İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır 2019

İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır 2019 İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

İflas prosedürü nasıl? kişi? Prosedür nasıl başlatılır?

Ülkemizde çok uzun zamandan beri değilBireyler için iflas prosedürü başlatıldı ve çalışmaya devam ediyor. kişi. Büyük olasılıkla, bu olay devlet tarafından başlatıldı ve tesadüfi olarak değil, ancak bazı olumsuz sonuçların önlenmesi amacıyla, bir bankada bir borç aldı, ancak bazı nesnel nedenlerden ötürü iade edemeyen vatandaşların iflasına neden olabilir. Bireylerin iflası nedir, prosedürü, prosedürü, uygulanmasının sonuçları - tüm bunlar bu makalede incelenecektir.

Yasal düzenleme

Bir vatandaşın iflası aynı şekilde düzenlenirKanun, bir tüzel kişiliğin iflas etmesi, ve daha spesifik olarak - 127 "İflas Üzerine İflas (İflas)). Ancak, bu normatif belgede daha önce, söz konusu prosedüre tabi tutulabilecek kişiler listesinde vatandaş bulunmuyordu. İlk belgenin değiştirildiği ve tamamlandığı 476-FZ sayılı yasa Temmuz 2015'te yürürlüğe girmiştir. Özellikle, metin bireylerin iflasını sağlayan bir bölüm ile tamamlanmaktadır. kişiler. Borçlara son vermek için böyle bir fırsatın kullanılmasının prosedürü, prosedürü, sonuçları, bu yasal düzenlemede ve diğer normatif dokümanlarda ortaya konmuştur.

Bu alanda normatif eylemler, fiziksel ile ilgilidirsonuç olarak, herhangi en ufak fırsat alacaklılar ile yerleşmek için, gelir herhangi kaynakları var ve yok kişiler. Bu federal yasalara olarak, yanında yeniden yapılanma koşulları için adlandırılmış siparişini açıklanan ve onun alacaklılar iddiaları kapatmak için borçlunun varlıkları uygulanmasını düzenlenir.iflas prosedürü

Genel bilgi

Prosedür yapılabilirSadece dikkatli tüm belge ve iflas kanıtları incelemek gerekir kortları, hitap ederek. Bu inceleme sonucunda mahkeme karar vermelidir - ister bir kişinin tanınması veya iflas olamaz. Adli makamlar iflas başka bir kişinin kendi uygulama veya deyim haklı eğer vatandaşı veya tek bir girişimci gerçekten iflas etmiş olduğunu belirlemesi gerekir. Eğer böyle bir başvuru haklı değilse, mahkeme memnuniyetini reddetmelidir. Tersine, bir kişinin gecikmiş ve onun tutarsızlık tarafından onaylandıktan mahkeme onu iflas kabul etmek zorundadır ve daha spesifik olarak, mahkeme prosedürü nat kararı girilen iflas dahil borçlarını, varsa. kişi. Bu olayın çerçevesinde borçlar vatandaş yeniden yapılabilir.

Bazı koşullar

Bu prosedürün anlaşılması gerektiği anlaşılmalıdır.Bireylerin iflası eşzamanlı olarak iflas eden bir vatandaşın hakları konusunda belirli kısıtlamalar getirilmesini ima eder. İkincisinden, mülk ile herhangi bir işlemin yasaklanması, herhangi bir borç türünün ödenmesi yasağı çıkarılabilir. Aynı zamanda, bu tür yasaklar sadece iflas aşamasında olan vatandaşlara değil aynı zamanda alacaklılara da uygulanır. Bu nedenle, ikincisinin, iflasın mülkiyetinde, hatta onlarla rehin alınmak suretiyle dahi yasaklanması yasaktır.

Yukarıdaki normatif eylem,Potansiyel teklif sahipleri için şartlar da dahil olmak üzere bireyler için bir iflas prosedürü vardır. Örneğin, kimin iflas ilan edileceğini tanımlar. Tüzel kişiliklere ek olarak, bireyler bu işleme tabi olabilir. Aynı zamanda, bireyler özel girişimciler, çiftlikler ve iş ile ilgili faaliyetleri durduran ancak bazı borçlarını bırakmış kişiler olarak anlaşılmaktadır.Bireylerin iflası için prosedür nasıl

Temmuz 2015'te yasa ile yürürlüğe girdiDüzenlenmiş ve bazı yenilikler. Dolayısıyla, böyle bir prosedüre tabi tutulan borç sadece beş yüz bin rubleyi geçen bir birey olabilir. Aynı zamanda, bu tür gecikmiş yükümlülüğün süresi 3 ayı geçmelidir. Ele alınması gereken diğer bazı faktörler vardır: bir prosedürün başlatılabileceği vatandaş denenmemeli ve borcunun toplam toplamı, varlıklarının toplam miktarından daha yüksek olmalıdır. Bir sonraki beş yıl içinde bireylerin iflasının tanınması için prosedür tamamlandıktan sonra, kişi, böyle bir vatandaşın adli makamlarla tekrar tekrar başvurma hakkından mahrum bırakılacaktır. Ve eğer böyle bir kişi daha önce sahte ya da kasıtlı iflastan sorumluysa, o zaman onun ifadesi kabul edilmeyecektir.

Bu süreç nasıl gerçekleşir?

İflas prosedürü Yüz amacı bir vatandaş ve bir finans kurumu ilişkileri arasında ortaya çıkan hukuki çözüme sahiptir. Bu durumda, aslında koi sayılmaz sadece yasa koyucu iflas kişilerin tanınmasını önlemek için çeşitli mekanizmalar sağlar iflas. ve bunların arasında gelir olmaması için kontrol ve hareketli ve taşınmaz mal olmadığını kontrol.

Iflas prosedürü nerede başlar nat. insanlar - muhtemelen en önemli soru. Genel olarak prosedür, ilgili yargı kanununun yürürlüğe girmesiyle başlar. Aynı zamanda, tahkim yöneticisi, yani, iflas prosedürünün uygulanması üzerinde çalışacak kişi, kişinin mülkiyetini ele geçirir. Aynı zamanda, iflasın tüm mülklerine dayatılan bu yasağın uygulanabileceğini bilmelisiniz, yasama eylemleri tutuklama yapılmayacak şeylerin ve eşyaların bir listesini sağlar. İflas eden mülkün tutuklanmasından ve envanterinden sonra, yetkili kişi bir varlık değerlemesi yapmalıdır.bireylerin iflas prosedürü sonuçları iflas

Yargı yoluyla, kime karşı bir kişiheyecanlı prosedür söz konusu, encumbrance bir istekte, örneğin, ya da hazır, borcumu ödemek istiyorum, dünya çapında alacaklılar ile anlaşma sonuçlandırmak için bu temelde onun özelliğinden uzaklaştırıldı yapabilir. Ayrıca, borçlu, mahkemeye ve alacaklılar teminat ve herhangi bir kişinin garantiler yasal veya fiziksel olsun sunabilir. Ayrıca, ne zaman olumlu etki böyle bir alacaklı, mahkeme bir ay süreyle iflas sürecinin başlangıcını erteleyebilir. Bu süre zarfında, zamanaşımcısı alacaklılarla dostane bir anlaşma yapabilir. Bu nedenle, tüm yönleriyle ve bu sürecin ayrıntılarını bilmeden, iflas fiziksel kişinin prosedürü geçmesine bilerek, bu sorunu çözmek için en iyi seçeneği tercih edebilirsiniz.

Bir bireye göre, birOnun iflas tanınması süreci başladı, hangi mahkeme elinden kanıtlanmış veya borcunu ödemek için niyeti edilmemiştir, yargıç iflas işlemleri başlayan bir yargı hareket, yayımlar. Bu süreçte, borçlu aleyhine tüm iddiaların üretimi, yürütme writs toplanması, para cezası ve ceza tahakkuk durdurun. mahkemeler yoluyla onlar hakkında bu demek zamanımız yok ve prosedürün başlangıç ​​iflas nat gezinmek bilen iflas yöneticiye sunulmakta sonra, mahkemede borçlarını tahsil etmek alacaklılara mevcut Gereksinimleri. kişi. Bu davacı geçerliliği veya geçersizliği karar verecek öyle. Her durumda, kontrol çözümü mahkemede itiraz edilebilir.

Bir davayı başlat

Sonuçta, prosedürün nerede başlayacağıiflas nat. kişi? Başlamak için, prosedür sadece vatandaşın alacaklı tarafından başlatılan edilebileceğini açıklığa kavuşturulmalıdır değil, aynı zamanda doğrudan kendisine, hem de yetkili makamlar tarafından, aralarında vergi dairesi ve belediye ve diğerleri olabilir. Doğal olarak, satıcıya yargı merciine başvurunun teslimattan önce, yani birinci, borç kullanılabilirliği emin olun ve varsayılan uzattı ve, ikinci olarak, tutarsızlık vatandaşı kanıtlamak için mümkün olan tüm destekleyici belgeleri toplamak kurulması yönündeki mülkiyet ve düşük gelirli kesinlikle tüm iddiaları kapatmak için. Ancak, tüm bu belgeleri topladıktan sonra bir açıklama yazmalı ve mahkemeye götürmeli, bütün kopyaları ona eklemelidir.

Başvuru sahiplerinin bulunduğu durumlardaBir vatandaşın ya da yetkili bir kuruluşun alacaklıları, sadece yukarıdaki belgeleri değil, borçluya uyguladıkları, borçların geri ödenmesini talep ettikleri yazılı bir kanıt sunmaları ve geri ödenmesi gereken şartları belirtmeleri gerekir.iflas prosedürüne nereden başlamalı

Nafak ödemelerinin alındığı kişi için, sağlık ödemeleri ve kendi kişilikleriyle doğrudan ilgili diğer tutarlar için bir iflas prosedürü başlatma hakkına sahip değildirler.

Iflas prosedürü yürütme prosedürü. kişi yasalarla düzenlenir ve vatandaşın, bireysel girişimcinin veya başka bir kişinin iflas başvurusunun sunulmasıyla başlar. Tabii ki, başvuru kurallar tarafından belirlenen sıraya göre resmileştirilmeli, hukuki süreçte olduğu gibi iflas kanununun kendisi ile ilgili tüm şartları da karşılamalıdır. Gönderilen belgede, aşağıdaki veriler görüntülenmelidir:

 • Başvurunun sunulduğu adli makamın belirtisi.
 • İflas edilmesi gereken vatandaşın kişisel verileri.
 • Alacaklı veya yetkili kuruluşun talepleri (başvuru yurttaş tarafından sunulmuyorsa).
 • Varlığı döneminin bir göstergesiyle borç miktarı.
 • Borçlu vatandaşın sahip olduğu varlıkların listesi.
 • Nedeni, başvuranın vatandaşın tazminatını dikkate aldığına göre.
 • Diğer önemli koşullar, tarafın adli işlemlere kanaatine göre.

Tüm bu veriler doğrudan uygulamada belirtilmiştir. Ancak, uygulamanın kendisi destekleyici belgelerle birlikte sunulmalıdır. Bunlar:

 • Gelir yokluğunu veya uygunluğunu gösteren belgeler.
 • Vatandaşın işsiz olduğunu veya bir işten alınan sertifikayı belirten bir sertifika.
 • Ailenin kompozisyon sertifikası.
 • İkamet yerine ait sertifika.
 • Bağımlıların varlığını gösteren belgeler.
 • Yazılı olarak yöneticiye ödeme garantisi.
 • Borçluya yönlendirilen borç verenlerin, yetkili kuruluşların bildirimleri ve gereksinimleri.
 • Değerlendirme raporu (eğer bir alacaklı mahkemeye uygulanırsa).
 • Devlet ücretinin ödenmesini teyit eden bir belge.

Varlıkların satışı

İflas usulü nasıl olacak? Tabii ki, kişiler, yöneticiye, deneyimlerine ve becerilerine ve diğer faktörlere bağlıdır. Bu prosedürdeki en önemli aşama borçlunun mülkiyetinin satışıdır. Nasıl gerçekleştirilecek, tüm alacaklılara borçların geri ödenme derecesi mülk satışının sonuçlarına bağlı olacaktır. Bu nedenle, mülkün daha pahalı bir şekilde satılmasının en büyük çıkarı borç verenlere sahiptir. Daha önce de belirtildiği gibi, bir iflas sürecinin yürütüldüğü bir vatandaş tarafından tutulan tüm varlıklar, yöneticiler tarafından kontrol edilir ve toplam iflas malikanesinde yer alır. Değerlendirmesinden sonra, uygulama açık ve oldukça şeffaf bir işlemle gerçekleştirilmektedir. Bu açık arttırmalarda, herkes satılmakta olan mülkü satın alabilir. Böyle bir satıştan elde edilen gelirler, alacaklılar arasında iflas mütevelerine dağıtılır, ancak öncelik ilkesine uygun olarak. Eğer eksiklerse, mevcut borçlarla orantılı olarak dağıtılırlar.

bireyler için bir iflas prosedürü nasıl yapılır

Burada, yükümlülüğün yerine getirilemeyeceği mülkü listelemek zorunludur ve gerçekleşemez:

 • Sadece iflas eden konutun bulunduğu arazi ve konutun kendisi.
 • Bireysel kullanım şeyler.
 • Madalyalar, madalyalar ve diğer ödüller.
 • İlgili yıl için tespit edilen davalının yaşama ücretinin tutarı ve ayrıca bakımda onun yanında kalan kişiler.
 • Bakkal.
 • Hayvanlar (yerli).
 • Ev aletleri, fiyatı otuz bin ruble geçmez.

Ve bireylerin iflasına rağmen,Varlıkların satışı dahil olmak üzere, kendi davranış usulü, yasama eylemleri tarafından sağlanır, uygulamada, uygulamaya uygun mülkiyeti olan borçlular, nadirdir. Bankaya rehin verilen ve ipotek kredisi teminatı olan gayrimenkulün de gerçekleştirilebileceği de unutulmamalıdır.

kuyruklar

Iflas prosedürü nerede başlar nat. Kişi, davranış süreci anlaşılabilir gibi görünüyor. Ve borçlunun varlıklarının satışından elde edilen para nasıl dağıtılır? Yukarıda belirtildiği gibi, alacaklılara borçların geri ödenmesi, öncelik sırasına göre yapılır. İlk iddialar öncelikle karşılanır. Bu sıranın gereksinimlerinin tam olarak geri ödenmesinden sonra, ikinci ve daha sonra üçüncü sıradaki gereksinimler geri ödenir. İlk aşamada, borçlunun sağlık veya hayatın zarar görmesinden borçlu olduğu alacaklılar bulunur. Ayrıca bu sıraya nafaka borç verenler vardır. Aynı zamanda, yöneticilere ve ilgili kişilere ücret ödenir. İkinci aşama, borçluya maaş şartı olan kişileri içerir. Üçüncüsü, kamu hizmetleri için ödeme taleplerini ve konut için ödeme yapmayı içermektedir. Dördüncü satır - diğer ödemeler.

Yukarıdaki alacaklılar ve gereksinimleriMevcut ödemeler için alacaklı oldukları düşünüldüğünden, öncelikli olarak yerine getirilir. Alacaklıların talepleri listesinde yer alan kalan borç verenler için üç çizgi vardır. Benzer şekilde, iddiaları sırayla geri ödenir. Aynı zamanda, aynı sıradaki alacaklıların talepleri, yöneticiye daha önce, yani takvim sırasına göre talebi ileten kişi dikkate alınarak karşılanır.

Borçlunun tüm mallarının satılmasından sonra yeterli paranın ödenmemesi halinde alacaklıların alacaklarının geri ödenmesi kabul edilir.

Prosedürün sonuçları

Fiziki iflas prosedürü nasıl yapılırBirçok kişi için ilginçtir, fakat herkes böyle bir süreçten sonra mahkemenin iflas konusunda belirli kısıtlamalar getireceğini, yani mahkemenin belirlediği süre boyunca gerçekleştiremeyeceği bazı haklarını kabul edeceğini anlamamaktadır. Dolayısıyla, bu tür kısıtlamalar arasında: İflasın, özellikle tüzel kişiliklerde yönetim pozisyonlarına sahip olmak için herhangi bir ticari faaliyette bulunmasına izin verilmeyecek, bu kuruluşlara iflas ettikleri gerçeğini bildirmeden krediler almak için finansal kuruluşlara başvurulmayacaktır.

iflas prosedüründen bireye nasıl geçilir

Beş yıllık bir süre boyunca, iflas etmiş bir vatandaş değiltekrar tekrar iflas ilan etme hakkına sahip olacak. Ve aynı zamanda iflas başvurusunun diğer kişilerden geldiği durumlarda, iflas süreci biraz farklı olacaktır. Bu yüzden, borcun bitiminden sonra, onları ödemek için yeterli para olmasaydı vatandaşlıktan vazgeçilmeyecek. Bu tür alacaklılara idarî sayfa alma ve iflastan borçlarını toplamaya devam etme fırsatı verilecektir.

yeniden yapılanma

İflas prosedürü Bir kişi yeniden yapılanma sağlayabilir. Bu terim, kredinin geri ödeme planının borç veren tarafından gözden geçirilmesi anlamına gelir. Bu, sürenin uzatılmasıyla aylık ödemede bir azalma olabilir ve taraflar için cezalar, para cezaları ve diğer karşılıklı yararlı seçenekler yazılabilir. Genel olarak, borç verenler, özellikle bankalar, bireylerin iflas işlemlerinin nasıl devam ettiğinin farkındadır. kişi, ve tamamlandıktan sonra hiçbir şey elde etmek mümkün değildir. Bu nedenle, çoğunlukla, bir yeniden yapılanmaya gönüllü olarak katılıyorlar.

Mahkemenin yeniden yapılandırmaya izin vermesi için, oBorcun nasıl geri ödeneceğine dair net bir plan sağlamak gereklidir. Bu planda, bağımlıların aylık bakımı dahil olmak üzere, vatandaşın tüm masrafları açıklanmalıdır. Plan mahkemeyi ikna ederse, idam cezası için üç yıla kadar süre verebilir. Bu süre için kişi tüm borçları ödemek zorundadır. Bu olursa, iflas davası sona erecek ve vatandaş iflas ilan edilmeyecektir.

Sonuç

Bireylerin iflas, prosedür, prosedür,Başvurunun sonuçları yukarıda belirtilen Federal Kanun'da ayrıntılı olarak ortaya konmuştur. Bir yandan bu süreç, yükümlülüklerini gerçekten yerine getiremeyen bazı borçlular için çok önemlidir. Öte yandan, bu prosedürü uyguladıktan sonra kendilerine uygulanan kısıtlamalar bireysel vatandaşlar için çok önemli olabilir. Buna ek olarak, her zaman kasten kendilerini iflas etmeyi deneyen, sorumluluktan kaçınmak ve para iade etmeyen insanlar olacaktır.şahıs prosedürü iflas prosedürü

Prosedürün ne kadar sürdüğü sorusuiflas nat. kişi, aynı zamanda çok karmaşıktır. Bu işlem birkaç ay sürebilir ve daha uzun süre devam edebilir. Birçok yönden, yöneticinin, alacaklıların sayısına, borçlunun mülkiyetinin niteliğine, niteliğine, uygulanmasının hızına ve diğer nesnel ve sübjektif nedenlere bağlıdır.

İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır 2019

İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır 2019

Related news

 • Kabarık Yapraklı Bebek Battaniyesi
 • Kızıl ve Tonlarını Tercih Ederken Bilmeniz Gereken 11 Şey
 • Burgulu Kız Bebek Yeleği
 • Çamaşır makinesinden kendiniz su nasıl tahliye edilir Drenaj sistemine zararın nedenleri
 • Sholokhovun eserleri. Ünlü kitapların listesi

 • İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır


  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır

  İflas prosedürü nasıl kişi Prosedür nasıl başlatılır