18.06.2019

Kavram ve suç türleri. Rusya Federasyonu Ceza ve İdari Kodlar 92

Kavram ve suç türleri. Rusya Federasyonu Ceza ve İdari Kodlar

Modern zamanlarda vatandaşlar kararlıdırRus yasalarının farklı dallarıyla ilgili çok sayıda farklı suç. İdari ihlaller, cezai kötü niyetlilik gibi topluma büyük bir tehdit oluşturmaz, ancak aynı zamanda kovuşturmalar yapılır ve hukuki sorumluluk biçiminde hoşnutsuz sonuçlar doğar.

Hüküm ve suç türleri

Rusya Federasyonu Ceza ve İdari Kodları: Özellikler, Benzerlikler

Rus yasasında bir insanı cezbetmek içineylemlerinin hukuk birkaç kural olabilir için, burada soru işlediği Ne suç sadece. Genel bir kural olarak, cezai ve idari kodları toplumun çeşitli alanlarında çeşitli suçlar için makalelerin bir listesini içerir, ancak birbirinden onların temel fark Suçun bir suç olarak, idari mevzuat tehlikeli ve olumsuz sonuçları gerektirmez yani, Bu nedenle, suçlu için özel bir sonuç doğurmaz.

Ceza hukukunda,o yıl belli bir sayıdan sonra pogashaetschya fail mahkumiyet görünümünü gerektirir çünkü "Hücum", bir suç ve bir sosyal tehlikeli çağrısında bulundu.

İdari bir suç işlemiş olmak içinBir kaç gün için geçici gözaltı merkezinde olabilir ve şüpheli gözaltı merkezine transfer değilken, bir suç söz konusu olduğunda, bu süre andan önce hatta birkaç hafta sürebilir.

Belirli bir suç işlemesi için verilen ceza sadece mahkeme tarafından uygulanır ve idari ve ceza yasalarının ana benzerliği budur.

Hüküm ve suç türleri

Bir suç, hukuka aykırı bir davranış anlamına gelir.toplum için zararlıdır. Bir suç işlemenin nedeni, suçlu kişinin kişisel sebeplerinden kaynaklanabilir ve toplum hayatının çeşitli alanlarını etkiler.

cezai suç

Suçlar aşağıdaki türlere ayrılır:

 • toplum için özellikle tehlikeli olmayan bir kabahat, ancak yasal normların ihlali taşır;
 • Suç, toplum ve her birey için özel olarak tehlikelidir ve ceza hukuku normlarına göre düzenlenmiştir.

Suiistimalin bir örneği, resmi görevlerin yerine getirilmesinde, yönetime itaatsizliğin disiplin ihlalidir.

Bir suç örneği, ceza hukuku kapsamına giren bireyin herhangi bir eylemi olabilir.

Bütün kamu hukuki ilişkilerinde suç kavramı ve türleri vardır ve bu da aşağıdaki alt türler için suçu kabahat olarak ayırır:

 • Disiplinler (iş emirlerinin yerine getirilmesi);
 • idari (kamu düzeninin ihlali);
 • Medeni hukuk (mülkiyet ve kişisel mülkiyet dışı ilişkiler alanında).

Suç eylemi

Makalelerin belirtildiği tüm suçların listesi, suçlu zulümleri için tek bir yasalar bütünü olan Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nda yer almaktadır.

Bir suç suçuYasası veya eylemsizliği nedeniyle diğer vatandaşların hak ve özgürlüklerini ihlal eden, daha sonra tapunun sorumluluğunu ortaya çıkaran tehlikeli ve yasa dışı bir eylemdir.

idari suçlar kanunu

Buna karşılık, suçlar aşağıdaki türlere ayrılır:

 • kasıtlı, baştan onlar suç ve kötülüğü işledikleri;
 • ihmalkar, bir kimsenin ihmalkar davranışları veya ihmalkarlığı ile bağlantılı olarak davranması.

Ceza hukuku alanındaki suç kavramı ve türleri, en yüksek dereceye kadar tehlike arz etmekte ve kanunun özel, hukuka aykırı bir niteliğini taşımaktadır.

Dikkatsizce yapılan zulümlerin bir örneği, sürücünün uygunsuz davranışlarının bir yolcu ya da yaya sağlığının ölümüne ve ölümüne yol açtığı Rusya Federasyonu Ceza Yasası'nın 264. maddesidir.

Kasten kötüye kullanım örnekleri şunlardır: cinayet, tecavüz, hırsızlık, dolandırıcılık, soygun ve suçun özel bir bölümünde sağlanan diğer eylemler.

Bir suç, özellikle tehlikeli bir suçtur ve bunun hukuki sonuçları bir mahkumiyet olacaktır.

Mükemmel bir suçun suçluluk biçimleri

Bir bireyin iki ana suçu vardır:

 • amaç;
 • ihmal.

Bu iki değerle uyumlu olarak, cezai fiil kategorisi belirlenir ve gelecekte ceza için ceza verilir.

Kasıtlı eylemlerin doğrudan bir amacı vardır ve bunları yapan kişiler, eylemlerinin tüm yasadışılıklarını gerçekleştirirler.

İhmalkar suçlar ihmal nedeniyle işlenir ve kişi olumsuz sonuçların ortaya çıkmasını beklemez ve istemez.

İdari Suçlar Kanunu

Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu'nda yer alan suç kavramı ve çeşitleriCeza hukuku ile aynı özelliklerin yanı sıra, idari ihlalleri cezai fiillerden ayıran tek şey, en az kamu tehlikesi ve adli sicil kaydı gibi güçlü olumsuz sonuçların olmamasıdır.

kabahat

Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu,Kamu düzeni, devlet otoritesi, trafik kuralları, diğer suçların yasaklanması ve bunlara ceza verilmesi konularında ihlallerin önlenmesini düzenlemek idari ihlallerin temel kanunudır.

İdari suç için suçluluk biçimleri

Bölgede bir suç işlemekİdare hukuku, idari sorumluluğu dayatmayı gerektirir, ki bunlar iyi, tutuklama, faaliyetlerin askıya alınması, uyarı şeklinde ifade edilebilir.

suç önleme

Suçluluk şeklindeki idari ihlaller aşağıdakilere ayrılır:

 • kasıtlı;
 • pervasız.

Kasıtlı idari suçlarYasadışı kamu eylemleri, onları işleyen kişi, olumsuz sonuçları öngördü ve saldırılarını istedi. Bu tür suçlara örnek olabilir: Bir vatandaş yasadışı olduğunun farkında olduğunda halka açık bir yerde sigara ve hala o kendisine para cezası önlemek umuyor, yasadışı eylemleri taahhüt.

Bölgedeki dikkatsiz suçlaridari hukuk - olumsuz sonuçlar istemeyen suçlu kişinin tesadüfi, ihmalkar eylemleri veya ihmalidir. Bu durumda, örnek bir araca gitmeden önce arabada tüm elektrikli aletlerin servis kolaylığı işaretli değil sürücü, trafik kurallarının ihlali olabilir nihayet lamba ampul yanan değil ince aldı.

Suç işleyen kişiler

İdari suçlar alanında, eylem yasal ve gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilebilir.

Bir adaleti adalete teslim etme örneğişöyle kişidir: yangın güvenlik gereksinimleri ve devlet yangın muayene muayene ihlali nedeniyle kulüp askıya faaliyetlerde Buna göre, bir emir yayınladı, gereklilik zamanında gerçekleşmemesi durumunda o zaman bir ihlali bu ortadan kaldırmak için gerekli olan, para cezası olacak tüzel kişiliğe.

diğer suçlar

Ceza hukukunda, işlenen kişiBir suç eylemi, sadece yaptıkları şeyden sorumlu olacak bir birey veya bir grup birey olabilir. Örneğin: bir vatandaş vatandaşı soydu ve çantasını çuvalla ilgili olarak soyguna uğrattığı davaya götürdü, sonunda 2 yıl koloni aldı ve hürriyetinden mahrum bırakılan yerlerde cezasını çekmeye gitti.Related news

 • Çin, Mars’a elçi atadı
 • Durdurup Sorulan Yelek Modeli
 • Bayan ayakkabı modelleri
 • Fırında erik ile domuz - mükemmel kombinasyonu, ilahi tadı
 • İğne Oyası Sepetli Modeli Yapımı Videolu Anlatımlı

 • Kavram ve suç türleri. Rusya Federasyonu Ceza ve İdari Kodlar 87

  Kavram ve suç türleri. Rusya Federasyonu Ceza ve İdari Kodlar


  Kavram ve suç türleri. Rusya Federasyonu Ceza ve İdari Kodlar 2

  Kavram ve suç türleri. Rusya Federasyonu Ceza ve İdari Kodlar 68

  Kavram ve suç türleri. Rusya Federasyonu Ceza ve İdari Kodlar 29

  Kavram ve suç türleri. Rusya Federasyonu Ceza ve İdari Kodlar 67

  Kavram ve suç türleri. Rusya Federasyonu Ceza ve İdari Kodlar 60

  Kavram ve suç türleri. Rusya Federasyonu Ceza ve İdari Kodlar 25

  Kavram ve suç türleri. Rusya Federasyonu Ceza ve İdari Kodlar 73

  Kavram ve suç türleri. Rusya Federasyonu Ceza ve İdari Kodlar 61

  Kavram ve suç türleri. Rusya Federasyonu Ceza ve İdari Kodlar 30

  Kavram ve suç türleri. Rusya Federasyonu Ceza ve İdari Kodlar 54

  Kavram ve suç türleri. Rusya Federasyonu Ceza ve İdari Kodlar 39