Hint Astrolojisi 2019

Hint Astrolojisi 2019
Hint Astrolojisi


Hint Astrolojisi

Hint astrolojisi yaklaşık 4000 yıl kadar önce Hindistan’da var olan Veda uygarlığından günümüze kadar taşınmış bir okült bilimdir. Hint astrolojisinin kurucusu kabul edilen “Parashara“nın “Brihat Parashara Hora Shastra” adlı eseri günümüzde de İngilizce ve Sanskritçe olarak bulunabilmektedir. Hindistan’daki pandit adı verilen ruhsal aydınlanma sahibi kişiler tarafından usta-çırak ilişkisi içinde günümüze kadar getirilmiştir.

Türkiye’de çoğu kişinin astroloji olarak bildiği alan “Batı Astrolojisi”dir. Gazetelerde, kitaplarda yorumları yapılan astroloji batı astrolojisidir.Ancak bu yorumlar çok havada kalmakta sanki tüm insanlığı 12 burca bölüp herkesin aynı zamanlarda benzer şeyler yaşayacağını öngörmektedir. Batı astrolojisi ile nasıl bir kimlik donatıldığımızı öğrenebiliriz ancak gelecek kesinlikle Vedic (Hint) astrolojisi ile öngörülebilir.

Astrolojiye ilgimin ilk başladığı zamanlarda herkes gibi ilk önce batı astrolojisi ile tanıştım. Gezegenlerin etkileri, nasıl bir kişiliğe sahip olabileceğimiz genel olarak doğru geliyordu ancak hiç bir zaman yeterli gelmemişti. Daha sonra Hint Astrolojisi ile tanışmamla hayatım değişti artık astroloji benim için bir hobi ve meraktan öte bir yaşam tarzı haline geldi.

İnsan, geleceği çağlar boyunca merak etmiştir. Bu merak, maalesef bir sürü de dolandırıcı ortaya çıkarmıştır. Falcılık, üfürükçülük vs vs. İnsanlara çok genel şeyler söyleyerek kahin olduğunu söyleyen insanlar yıllardır vardır ve bu merak devam ettikçe de olacaktır. Ancak ruhsal aydınlanması çok güçlü kişiler hisleri sayesinde geleceği tahmin edebilirler, bu da piyasada falcı medyum diye dolaşan çoğu kimsede olmayan bir özelliktir. Geleceği sistematik olarak öngörebilmenin tek yolu 5000 yıllık bilim Astroloji’den geçer…

Batı Astrolojisi ile Teknik Farklılıklar

Hint astrolojisini batı astrolojisinden ayıran önemli farklılıklar vardır.Basit bir dille anlatmak gerekirse; batı astrolojisi gezegenlerin binlerce yıl önceki konumlarına göre hesap yaparken (Tropikal Zodyak), Hint astrolojisi gezegenlerin şu anda gökyüzündeki konumlarına göre hesap yapar. (Sideral Zodyak) Bu aradaki açı farkı her yıl yeniden hesaplanır. Bu değere Ayanamsa adı verilir. Hindistan’da astroloji o kadar değer verilen bir sistemdir ki Hindistan devleti bu açısal değerin hesaplanması için her yıl fon ayırmaktadır. Farklı hesap yöntemleri sonucu birden fazla Ayanamsa değeri vardır.Bu değerlerden en çok kullanılanı Lahiri Ayanamsa değeridi ve ben de aynı sistemi kullanıyorum.

Hint astrolojisinin en önemli farklarından biri ise Bölüşümlü Alt Haritalardır. Yani doğum saatini kesin olarak bildiğimiz durumlarda sadece tek bir doğum haritası ile yetinilmemektedir. Doğum haritasının yanında doğum haritası kadar önemli Navamsha adı verilen Gezegen Güçleri haritası da çıkarılır. Gezegen güçleri haritası Hint sisteminde aynı zamanda Evlilik haritası adını da alır. Zaten insan hayatının evlenileni kişi ile ortak bir kulvarda devam etmesi kadar da doğal bir şey yoktur. Bu nedenle Navamsha adını verdiğimiz evlilik haritası da ana harita ile birlikte yorumlanır. Navamsha haritası ana haritadan bağımsız olarak yorumlanamaz. Bunun dışında Zenginlik haritası, Kardeşler haritası, Kariyer Haritası, Mal-Mülk haritası, Anne-Baba ile ilgili harita, Eğitim haritası, Sağlık ve Kaza haritası gibi birçok ek harita vardır. İşte doğum zamanlarında bir kaç dakika farklılık olan insanların da farklı hayatlar sürmesinin nedeni bu alt haritalarda gizlidir. Çünkü bu alt haritalar çok kısa zaman aralıkları içinde değişebilmektedir.

Gelecek ancak Hint Sistemi ile öngörülebilir…

Vedic sistemi gelecekte bizi bekleyen her türlü hayat olayını anlamamızı sağlayan en güçlü yoldur. Bu sistemde gelecek belli gezegen periyotlarına ayrılır. Doğum anında AY’ın yerleştiği takımyıldıza göre bu gezegen periyotları başlar. İşte gelecekte bizi bekleyen her türlü olay da bu gezegen periyotları sayesinde yorumlanır. Bu sisteme Dasa sistemi adı verilmekle birlikte yine birden fazla Dasa sistemi vardır. Bu sistemlerden en çok kullanılanı Vimshottari Dasa’dır. Her periyot kendi içinde de alt periyotlara ayrılır ve o periyotlar da alt periyotlara ayrılır. İşte gelecekte olacaklar, yaşanan gezegen döneminin haritadaki gücüne, yerleştiği ve sahibi olduğu evlere bakılarak yorumlanır. Gelecek analizlerinde bundan başka transit analizi, yıllık haritalar vb. birçok yöntem kullanılarak analiz sonucu kesinleştirilir.

Hint Astrolojisi 2019

Hint Astrolojisi 2019
Hint Astrolojisi


Hint Astrolojisi


Hint Astrolojisi


Hint Astrolojisi


Hint Astrolojisi


Hint Astrolojisi