İsveç: din, ateizm haline geldi 2019

İsveç: din, ateizm haline geldi 2019 İsveç: din, ateizm haline geldi

İsveç: din, ateizm haline geldi

İsveç çok ilginç bir ülkedir;pagan inançları ve Hıristiyanlık bir arada var. Fakat buna rağmen, ülke nüfusunun yarısından fazlası kendilerini ateist olarak görüyorlar. Çok güzel, değil mi?

İsveç dini

İsveç: İskandinav mitolojisi

İsveç'in yeri haline geldiNüfusunun dini tercihlerini belirlemek. Kuzey Germen kabileleri tarafından tanınan İskandinav tanrılarının panteonu eski İsveçlilere yakındı. Ülkenin hemen her yerinde birçok putperest tanrıya hizmet veren eski tapınaklar yer alıyordu. Artık sayılarını hesaplamak zordur, birçok kabilenin kesinlikle tanrıların fikirleri vardı ve onlara hizmet ediyordu. Bu, o dönem boyunca dağılmış olan kabilelerin, sözde ilahi bir emirle bağlantılı olarak birbirlerine sık sık saldırmasına yol açtı.

Sık sık rahipler insan yaptıKurban. Bu özellikle yalın yıllarda memnuniyetle karşılandı, o zaman kurban düzenli oldu. Diğer zamanlarda, bu tür uygulamalar yalnızca İsveç'in kuzeyinde saygı gören bazı kültülerde kullanılıyordu.

İsveç din ateizmi

Hıristiyanlık: Dirençsiz İsveç

Ülkenin dini uzun bir birleşmişti. Hristiyan vaizlerin İsveç'e gelişleri bile durumu değiştirmedi. Eğer bazı kabilelerde papazlar kabul edilirlerse, başkalarına göre yüksek sesle öfkeli çığlıklarla hemen öldürüldü veya kovuldu. İki yüzyıl boyunca, Hıristiyan vaizler inançlarını bütün İsveç kabilelerine yaymaya çalıştı.

Ve şimdi Hıristiyanlık anadin, vaftiz resmi tarih almadı İsveç. Hemen hemen tüm Avrupa devletleri, gururla Hıristiyanlığa katıldığı tarihi belirtebilirler. Ama İsveç'i değil. Din her seferinde nüfuz alanını genişleterek ülkeye yavaş yavaş nüfuz etmiştir. Elbette kolay değildi, fakat rahip kayıp ruhlara ışık getirme girişimlerini bırakmadı. Nihayetinde, İsveç'in on ikinci yüzyılda resmen vaftiz edilmiş bir dünyaya katılmış olduğunu söyleyebiliriz.

Din: Protestanlık ve Lutheranizm arasındaki mücadele

Hıristiyanlık, İsveççe tarafından çok uzun süredir implante edildikabileler birkaç akıntıya sahiptiler. Protestan rahipler ilk etapta ülkedeki en büyük etkiyi kullandı. Aktif olarak kiliseler ve manastırlar inşa ettiler. İsveç kralları da bu Hıristiyan eğilimine saygılı davrandılar.

Fakat Lutheranlar kiliseyi ele geçirmek istiyorlardıkendi elinde üstünlük. Uzun yıllar boyunca devletin ana dini olma hakkı için savaştık. Ve başarmış olduklarını itiraf etmeliyiz. İki ana Avrupa Hıristiyan akımları arasındaki bu uzun çatışmanın sonucu, kanlı savaşlar ve ayaklanmalar oldu. Protestanlar yüzyıldan sonra önceliğini tekrar kazandılar ve müminlerin ruhlarının ellerinden almasına izin vererek bir nimet verdiler.

İsveç'in ülkenin dini

Bugün İsveç'te din

Şu anda İsveç, Protestan akımını ana dini olarak resmen tanıyan bir ülkedir. Nispeten küçük bir devlette üç binden fazla kilise vardır.

Geçen yüzyılın ortalarına kadar, bütün papazlarmemurlara aitti. Onlar yalnızca ilahi hizmetler sunmakla kalmadılar, aynı zamanda tüm medeni hal eylemlerini kaydettiler. İsveç'in tüm nüfusu, özel bir kilise vergisinin bir mükellefi olup herhangi bir gelirden otomatik olarak hesaplanmaktadır. Birçok İsveçliler böyle bir verginin vergi matrahında olduğunu bile bilmiyorlar.

İsveç'teki çoğu insan için kilise,günlük hayatlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Hatta düzenli olarak, Rus bir kişinin gözü için alışılmadık olan ilahi hizmetlere de katılıyorlar ve çocuklarını vaftiz ediyorlar. Fakat gerçek imanla Tanrı'ya durum çok parlak değildir.

Dünyadaki en inanmayan Tanrı nüfusu

Dini pratikte İsveçDünyadaki en yaygın olanı, çoğunlukla inanmayan nüfusu olan ülkelere atıfta bulunmaktadır. Zaten İsveçlilerin yüzde seksen beşinden fazlası kendilerini ateist olarak tanıyorlar. Din, takip etmeye mecbur oldukları laik bir kült olarak söz eder.

Ana din İsveç

Rahipler her yönden kendi alanlarını genişletmeye çalışıyorlar.sürükleyin ve gençleri, harika görünen her türlü yöntemle kiliseye yönlendirin. Örneğin, birçok kilise spa merkezlerini ve eğlence kulüplerini açmaktadır. Fakat şu an ülkede Tanrı'ya inanma durumu kritik.

Ayrıca, birkaç yıl boyunca rahipler deniyorlarUzun süredir unutulmuş İskandinav kültleri arasında yayılmayı önlemek. Onlar mega popüler hale gelirler ve ülkenin bazı bölgelerinde antik tanrıların kutsal alanları bile dikilir.

Yine de, tüm İskandinav ülkelerinin kendileribelirsiz İsveç. Din, ateizm ve putperestlik - yerel halk arasında her şey burada başarılı bir şekilde var olur. Ve dini inanç ve eğilimlerin temsilcileri, İsveçlilerin ruhları ve kalpleri için sonsuz bir savaşa yol açsa da, şimdiye kadar önemli ölçüde kaybetmektedirler. Sonuçta, bugün İsveç neredeyse oybirliğiyle ateizmi seçiyor.

İsveç: din, ateizm haline geldi 2019

İsveç: din, ateizm haline geldi 2019

Related news

 • Fırında Sütlaç
 • Uykusuzluk Problemi
 • Ufa işe alım ajansları: açıklama, değerlendirme, yorumlar
 • Kız Çocukları İçin Çok Güzel Topuz Saç Modelleri
 • En olağandışı çevrimiçi alışveriş

 • İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi


  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi

  İsveç: din, ateizm haline geldi