Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir 2019

Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir 2019 Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir

Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir.

Bu makalenin başlığındaki terimin iki anlamı vardır. Kelime bilgisinin tanımı sadece iki yönlü olabilir: dilsel bir fenomen ve bunu araştıran bilimdir.

Kelime nedir

İlk olarak, kelime kelime belli bir kelime kümesidirbelirli bir dil, bir eser (aynı zamanda bir eşanlamlı sözlerden de bahseder), bir kişi. İkinci durumda, genellikle "kelime bilgisi" terimini karşılamak mümkündür.

lexicon, bir bilimdir

İkinci olarak, sözlükbilim bilimi bir bilimdirkelimeler. Onları farklı açılardan inceleyebilirsiniz: belirli bir dilin birimlerinin fonunun nasıl değiştiğini ve benzer veya farklı yakın zarfların nasıl olduğunu ve her bir lexeminin nasıl çalıştığını izler. Bazı ortak sorular da var. Söze dokunurlar.

Kelimenin Bilimi

Söz konusu kelime farklı açılardan incelenebilir. Morfoloji dilbilgisel anlamını, morfemik ve kelime oluşumunu - morfemik bileşimini ve modelini ele alır. Kelime, bu kelimeyi şu şekilde kullanan bir bilimdir: anlamı, tarihi, diğer dil birimleriyle olan ilişkileri.

kelime bilgisi

Dildeki kelimeler (veya sözcük birimleri, sözcükler)ilginç, canlı ve kendi düzenli sistemlerini temsil eder. Bazıları anlamıyla diğerlerine çok benziyorlar ve çoğu zaman birbirleriyle (zıt ve benzer, benzer fenomenler) karşıtken, birbirlerinin yerine geçebilirler (bu eş anlamlı bir sistemdir). Bazıları tek bir metinde bir arada bulunabilir, bazıları ise tek bir metindeki kullanımlarının tuhaf veya eğlenceli görünmesi açısından çelişkilidir. Bazı durumlarda, bir birimin kullanılması uygundur, diğerlerinde bunların uygulanması tamamen kabul edilemez (bunlar, stilistik konulardır). Bu nedenle, bir bilim olarak kelime hazinesi, sadece her bir kelimeyi tek tek değil, sistemin kendisi, kuralları, yasaları, normları ve potansiyeli ile ilgilidir.

Kelime bölümleri

Gördüğünüz gibi, kelime bilgisi geniş bir bilimdir.ilgi alanı, bu yüzden her açı bir kelime bakmak ya bir sözlük sisteminin özel bir bölüm inceler. Aralarında hepsi, ad bilimi Öncelikle ( "adlandırma" veya "kategorisinde" bilimi), semantik ve semasiology mevcut isimleri göz önünde anlatımının (aynı adı dilsel fenomenin çalışmaları), Ad bilimi ((içlerindeki anlamı, değeri, yapısı araştırıyor) ), yukarıda belirtilen stili (hangi etimoloji (kelime kökeni çalışması),) ve Sözlükbilgisinde (açıklama sözlükler derleme, kelime odaklanır).

bilim olarak kelime hazinesi

Bu bölümlerin bazıları daha ayrıntılı olarak bu makalede ele alınacaktır.

anlatım biçimi

Kelime bilimi, sadece sözcükleri değil, bir bilimdir.ama aynı zamanda katı dernekler olan kombinasyonları. Bu "birlik", öylesine bölünmez ki, neredeyse kelimelerle eşit olarak konuşmaktalar. Bu tür kombinasyonlara phraseological birimleri denir.

Herkes "iki" gibi ifadelere aşinadırBir tür "" Böyle kombinasyonların kompozisyonda kelimelerin her biri neredeyse kendi anlamını kaybetmiş olan varil "" çivi ev sürücü "ve benzeri olmayan. d. dibine vurma. Bir ifade tarzı birimin anlamını bilmeden, o (oldukça belirteçleri olmadığı için, dilbilimciler bir "bileşen" phraseologism olduğunu söylemek) kendisini oluşturan "parça" anlamında gelen "çekilme" çoğu zaman imkansızdır. Böyle oluşumlar sıklıkla nedeniyle anlamı gerçeğinin şaşkın yabancıdır - bu kelimelerin anlamları toplamı değildir, daha ziyade, ya ifade geçmişi veya bazı sanatsal görüntü içine yuvarlandı. söylemi çıkması tarihçesi - Araştırmanın en popüler ve heyecan verici bölgelerinden biri.

kelime bilgisi

Birlikte var olan bu güçlü kombinasyonlarjeton birbirine yakın bir ilişki içinde ve sözcük birimleri ile bulunmaktadır. Tam olarak sözlüğü konuşmak Böylece, - kelime ve deyimlerin çalışmadır.

etimoloji

Tarihi sadece herkes için değilphraseology, aynı zamanda her lexeme için. Kelime, kelimelerin hem bugününü hem geçmişini inceleyen bir bilimdir. Etimoloji dilsel birimlerin kökenini ele alır. Bu alandaki uzmanlar için, bu ya da bu fenomene neden bazen bu sesler kombinasyonu denir (çağırılır) önemlidir. Belki bu sözcük bir zamanlar dilden ödünç alınmış mıydı? Neyin? Belki zaman içinde, söz konusu sözcük çok çarpıtılmış, orijinal versiyonundan farklı olarak ses çıkarmaya başlamış, modern taşıyıcılar kök sözcüklerle olan bağlantısını görmeyi bırakmış, iyi bilinen kökü temel aldığını fark etmemişlerdir. Etimolojik anlam (dilde görünüm zamanında gömülmüş olan anlam) çoğu zaman şaşırtıcıdır ve sözcüksel birimin gerçek anlamına ışık tutabilir; Çoğu zaman sadece kelimeyi düşünmekle kalmaz, aynı zamanda bunun anlamı olduğu olgusuna karşı tavrınızı yeniden düşünür.

Bir kelimenin kökeninin herhangi bir sürümüdilin tarihi hakkında ustaca bilgiye dayanmalıdır. Ne yazık ki, son zamanlarda, dilbilimin ve tarihsel verilerin birikmesine rağmen, jetonların ortaya çıkmasıyla ilgili keyfi yorumlama vakaları nadir değildir. Çoğu zaman, profesyonel olmayan etimoloji, "bilimsel temeli" sosyal ve politik kavramlarına getiren ideologlar için bir araç işlevi görür.

Semantikler ve Semazyoloji

Kelimelerin anlambiliminde - anlam bilimidirkelimeler. "Sema" - anlam bazı asgari unsurları olduğunu. her bir simgenin Anlamı - o kendilerine özgü bir bileşimidir. Farklı dillerden kelimeler yaşıtları anlamı yapısını karşılaştırmak özellikle ilginçtir. sadece açıkça anlam bu asgari unsurların yapısı ve bileşimi arasında tutarsızlık ilk bakışta farklı lehçelerini bir kelimeye benzer ne kadar farklı gösterir, ancak bunların halkın zihniyet "icat" nasıl farklı açıkça olun.

kelime bir bilimdir

Tabii ki, "uzmanlık" rağmen, tüm bunlarbilimin bölümleri yakından bağlantılıdır ve aslında bir fenomeni farklı açılardan vurgularlar. Bu, kelime dağarcığını en büyüleyici ve hızlı gelişen dilbilim alanlarından biri haline getiren pek çok yaklaşımın birleşimidir.

Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir 2019

Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir 2019

Related news

 • Cranberry (Turna Yemişi) Nedir, Sağlığa Faydaları Nelerdir
 • Dekorasyonda Komodin Etkisi
 • Diyet Taze Fasulye Çorbası Tarifi
 • Avokado Nasıl Yenir
 • Koyu saç renkleri için makyaj ipuçları

 • Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir

  Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir


  Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir

  Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir

  Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir

  Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir

  Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir

  Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir

  Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir

  Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir

  Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir

  Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir

  Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir

  Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir

  Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir

  Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir

  Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir

  Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir

  Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir

  Kelime, kelimelerin bütünlüğünü araştıran bir bilimdir