17.06.2019

İsteğe bağlı işten çıkarılma başvurusu - iş sözleşmesinin feshinde esas belge 82

İsteğe bağlı işten çıkarılma başvurusu - iş sözleşmesinin feshinde esas belge

Bugün, birilerini bulmak için nadirtüm hayatı aynı işyerinde çalışıyordu. atasözünde dendiği gibi, "insanlar, aradığınız burada daha iyi" ve oldukça sık bir şirkete belli bir süre çalıştıktan, çünkü işin daha umut verici bir yer, yüksek ücretli bir iş veya faaliyetin ilginç alanını bulabilirsiniz. Bu tür durumlarda, bu işyerinde işten çıkarma prosedürüne başvurmak gereklidir - işten çıkarılma. istatistikler incelendiğinde, dikkat etmek kolay olduğunu iş sözleşmesi fesih büyük çoğunluğu - gönüllü işten. iş faaliyetlerinin örnek tipik sonlandırma İş Kanunu sunulan, ancak gerçekte, bazen standart dışı olan bazı anlar vardır, ve bu tür durumlarda iş akdinin fesih işlemini düzenleyen yasal düzenlemelere çalışmasına önem taşımaktadır.

İsteğe bağlı olarak işten çıkarılma başvurusu -İşverene çalışanın niyetini bildiren bir belge. Bu belge çok önemli bir kağıt parçasıdır. bundan başka referans tarihi madencilik dönemi, çalışma kayıt kartı ve görevden verilmesi düzenler. Bu uygulamanın işverenin işletmesinde çalışmayı bırakma niyeti hakkında resmi bildirim olduğunu ve bu nedenle çalışanın şirketin talebi doğrultusunda çalışmaya devam etmesi gereken zorunlu süreyi iki hafta olduğunu unutmamak gerekir. Biz kurtarılmış üzerinde yeni bir çalışanı bulmak Tabii ki, eğer, görevden daha erken ortaya çıkabilir.

Yukarıda belirtildiği üzere, işten çıkarma başvurusukendi arzusu, nihai anlaşma ve işten çıkarılma tarihlerini düzenler. Rusya Federasyonu'nun LC'ye göre, nihai uzlaşma, başvurunun yazıldığı günden sonraki en geç 14 gün içinde yapılmaktadır. Hesaplama gününde çalışanın, çalışma kitabını ve diğer kişisel belgelerini verdiği kayda değer bir husustur; bu belge, personel departmanına (personel), muhasebe bölümüne veya işletmenin diğer alt bölümlerine gönderir. Kayda değer en az bir kişisel belge düzenlenmesindeki gecikmenin her birinin yasanın ihlal edildiği düşünülür ve işveren bu ihlal nedeniyle her gecikme günü için kazanç kaybı konusunda maddi sorumluluk taşır. Bu yaptırımlar, Rusya Federasyonu Çalışma Kanununun 234. Maddesi'nde belgelerin iadesinin gecikmesini işçinin çalışma yeteneğinin yasadışı bir yoksunluğu olarak değerlendirmektedir.

Kendi iradesinin reddine başvuruşahsen işverene teslim edilmesine gerek yoktur: bu belge CEO'ya posta veya faks yoluyla gönderilebilir, ancak işverenin imza orijinalliği konusunda şüpheniz varsa bu tür kağıtlar geçersiz kılınabilir.

Sonuç olarak,İş Kanununda belirtilir, ancak çoğunlukla işten çıkarmanın uygulanması sürecinde ihlal edilir. Gönüllü fazlalık başvurusu - çalışanın haricinde iş sözleşmesini sona erdirme niyetini diğer nedenlerini belirtmek zorunda değildir edildiği bir belge "isteğiyle." Böyle bir açıklama bir çalışanın inisiyatifidir ve hiç kimse istihdamın sona erdirilmesini reddetme hakkına sahiptir. Buna ek olarak, çok titizlikle nihai uzlaşma sürecini çalışanın izini sürmek gereklidir. Çoğu zaman işverenler kullanılmayan izin günleri telafi reddediyorum, ancak, kanun açıkça ödenecek tüm kullanılmayan, ama geri kalanı ille nakit çalışanlara verilen belirtiyor.

Dolayısıyla, emek ilişkilerinin sona ermesi bir süreçtirhem prosedürü hem de ifadeyi düzenleyen iş mevzuatında basit ve oldukça açık bir şekilde ifade edilmiştir. Düzenleyici belgelerin tüm gereklilikleri yalnızca çalışan tarafında değil, aynı zamanda işveren tarafında da yerine getirildiğinde, irade azdır ve hızlı olacaktır.Related news

 • Hurmalı Kurabiye
 • Las Vegas polisi, Cristiano Ronaldoya yeniden tecavüz soruşturması açtı
 • Badminton Videoları Sayfa 2
 • İlk Çocuk Mizah Dergisi Süper Penguen Çıktı
 • Neden ısıtma için Lanos sobası kötü

 • İsteğe bağlı işten çıkarılma başvurusu - iş sözleşmesinin feshinde esas belge 31

  İsteğe bağlı işten çıkarılma başvurusu - iş sözleşmesinin feshinde esas belge


  İsteğe bağlı işten çıkarılma başvurusu - iş sözleşmesinin feshinde esas belge 31

  İsteğe bağlı işten çıkarılma başvurusu - iş sözleşmesinin feshinde esas belge 30

  İsteğe bağlı işten çıkarılma başvurusu - iş sözleşmesinin feshinde esas belge 26

  İsteğe bağlı işten çıkarılma başvurusu - iş sözleşmesinin feshinde esas belge 98

  İsteğe bağlı işten çıkarılma başvurusu - iş sözleşmesinin feshinde esas belge 38

  İsteğe bağlı işten çıkarılma başvurusu - iş sözleşmesinin feshinde esas belge 52

  İsteğe bağlı işten çıkarılma başvurusu - iş sözleşmesinin feshinde esas belge 92

  İsteğe bağlı işten çıkarılma başvurusu - iş sözleşmesinin feshinde esas belge 69

  İsteğe bağlı işten çıkarılma başvurusu - iş sözleşmesinin feshinde esas belge 93

  İsteğe bağlı işten çıkarılma başvurusu - iş sözleşmesinin feshinde esas belge 32

  İsteğe bağlı işten çıkarılma başvurusu - iş sözleşmesinin feshinde esas belge 15

  İsteğe bağlı işten çıkarılma başvurusu - iş sözleşmesinin feshinde esas belge 100

  İsteğe bağlı işten çıkarılma başvurusu - iş sözleşmesinin feshinde esas belge 84

  İsteğe bağlı işten çıkarılma başvurusu - iş sözleşmesinin feshinde esas belge 94

  İsteğe bağlı işten çıkarılma başvurusu - iş sözleşmesinin feshinde esas belge 29