bulunan birçok kişiHastane izni, tıbbi çalışanların ihlalleri, hataları veya bu önemli belgenin deşarjındaki diğer yanlışlıkları kabul ettikleri durumlarla karşılaştı. Böyle bir durum meydana gelirse, bu tür hataları hastanede derhal ortadan kaldırmak daha iyidir.

Öte yandan yargının görüşüne göre,Hasta listelerinin uygun şekilde doldurulması sorumluluğu tamamen tıbbi personelin sorumluluğundadır. Bu işçiler, engellilik belgesini talimatlara uygun olarak doldurmalıdır. Aynı zamanda, hâkimlerin kararlarında belirttikleri gibi, belirtilen ihlaller ve hatalar, işverenin sayfayı kabul etmeyi reddetmesinin sebebi olamaz.

Aynısı FSS için de geçerlidir - bu hizmetin çalışanı işverene bu tür engellerin kabulü için sorumluluk atama yetkisine sahip değildir.

hastanede hasta bir akraba bakımı için hastalık izni

Gerçek bakım

Böylece, resmileştirme meselesiRusya'da bir hasta akrabasının bakımı için bir hastalık izni sayfası çok karmaşık değildir. Ancak, sırayla sonradan gerçekleşmesi gerektiğini, hangi hesaba çok önemli bir noktayı almalı hasta faydaları elde ile hiçbir sorunları vardı etmek. Bu, sosyal faydalar (hastalık yardımı) ile dolandırıcılık uyarısı devlet kurumları ve dolandırıcılık vakası nedeniyle dahil edilmiştir.

Bu önemli nokta çok basit - bakımBir akraba aslında hasta bir kişiyle ilgilenmelidir. Bu ne anlama geliyor? Hastaneye gidenler gerçekten hasta akrabalarına dikkat etmelidir. hiçbir şey olmamış ve hastalık izni henüz alınmış ise, geçersiz olabilir gelecekte faydaları ödeme ve para (onlar ödenmiştir ise) mahkemede tahsil edilecektir.

Rusya'da hasta akrabasına bakmak için hastalık izni başvurusu nasıl yapılır

İtiraz edilen durumlarda yapılan işlemler

Ne zaman zor durumlarda, ne yapmalıBir kişinin bakıma ve desteğe ihtiyacı vardır ve tıbbi personel, iş ilişkisine ilişkin bir yetersizlik belgesi vermeyi reddeder, uzak ilişkilere veya böyle bir ilişkinin yokluğuna atıfta bulunur mu?

Örneğin, hastalanmanız gerekiyorsaHasta bir akrabası için bakım levha - özürlü grubundan 1 ve doktor tıp dairesi başkanı veya baş doktoru dokunmaması için, dışarı vermeyi reddediyor. Bu insanların, akrabalarının akrabalarına daha yakın olmadıklarını kanıtlamak için durumu açıklamak ve ona yardım etmek son derece gereklidir. Sonunda, doktorlar da insanlardır ve herhangi bir zor durumu anlayabilmeleri ve çözmede yardımcı olmaları oldukça olasıdır. Bu hastane daha sonra FSS tarafından ödenmese bile, en azından işyerinde bir çalışanın bulunmaması için bir kanıt ve iyi bir neden olacaktır.

Bir hastane bakım tablosunun bilinmesi önemlidir.Tatil sırasında hasta akrabası, yukarıda açıklandığı gibi aynı şekilde verilir. Ancak, bu durumda, işvereninizi bilgilendirerek, bu izin veya devri kesintiye uğratmak gereklidir.

hasta bir akraba örneği için hasta bırakma sayfası

Böylece, bir hastane bakıcısıBir akraba - Bunlar devlet tarafından hasta insanlara yardım etmek için sağlanan çok gerçek destek önlemleridir. İş ile ilgili bir iş göremezlik sertifikası alma, hastalık ile ilişkili zor yaşam durumlarında sevdiklerinize yardım etme fırsatı oldukça önemlidir. Tabii ki, ek bir bonus, böyle bir hastanenin işveren tarafından ödenmesi olacaktır.

Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır 2019

Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır 2019

Related news

 • Portakallı Havuç Çorbası Tarifi – Çorba Tarifleri
 • Burun Tıkanıklığı Nedir Nasıl Giderilir
 • Üç Sevinç Simgesi: değer ve fotoğraf
 • Vişneli Armut Tatlısı Tarifi Videosu
 • Sümer dili ve yazısı

 • Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır


  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır

  Hasta akrabasına bakmak için hastalık izni nasıl yapılır