Heyecan nedir: kelimenin anlamı, farklı bilgi alanlarında kullanım 2019

Heyecan nedir: kelimenin anlamı, farklı bilgi alanlarında kullanım 2019 Heyecan nedir: kelimenin anlamı, farklı bilgi alanlarında kullanım

Heyecan nedir: kelimenin anlamı, farklı bilgi alanlarında kullanım

Günlük hayatta sık sık söz dinleriz"Heyecan". Bu hissi artmış fiziksel aktivite veya cinsel çekim durumuna bağlamak alışkanlıktır. Bununla birlikte, konuşmadaki kullanımı, her zaman, örneğin, bir ceza davasının başlatılması gibi, vücudun fizyolojik süreçlerini ifade etmez. Kesinlikle farklı alanlardaki bu tür anlamların neden açıldığını anlamak için, terimin kendisini ilk anlayalım.heyecan ne

"Uyarma" kelimesi ne?

İlk olarak, bu işlemin doğrudan doğruya olduğuna dikkat edilmelidir.hücrelerin uyarılabilirliğine, yani uyaranlara cevap verme yeteneklerine bağlıdır. Başka bir deyişle, uyarma, hücrelerin harici etkilere karşı aktif tepkimesidir. Canlı bir organizmanın hemen hemen tüm doku tipleri uyarılabilirliğe sahiptir: sinir, glandüler, kas. Heyecanlı olan hücreler farklı şekilde davranır: Sinir, etkileyen faktör hakkında bilgi verir, taşıyıcısı ve kas ve glandüler olanlar, salgılanır ve salgılanır.

Süreç akış

İlk olarak, zar üzerinde uyarma varsaHücre karmaşık bir kimyasal süreç başlar - biyoelektrik potansiyellerin ortaya çıkması. Başlangıçta, iyonize potasyum ve sodyum yüzeyleri boyunca eşit dağılmamışlardır. Uyaran harekete geçtiğinde, iyonlardaki yük kaybolur ve sonra geri yüklenir. Parçacıklar, uyarma sırasında aktive olan belirli kanallar boyunca zar boyunca hareket etmeye başladıktan sonra. Ve böylece hareket başlar. Bununla birlikte, hücre içindeki iç süreçler de değişir.

uyarma aşamasının değeri

aşamaları

Her biri, organizma için kendi yolunda önemli olan, uyarmanın birkaç aşaması vardır:

 1. görünüm. Hücrelerdeki hücreler değişmeye başladığında, bu süreçlerde yer alan süreçler.
 2. Arttır. Uyarma tüm geniş alanları etkilediğinde, iyonların hareketi ve diğer değişimler hız ve ölçek kazanır.
 3. Resesyon. Süreçler zirveye ulaştığında, hücrelerin aktivitesi yavaş yavaş azalır.

Çalışmalar tüm aşamaların olabileceğini söylüyorvücut için yararlıdır. Genel olarak bir uyarımın ne olduğunu düşünürsek, bunun stres, stres ve sonunda gevşemenin bir yolu olduğunu ortaya çıkar. İlk olarak, hücrelerde şiddetli bir aktivite başlar, değişir ve sonra her şey normale döner.

uyarma anlamı

türleri

Uyarılabilirlik farklı hücre tiplerinden etkilenir, ancak sinirlere özel dikkat göstereceğiz. Bu durumda oluşan sonuçlar, bir kişinin ruh sağlığını etkiler.

Heyecan nedirhalüsinasyon-sanrısal?Böyle bir durum, canavarlar, düşmanlar ve saplantı gibi çeşitli vizyonlarla karakterize edilir.zulüm fikri. Genellikle tek yönlü, ancak farklı varyasyonlarla bağlantılıdır. Bu eyaletteki bir kişi, herkesin kendisine zarar vermek istediğini iddia ederek saldırganlık gösteren insanlara acele etme yeteneğine sahiptir. Bedensel yaralanmalara bile sebep olabilir.

Katatonik ajitasyon.Kaotik motor aktivitesidiğer insanlar tarafından anlaşılmaz olan, çoğu zaman delil olmayan tutarsız ifadeler eşlik etti. Bir kişi saldırganlık sergileyebilir, negatif, yüz ifadeleri birçok durumda duygusal durumla uyuşmaz. Bir stupora düşebilir ve sonra tekrar yüceltilir.

Gebefrenik heyecan. Bu durumda, hasta aptalca davranır,yüzünü buruşturur, yüzleri yapar, özellikle konuşmayı bozar, dans edebilir veya diğer gülünç davranışları gerçekleştirebilir. Bazı düşünceleri ifade ederse, çoğu zaman onların anlamı başkaları için anlaşılmazdır.

uyarım değeri

Heyecan nedirDepresyon?Bir kişi, benzer bir durum ortaya çıkaruzun zaman depresif bir ruh hali içinde. Acı çeken hasta, bu durumun zihinsel acısını dindireceğini düşünerek, yan yana koşmaya başlar. O, intihar mankeni tarafından takıntılıdır;

Manik ajitasyon. Üç aşamaya ayrılmıştır: ilk başta, ruh hali doğal olmayan bir şekilde gelişir, sonra hızla değişen düşünceler olur ve sonunda motor aktivitesi başlar. Eğlence öfke ile değiştirilebilir, böyle bir kişiye güven vermek imkansızdır. Bu uyarım en tehlikelidir.

Epileptik heyecan.Bazı hastalarda motor rahatsızlık (epilepsi) göründüğünde, zihinsel gelişim de gelişir, bunun yanında korkunç vizyonlar ve müteakip agresif yıkıcı eylemler de gelişir.

Psikojenik uyarılma. Aşırı bir sonra ortaya çıkarvaka. Kaotik olanlarda, döngüsel tek tip eylemlerde ya da tam tersi olarak kendini gösterir. Bir hafıza bozukluğu var. Bu durumda, bir kişi kendini intihar edebilir.

Psikopatik ajitasyon. Doğada demonstrasyon yaparken, bir kişiye yönelik saldırganlık ile karakterizedir. Yüceltme zirvesine ulaşıldığında, histerik bir uyum mümkündür.

"Heyecan" kelimesinin diğer anlamları

Kural olarak, bazı kelimeler bulunabilirbirbiriyle ilişkili olmayan farklı alanlar. Yukarıda tartışılan tıbbi öneme ek olarak, bir terim olarak "uyarma" da diğer alanlarda kullanılmaktadır. Örneğin:

 • Fizikte bu, çarpışan ve enerjiyle yüklü parçacıkların halidir.
 • Astronomi'de, terim, yıldızların ve diğer gök cisimlerinin faaliyetlerini ifade etmek için kullanılır.
 • Bu kelimenin hukuki bir terime eşdeğer olduğu ceza hukuku hakkında unutma.

Yani, "heyecan" kelimesi uyanış anlamına gelirya da ortaya çıkış, bu yüzden şeylerin seyrini değiştiren süreçleri tanımlamak için kullanılır. Ve şimdi hukuki terimi ve anlamını daha ayrıntılı olarak ele alalım.

ceza yargılamasının kurulmasının önemi

Ceza yargılamasının başlatılması

Bu eylem önümüzdeki dönemde özel bir yer alıyoraraştırma. İlk olarak, olay veya suçla ilgili tüm veriler toplanır: kanıtlar ve çürütücü gerçekler. Ancak bundan sonra, her olayın suç sayılmayacağı için ceza davası açılıp açılmayacağına karar verilir. Yasal alanda heyecan nedir? Burada bu terim, cezai sürecin başlangıcını, yani ilk aktif aşamasını soruşturmak için kullanılır.

Rus dili o kadar zengin ki, bir kelime kesinlikle farklı alanlarda kullanılabilir, yani yaklaşık aynı şey anlamına gelir.

Heyecan nedir: kelimenin anlamı, farklı bilgi alanlarında kullanım 2019

Heyecan nedir: kelimenin anlamı, farklı bilgi alanlarında kullanım 2019

Related news

 • Börülce Pilaki Tarifi
 • Üzerlik Otunun Yararları
 • Fit Olmak ve Formda Kalmak İçin
 • Eldeki Nar Lekesi Nasıl Çıkar
 • Beton boyaları, renkli beton ve boyama yöntemlerinin uygulanması

 • Heyecan nedir: kelimenin anlamı, farklı bilgi alanlarında kullanım

  Heyecan nedir: kelimenin anlamı, farklı bilgi alanlarında kullanım


  Heyecan nedir: kelimenin anlamı, farklı bilgi alanlarında kullanım

  Heyecan nedir: kelimenin anlamı, farklı bilgi alanlarında kullanım

  Heyecan nedir: kelimenin anlamı, farklı bilgi alanlarında kullanım

  Heyecan nedir: kelimenin anlamı, farklı bilgi alanlarında kullanım

  Heyecan nedir: kelimenin anlamı, farklı bilgi alanlarında kullanım

  Heyecan nedir: kelimenin anlamı, farklı bilgi alanlarında kullanım

  Heyecan nedir: kelimenin anlamı, farklı bilgi alanlarında kullanım

  Heyecan nedir: kelimenin anlamı, farklı bilgi alanlarında kullanım

  Heyecan nedir: kelimenin anlamı, farklı bilgi alanlarında kullanım

  Heyecan nedir: kelimenin anlamı, farklı bilgi alanlarında kullanım

  Heyecan nedir: kelimenin anlamı, farklı bilgi alanlarında kullanım

  Heyecan nedir: kelimenin anlamı, farklı bilgi alanlarında kullanım

  Heyecan nedir: kelimenin anlamı, farklı bilgi alanlarında kullanım