İşletmenin toplam ve net karlılığıİşletmenin toplam ve net karlılığı
İşletmenin toplam ve net karlılığı

İşletmenin toplam ve net karlılığı

Mutlaklıktan farklı olarak kârlılıkKar göstergesi, işletmenin karlılığının göreli bir göstergesidir. Malların satışından elde edilen gelirin, tüm üretim maliyetlerini ve daha sonraki uygulamalarını kapsadığı firmanın durumunu yansıtır. Diğer bir deyişle, karlılık işletmenin karlılığını gösterir.

Herhangi bir işletme karlı kabul edilir,En azından biraz kar alır. Ekonomideki hesaplamalarda kullanılan tüm karlılık göstergeleri, her bir kaynağın yüzdesi olarak göreceli karlılığı karakterize eder.

Bu tür göstergeleri toplam ve net olarak tahsis etmekÜrünlerin karlılığı ve işletmenin kendisi. Bu durumda, ürünler üç versiyonda ele alınmaktadır: gerçekleştirilmiş, pazarlanabilir ve bireysel ürünler.

Karlılık, şirketin karının maliyetlerine veya kaynak harcamalarına oranı olarak hesaplanır. Gösterge göreceli olduğundan, tüm hesaplama sonuçları% 100 ile çarpılmalıdır.

Karlılık ana göstergelerini içerirvarlıkların toplam ve net getirisi; oluşum kaynakları; satış; mallar (ürünler, hizmetler, işler). Resmin objektif yansıması, bu göstergelerin sadece eksiksiz bir sistemini verebilmektedir.

Akım ve akımın toplam karlılığıVarlıklar, vergi ödemelerinin ödenmesinden önceki karın belirli bir süre için tüm varlıkların değerinin ortalama değerine oranı olarak tanımlanır. Elde edilen tutar, firma tarafından her bir kâr karını almak için ne kadar fon toplandığını göstermektedir.

Varlıkların net karlılığı şöyle tanımlanır:Bireysel dönem için alınan net karın varlıkların ortalama değerine oranı. Hesaplamaların sonucu, bir işletmenin kârlılığı üzerindeki etkinin vergi indirimleri ve alınan kardan diğer ödemelerle sağlanacağını gösterecektir.

Oluşum kaynaklarının toplam karlılığıVarlıkların, vergi öncesi karının döneme ait varlıkların ortalama değerine oranı olarak hesaplanır. Bu gösterge, şirketin, bunları yaratan kaynaklardan bağımsız olarak, elindeki araçları kullanma verimliliğini gösterir.

Oluşum kaynaklarının net karlılığıAktifler, tüm net kârın faiz dönemi için tüm varlık oluşumuna oranına eşittir. Ortaya çıkan şekil, oluşum kaynaklarına (ödünç alınan, kendi, devredilebilir, sabit sermayeye) bağlı olarak fonların kullanımının etkinliğini göstermektedir.

Ürünlerin karlılığı (mallar, işler)Alınan kârın üretim maliyetlerine oranı ile hesaplanır. Bu değer üretilen malların (hizmetlerin) üretim ve satışının ne kadar etkili olduğunu gösterir.

Satışların genel karlılığı sonuçturSatışlardan elde edilen kârın vergilerden ödenmesine, bu satışlardan elde edilen net gelirlere oranı. Gösterge, işletmenin toplam gelirindeki denge karının payını ortaya koymaktadır.

Satışların net karlılığı orana eşittirciro ve ticaret gelirlerine net kar (satış geliri). Gösterge, şirketin tüm faaliyet alanlarında vergi ödemelerinin şirketin ana gelirleri üzerindeki baskısını yansıtmaktadır. Bu rakamlar, şirketin hissedarları ve alacaklıları için özellikle önemlidir.

Net karlılık, işletmenin bu veya diğer kaynaklarının veya mülklerinin kullanıldığı verimlilik derecesini gösterir.

Şirketin etkinliği hakkındabir dizi faktörü etkiler. Karlılık faktörleri altında, kar oluşumunu etkileyebilecek tüm bu koşulları anlayın. Kapsamlı olabilirler (satılan ürünlerin miktarını değiştirerek karı etkilerler) ya da yoğun olabilirler (üretim maliyetini düşürerek ya da satış fiyatlarını artırarak karlılığı etkilerler).

İşletmenin toplam ve net karlılığıİşletmenin toplam ve net karlılığı

Related news

 • Ayağın mikozis ciddi bir mantar hastalığıdır
 • Evde gümüşü temizleme
 • Bunin Kolay nefes alma: çalışmanın analizi. Ivan Buninin hikayesinin hikayesi Kolay nefes alma
 • Evgeny: İsim, köken, anlam
 • Bir keçi örneği. Bir oyuncağı kendiniz nasıl dikersiniz. Üst sınıf

 • İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı


  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı

  İşletmenin toplam ve net karlılığı