Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları 2019

Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları 2019 Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

Kamu sözleşmesi çeşitlerden biridirmedeni hukuk ilişkileri. Bu kavram, Art. Rusya Federasyonu'nun 426 Medeni Kanunu. Kavramın anlamı, ticari bir kuruluş tarafından uygulanan her bir kişiye hizmet sunumu (işin performansı, malların satışı) düşürülür. Organizasyonun faaliyet türüne göre gerçekleştirdiği hizmetler ile ilgilidir.

Yani, kamu sözleşmesi bir medeni hukuk karakterine ve aşağıdaki karakteristik özelliklere sahip bir sözleşmedir:

1. Böyle bir sözleşmenin konularından biri zorunlu olarak ticari bir kuruluştur. Bir belediye ya da üniter devlet kuruluşu, bir üretim kooperatifi, bir toplum ya da bir ortaklık olabilir. Karşı taraf fiziksel (yasal) bir kişidir - sağlanan hizmetlerin tüketicisi, mal veya iş sonuçları.

2. Her ticari kuruluş, kamu sözleşmesinin olası bir konusu olamaz. Faaliyetlerinin türüne ve niteliğine bağlıdır. İstisnasız başvuruda bulunan herkese hizmet veya mal satışı sağlamak için tasarlanmış girişimcilik faaliyetleri türleri vardır. Bu tür faaliyetlerin yaklaşık listesi, Medeni Kanun'un 426. maddesinde verilmiştir (paragraf 1).

Bunların başlıcaları perakende ticaret, toplu taşıma araçları ile ulaşım, tıbbi ve otel hizmetleri, iletişim ve bankacılık hizmetleridir (mevduat fonlarını toplamaktır).

3. Kamu sözleşmesi, kurumun temel faaliyetlerinin içeriğiyle ilgili faaliyetlerle ilgilidir. Örneğin, bir konu tıbbi hizmetler (poliklinik) sağlıyorsa, bu etkinlik bir kamu sözleşmesinin tanımı kapsamındadır. Fakat eğer aynı poliklinik kendi ihtiyaçları için mal veya ekipman satın alır veya satarsa, bu sözleşme (satın alma ve satım) kamuya ait olanların kategorisine girmez.

Halka arz sözleşmesi, konularına belirli yasal kısıtlamalar getirmektedir.

1. Böyle bir ticari kuruluş, bir partneri seçme veya sözleşmeye girmeyi reddetme hakkından mahrumdur. Sözleşme konusu mal ve hizmetlerde belirtilen tüketiciyi temin etme imkânı mevcut olduğunda, sözleşmeye girmeyi reddetmek mantıksız kabul edilir ve ilgili tüm yasal sonuçları taşır.

2. Kuruluş, yasalarca öngörülen durumlar haricinde, bir tüketiciye başkaları üzerinde tercih yapma hakkına sahip değildir. Bazı hizmetlerin tüketicilerin tercihli kategorisi, Büyük Vatanseverlik Savaşı, kaçaklar ve bazılarının gazileridir.

3. Bir kamu sözleşmesi, belirli kategoriler için yasal ayrıcalıkların bulunduğu durumlar hariç olmak üzere, tüm tüketiciler için hizmetlerin (emtia fiyatları dahil) sağlanması için aynı koşulları kabul eder.

4. Bir kamu sözleşmesi söz konusu olduğunda, tarafların rızası veya anlaşmazlığı gözetilmeksizin, şartları üzerinde anlaşmazlıklar mahkemede kararlaştırılır. Bu kamu sözleşmesi, her zamanki medeni hukuktan temel olarak farklıdır ve ihtilaflar sadece tarafların karşılıklı mutabakatıyla değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderilir.

Organizasyon böyle bir sonuçtan kaçamazsasözleşmenin mantıksız olduğu bulundu, ikincisi zorla sonuçlandırılabilir. Tüketici aynı zamanda sözleşmeye girmeyi reddetmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar için tazminat talep edebilir.

Ek olarak, tüketicilerin çıkarları doğrultusunda, koşullarBir kamu sözleşmesinin uygulanması (model kuralları, normlar, vb) hem federal yasama organı hem de bir hükümet kararı ile tesis edilebilir.

Farklı örnek model sözleşmeleri vardır.Belirli bir sözleşmenin şartlarının geliştirildiği faaliyet türleri. Örneğin, tüketici hizmetleri için bir sözleşme, inşaat malzemeleri tedariği, belirli bir iş türü için bir sözleşme. Bu model kurallar, faaliyetlerin farklı özelliklerini dikkate almakta ve tüketicinin haklarını, hizmet sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarının adil olmayan performansından korumak için bir mekanizma geliştirmektedir.

Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları 2019

Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları 2019

Related news

 • Wilson hastalığı: nedenleri, belirtileri, tedavisi ve teşhisi
 • Kendi elleriyle banyo dekorasyonu
 • Kuyruk Sokumu Ağrısı ve Tedavi Yöntemleri
 • Normatif bir belge olarak kayıt tutma el kitabı
 • Endometriyum nedir ve tedavi edilir mi

 • Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları


  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları

  Kamu sözleşmesi - hapis ve ceza şartları