Küçük işletme konuları kimdir Çalışanların sayısı, gelir sınırı, raporlama sınırlayın. Küçük işletmelerin devlet desteği 2019

Küçük işletme konuları kimdir Çalışanların sayısı, gelir sınırı, raporlama sınırlayın. Küçük işletmelerin devlet desteği 2019

Küçük işletme konuları kimdir Çalışanların sayısı, gelir sınırı, raporlama sınırlayın. Küçük işletmelerin devlet desteği 23 01.02.2019, 19:21

Küçük işletme konuları kimdir? Çalışanların sayısı, gelir sınırı, raporlama sınırlayın. Küçük işletmelerin devlet desteği

Küçük bir işletmeye başlamak için gitmek zorundasınküçük işletme kuruluşlarına kimin ait olduğunu ve böyle bir faaliyete başlamak üzere olan bir kişinin ne gibi faydalar sağlayacağını bilmek.

küçük işletme varlığının beyanı

Genel bilgi

Bugün, dünya bir piyasa ekonomisi tarafından yönetiliyor. Tüm katılımcıların kaliteli bir etkileşimi ile sağlanır: orta, küçük, büyük formlar. Küçük ve diğer iki grup da genellikle ekonomik varlıklar olarak adlandırılır. Ekonomide, oldukça önemli bir rolleri var.

Son yıllarda pazar tekelleşmeye eğilimlidir.büyük şirketlerin yeni büyüme fırsatları kazandıkları için. Ancak küçük işler, işin yürütülmesini basitleştirmek için genellikle daha güçlü meslektaşlarına dökülür. Ancak pek çok küçük işletme sahibi, avantajlarını ve bağımsızlığı reddederek neyi kaybettiklerini bilmiyorlar. Özellikle küçük işletmelere ve bu kişinin ne bekleyeceğine dair kimlerin söz sahibi olduğu, firmanın sahibi, büyük bir meslektaşın kanadı arasında geçiş yapılıp yapılmayacağı konusunda iki kez düşünecektir.

Lütfen ekonomi vegirişimciler, kelimenin tam anlamıyla ev sahibi bir balinada sanki küçük işletmelere dayanır. Büyük formların dayandığı küçük bir iştir. Bu nedenle, küçük firmaların ülke ve dünya için bir bütün olarak gerçekten çok önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Ne hakkında konuşuyoruz

Hangi şirketlerin olacağını anlamakMakalede daha fazla anlatılmak istenmesi için öncelikle küçük işletmelerden örnekler verilmesi gerekmektedir. Aslında, insanlar her gün yüz yüze geliyor. Bunlar çeşitli küçük ofisler ve küçük ticaret şirketleridir. Kuruluşların personeli küçük (yüz kişiye kadar), ve gelirleri oldukça küçük. Yine de, herkesin birbirini tanıdığı, rahat bir çalışma atmosferinin hüküm sürdüğü küçük şirketler bunlar. Çoğu zaman, böyle bir şirketin sahibi bir muhasebecinin, vergi memurunun vb. Görevlerini yerine getirir.

Bugün küçük firmalar oldukçaYurtiçi pazarın neredeyse tüm şubelerini kapsayan bir dallanma ağı. Dinamik olarak gelişmekte olan büyük bir grup kuruluştur. Ekonomistler bunun federal işin "elastik" bir parçası olduğunu söylüyorlar. Küçük işletme kuruluşlarına mensup herkes sadece ekonomik sorunları çözmez, aynı zamanda sosyal zorlukları ortadan kaldırmak için de etkili bir araçtır.

küçük işletme kuruluşları örgütü

Şartlarda

Küçük bir işletmenin ne olduğunu anlayabilmeniz ve küçük işletmelerden örnekler verebilmeniz için öncelikle, genel olarak girişimciliğin doğru bir şekilde formüle edilmesi gerekir.

Bu kavramın tanımları icat edildiBirkaç, ama bunlar genelleştirilebilir. Daha sonra bunun hem topluma yararlı hem de mal sahibine ekonomik fayda sağlayan bir konu olduğunu söylüyorlar. Buradan hareketle girişimciliğin bağımsız, aktif, mal üretimi ve hizmetlerin sağlanması ile birleştiği anlaşılmaktadır. Bu, sahibinin mali sorumluluğu altında gerçekleşir. Ekonominin ve girişimciliğin son derece yakından bağlantılı olması, konunun sadece toplum için değil, aynı zamanda kâr için de kâr için çaba göstermesi gereğidir.

Peki ya küçük formlar?

Küçüklerin konusu kimiş? Terminoloji, bu grupta, yükseltilmiş risk koşullarında çalışan fiziki, tüzel kişileri dahil etmeyi önerir. Şirketin asıl görevi, malların imalat ve satımı sürecinde alınan azami kar olup, aynı zamanda render hizmetleridir.

Bu kategoriye atıfta bulunmak için sadece mevcut yasalarda belirlenen kriterleri karşılayan şirketler mümkündür.

küçük işletme varlıkları formu

Ve gruplar halinde nasıl bölülür?

Şüphesiz, küçük organizasyonlarGirişimcilik büyük bir dizidir. Grupları belirli nesnel özelliklerine göre ayırt etmeyi mümkün kılan çeşitli kriterler geliştirilmiştir. Günümüzde aşağıdaki parametreler en çok kullanılanlar:

 • çalışan sayısı;
 • kaydı geçen sermaye miktarı;
 • finansal parametreler;
 • aktivite türü.

Yazma ölçütlerini seçerekKüçük ölçekli iş, adını 18. yüzyılda yaşayan büyük İngiliz sanayici Matthew Bolton'un onuruna alan Bolton Komisyonu tarafından ele alındı. Bu organizasyonun uzmanları, küçük formlara ait olanlardan hangisinin konuşabileceğine göre üç kıstasa ayrılır:

 • Tekel hariç sınırlı satış fırsatları.
 • Kanunun bakış açısından bağımsızlık, sahibinin tüm sorunları kendi takdirine göre çözmesini sağlar.
 • Şirketin faaliyetlerinin kişisel yönetimi, sahibi tarafından tamamen kanunlar çerçevesinde karar vermekte serbesttir, bunları uygulamak.

Ve henüz: küçük işletme ya da değil?

Küçük bir işletme varlığınız nasıl belirlenir? Ülkemizdeki kriterler aşağıdaki gibidir:

 • 100 kişiye kadar personel;
 • KDV'siz gelir 800 milyondan fazla değil.

Bunlar, 24 Temmuz 2007'de kabul edilen 209 sayılı yasa uyarınca Federal Kanun tarafından kabul edildi.

küçük işletme kriterlerinin konusu

Ve avantajı nedir?

Girişimcilik kanunu vesomut örgütlenmenin, küçük bir forma ait olduğunu ortaya koymak mümkün, geniş formlar için erişilemeyen bir dizi avantajdan güvenle bahsedebiliriz. Ve her şeyden önce, mal ve hizmet tüketicisiyle doğrudan bağlantıdan bahsederler. Bu sektörde faaliyet gösteren şirketler, pazardaki ve tüketici gereksinimlerindeki değişikliklere neredeyse anında uyum sağlıyor. Bunun nedeni, firmaların plastik olması ve ürün seçimini sağlamak için müşterinin vizyonuna adapte olabilmeleridir.

Küçük işletme varlıkları formuBu tür örgütlerin pratikte iç bürokrasiden mahrum kaldığı şekilde, işletme dışı harcamaların mümkün olan en düşük düzeye indirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Aynı zamanda, kuruluş her zaman tedarik maliyetlerini azaltmaya yardımcı olan yeni tedarikçileri araştırmaktadır. Zamanla, piyasadaki rekabet büyüktür, bu nedenle, her küçük şirket, hem hizmetlerini hem de tedarikçilerini seçen müşterilerin bolluğuna büyük ölçüde bağlıdır.

Ilk ve en iyi

"Küçük işletme varlığı" nedir? Bu gruptaki işletmeleri beklemeyi mümkün kılan kriterler, sahip oldukları her firmanın aşağıdaki özelliklere sahip olacakları şekildedir:

 • İnovasyon için çabalamak. Bu rekabet gücü sağlar. Faaliyetlerin özgüllüğü, küçük firmaların büyük kuruluşlarla yakın etkileşim içinde olmalarıdır, bu yüzden müşteriyi kaybetmemek ve kaybeden olmamak için durumdaki değişime hızlıca tepki vermelidirler. Böyle bir durumu hariç tutmayı mümkün kılan en yeni teknolojilerin uygulanmasıdır.
 • Kayıpsız entegrasyon yeteneği. Küçük şirketler diğer kuruluşlarla birleşerek rakiplerine destek vermeye çalışabilirler. Küçük formatlı iş birleştirme çabalarını yürüten birkaç işadamının pazarın devine bile direnebileceği dikkat çekicidir. Bununla birlikte, onların yardımına, girişimciliğin yanı sıra piyasanın tekelleşmesini yöneten hukuk kuralları da gelir.

iş hukuku

zayıflıklar

Eğer her şey çok iyi, neden gerekli?küçük işletme devlet desteği? Bunun nedeni, küçük organizasyonların düzenli olarak ilk bakışta açık olmayan geniş bir zorluk yelpazesi ile karşı karşıya kalmasıdır. Özellikle, aktiviteler şunları içerir:

 • Genel olarak bütün maddenin istikrarsızlığı hakkında konuştukları için artan riskler;
 • büyük organizasyonlara bağımlılık;
 • yönetimin düşük profesyonellik;
 • piyasa koşullarına duyarlılık;
 • finansal zorluklar;
 • Küçük işletmelerle yapılan sözleşmelerin sonuçlandırılmasının çeşitli riskler içerdiği diğer tüzel kişilerle işbirliği içinde karmaşıklık.

Bacaklar büyüdüğünde

Pratik, başarısızlığın en sık olduğunu gösterir.Şirketin gidişatını seçen yöneticilerin yetersizliği ile kışkırtırlar. Az sayıda iş bağlarını doğru bir şekilde kurabilir ve çalışma ilişkilerini koruyabilir. Çoğunlukla, firmanın para ilişkilerinden yavaş yavaş (en azından kısmen), tam anlamıyla "bash'a bash" olduğu zaman doğallaşır. Bütün bunlar işleyen karmaşıklıklara yol açar, vergi belgelerinde karışıklık yaratır ve sonuçta işlerin çökmesine yol açar.

gelir sınırı

Günümüzde birçokyasal eğitim eksikliğini dışlamak ve insanlara yasaların yönlerini ve iş mantığının özelliklerini açıklamak için tasarlanmış kısa ve uzun vadeli kurslar. Okulu ziyaret etmek yardımcı olacaktır:

 • neyin gerekli olduğunu ve küçük bir işletmenin varlığının nasıl doldurulacağını öğrenmek;
 • iş dünyasındaki davranış kurallarına hakim olmak;
 • Kuruluşunuz için doğru rotayı nasıl seçeceğinizi öğrenin.

Ve ya yasalar?

Içinde bir program olduğunu unutmaküçük işletmelere devlet desteği sağlar. Ülkemizin bürokratik yapısının karmaşıklığına rağmen, son yıllarda bu tür bir iş desteği etkinliğini göstermiş ve pek çok kişinin işlerini sürdürmesine ve geliştirmesine yardımcı olmuştur.

küçük işletmelerin devlet desteği

Yasadan aşağıdaki gibi yardım esasları şunlardır:

 • her şey girişimcinin uygulamasıyla başlar;
 • Altyapı tüm ilgili taraflara açıktır;
 • tüm girişimcilere erişim eşittir, devlet hukukunda öngörülen şartlarla uyumludur;
 • destek 26 Temmuz 2006 tarihli 135 sayılı Federal Yasanın gerekliliklerine uygundur;
 • desteğin tüm aşamaları açık ve halka açıktır.

Senin neyin var?

Devlet yardımı alabilmek içingirişimci, yerleşik modelin bir ifadesini yazması gerekecek. Belgeleri ilk kez gönderirken, kuruluşun gerçekten küçük olanların sayısına ait olduğunu teyit edecek belgeleri sağlamak da gereklidir. Bunu yapmak için, organizasyon personelinde kaç kişinin çalıştığı ve şirketin karları ile gelir sınırına uyulup uyulmadığı teyit edilmelidir.

Ayrı programlarda ve farklı bölgelerdeYerel yetkililer, destek programında belirli katılımcıları seçmek için ek şartlar koyma hakkına sahiptir. Bölgenizde böyle bir durum varsa, bunları şehir yönetiminde veya küçük iş formlarıyla etkileşime girecek şekilde oluşturulmuş özel bir vücutta öğrenebilirsiniz. Bu, devletin tüm bölgelerinde var.

Yetkililerin yetkili olmadığına dikkat ediniz.Girişimciden her zaman devlet organlarında olması gereken belgeleri değil, elindeki iş adamıyla talep etmek. Bununla birlikte istisna, potansiyel girişimcinin ülke hükümetinden yardım almakla ilgiliyse, 27 Temmuz 2019 tarihinde kabul edilen 210 Federal Yasasında belirtilen hususların, verilecek zorunlu menkul kıymetlerin tam bir listesi olduğu noktalar.

küçük işletme örnekleri

Ve hepsi olsun?

Devlet yardımına dayanamayan küçük işletmeler var. Bu aşağıdaki listede yer almaktadır:

 • kredi şirketleri, sigorta şirketleri, yatırımcılar, emeklilik fonları, rehinci, menkul kıymet tüccarları;
 • ürün bölümüne karar veren kuruluşlar;
 • kumarda çalışmak;
 • ülke sakinleri;
 • çıkarılabilir mallar satan firmalar, nadir mineraller.

Ayrıca, aşağıdaki durumlarda yardım sayılmamalıdır:

 • belgeler verilmemiştir;
 • şartlar yerine getirilmez;
 • Destek daha önce sağlanmış, son teslim tarihi henüz geçmemiş;
 • Şirketin yasayı ihlal ettiği ve o andan itibaren üç yıl olmadığı öğrenildi.

Hepsi hesabın altında!

Rusya Federasyonu'nda Ağustos 2016'nın başından beriküçük işletme konularının birleşik kaydı yasal güce girmiştir. Erişim için, ülkenin FTS Sanal Web sitesini ziyaret etmeniz gerekir. Not: Küçük formlara ek olarak, kayıt orta ölçekli bir işletme hakkında veri bulabilir.

Analitiklerin tanıtımından hemen sonra yanıt verenÜlkemiz için benzer bir projenin temel olarak yeni olduğu ortaya çıkmıştır, çünkü küçük şirketlerin faaliyetlerini devlet yasalarına göre düzenlemesine izin vermiştir. Eski zamanlarda her bölgede ayrı ayrı benzer şeyler yapıldı, işadamlarını merkezi olarak hesaba katmak için hiçbir fırsat yoktu. Aynı zamanda, küçük şirketler sadece yerel sicillere destek talebinde bulunduklarında ya da bunlara bazı önlemler alındığında dahil edildi. Aksi takdirde, tüzel kişiler görünmezmiş gibi kaldılar.

kim küçük işletme konularına ait

Nasıl işler?

Böyle büyük bir kayıt oluşturmak içinBütün ülkeyi kapsayan, bulut teknolojilerine başvurmak zorunda kaldı. Bu nedenle, veriler başvuru sahibine uygun bir zamanda dünyanın herhangi bir yerinden talep edilebilir ve cevap, cihazdan ayrılmadan hemen alınır. Sadece internete erişim varsa, istek hemen hemen her teknikten gönderilebilir.

Kayıt oluşturmaOrtalama kişinin şirkette ne kadar çalıştığının yanı sıra kuruluşun yaklaşık gelir düzeyine ilişkin bilgiler. Oluşurken, sadece kurumlar, firmalar değil, bireysel girişimciler de dikkate alındı. İçerik oluşturucular, veritabanından aşağıdakilerden elde edilen verileri uyguladı:

 • USRLE;
 • EGRIP;
 • Ekonomik Kalkınma Bakanlığı;
 • eğitim ve bilimden sorumlu organlar;
 • "Skolkovo";
 • MICEX.

İlgilenilen tüm doğru olabilirKaynağı kullanmak için iş sırasını açıklayan bir belge oluşturuldu. O bir "mektup" olarak adlandırıldı, yayın Federal Vergi Servisi tarafından ele alındı. Diğer şeylerin yanı sıra, mektupta verilerin işlenmesi için zaman çerçevesinin ne olduğu açıklanmaktadır (her ikisi de bilgi sistemine gelen ve istekleri, ondan alıntılar).

Nasıl oluşturuldu?

İlk kez, kayıt baz alınarak oluşturuldu.2015 yılı verileri için. Bunun için çeşitli kurumlardan bu konuyla ilgili en kapsamlı bilgilerin alınmasını istendi. Fakat bu listede yer alan küçük bir organizasyon, 2016-2019 döneminde faaliyetlerini düzenlemesi gerekliliği ile karşı karşıya kaldığında, sistemdeki verileri sadece 2019'da değişecektir. Özellikle, kayıtçı, şirketin gelirinin ortalama sayısı ve büyüklüğündeki değişiklikleri ve girişimciyle ilgili genel bilgileri yansıtacaktır.

Küçük işletme konuları kimdir Çalışanların sayısı, gelir sınırı, raporlama sınırlayın. Küçük işletmelerin devlet desteği 2019

Küçük işletme konuları kimdir Çalışanların sayısı, gelir sınırı, raporlama sınırlayın. Küçük işletmelerin devlet desteği 2019

Related news

 • Oyunu Android de bir önbellek ile nasıl kurabilirim Android tabletinde önbellek ile oyun yükleme
 • Kaynama Nedir
 • Berkaydan Arda Turan açıklaması
 • Erkekler Daha Sık Kadınlar Daha Büyük Yalan Söylüyor
 • Mavi gözlü bayanlar nasıl makyaj yapmalı

 • Küçük işletme konuları kimdir Çalışanların sayısı, gelir sınırı, raporlama sınırlayın. Küçük işletmelerin devlet desteği 25

  Küçük işletme konuları kimdir Çalışanların sayısı, gelir sınırı, raporlama sınırlayın. Küçük işletmelerin devlet desteği


  Küçük işletme konuları kimdir Çalışanların sayısı, gelir sınırı, raporlama sınırlayın. Küçük işletmelerin devlet desteği 13

  Küçük işletme konuları kimdir Çalışanların sayısı, gelir sınırı, raporlama sınırlayın. Küçük işletmelerin devlet desteği 18

  Küçük işletme konuları kimdir Çalışanların sayısı, gelir sınırı, raporlama sınırlayın. Küçük işletmelerin devlet desteği 86

  Küçük işletme konuları kimdir Çalışanların sayısı, gelir sınırı, raporlama sınırlayın. Küçük işletmelerin devlet desteği 69

  Küçük işletme konuları kimdir Çalışanların sayısı, gelir sınırı, raporlama sınırlayın. Küçük işletmelerin devlet desteği 20

  Küçük işletme konuları kimdir Çalışanların sayısı, gelir sınırı, raporlama sınırlayın. Küçük işletmelerin devlet desteği 99

  Küçük işletme konuları kimdir Çalışanların sayısı, gelir sınırı, raporlama sınırlayın. Küçük işletmelerin devlet desteği 45

  Küçük işletme konuları kimdir Çalışanların sayısı, gelir sınırı, raporlama sınırlayın. Küçük işletmelerin devlet desteği 94

  Küçük işletme konuları kimdir Çalışanların sayısı, gelir sınırı, raporlama sınırlayın. Küçük işletmelerin devlet desteği 10

  Küçük işletme konuları kimdir Çalışanların sayısı, gelir sınırı, raporlama sınırlayın. Küçük işletmelerin devlet desteği 4

  Küçük işletme konuları kimdir Çalışanların sayısı, gelir sınırı, raporlama sınırlayın. Küçük işletmelerin devlet desteği 41

  Küçük işletme konuları kimdir Çalışanların sayısı, gelir sınırı, raporlama sınırlayın. Küçük işletmelerin devlet desteği 82