Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği 2019

Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği 2019 Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

Korelasyon modeli (CM) bir programdırhesaplamanın sonuç göstergesinin bir veya daha fazla göstergeye bağlı olarak nicelleştirildiği bir matematiksel denklem sağlanması.

yx = a0 + a1x1

burada: y - x faktörüne bağlı olarak ortaya çıkan gösterge;

x bir faktör karakteristiğidir;

a1, x faktörü değiştikçe sonuçtaki üsün ne kadar değişeceğini gösteren CM parametresidir; eğer bu durumda y'yi etkileyen diğer tüm faktörler değişmeden kalır;

ao, CM parametresidir ve sonuçta elde edilen üstel üzerindeki diğer faktörlerin etkisini gösterir, faktör işareti x

Üretken ve faktöre dayalı seçerkensonuç-sonuç ilişkileri zincirindeki nihai göstergenin faktör endekslerinden daha yüksek bir düzeyde olduğunu göz önüne almak gereklidir.

Korelasyon modelinin özellikleri

Korelasyon modelinin parametrelerini hesapladıktan sonra korelasyon katsayısı hesaplanır.

p, çift korelasyon katsayısıdır, -1 ≤ p ≤ 1,Sonuç üzerindeki etki faktörü faktörünün kuvvetini ve yönünü gösterir. 1'e yaklaştıkça bağlantı da o kadar güçlü olur, 0'a yaklaştıkça bağlantı o kadar güçlü olur. Korelasyon katsayısı pozitif bir değere sahipse, negatif ters ise, bağlantı doğrudan olur.

Formülün korelasyon katsayısı: pxy = (xy-x * 1 / y) / ex * yy

ax = xx2- (x) 2; yy = y2- (y) 2

CM aşağıdaki formüle sahip doğrusal bir çoklu faktör ise:

yx = a0 + a1x1 + a2x2 + ... + anxn

bunun için çoklu bir korelasyon katsayısı hesaplanır.

0 ≤ ≤ 1 ve sonuçtaki faktör faktörlerinin birlikte etkilenme kuvvetini gösterir.

P = l - ((yx-yu) 2 / (yu-oo) 2)

Nerede: uh - sonuç göstergesi - hesaplanan değer;

yi - gerçek değer;

gerçek değer, ortalama.

Hesaplanan yx değeri, x1, x2 için korelasyon modelinde ikame sonucunda elde edilirvb. gerçek değerleri.

Tek faktörlü ve çok faktörlü doğrusal olmayan modeller için korelasyon oranı hesaplanır:

-1 ≤ m ≤ 1;

0 ≤ m ≤ 1

Üretim ve üretim arasındaki ilişkininBağlantının sızdırmazlık derecesinin (m) değeri 0-0.3 aralığında ise modelde yer alan faktörler zayıftır; 0.3-0.7 ise - bağlantının sızdırmazlığı ortalama; 0.7-1'in üstünde - bağlantı güçlüdür.

Korelasyon katsayısı (çift) p olduğundan,korelasyon katsayısı (çoklu) P, korelasyon oranı m - olasılıklı olanlar, daha sonra kendileri için önem dereceleri hesaplanır (tablolardan belirlenmiştir). Bu katsayılar tabular değerlerinden büyükse, iletişimin sızdırmazlık katsayıları önemli nedenlerdir. Bağlantının sızdırmazlığının önemlilik katsayıları, tablolanmış değerlerden daha düşükse veya bağlaşım katsayısının kendisi 0.7'den düşükse, model, sonucu önemli derecede etkileyen tüm faktör göstergelerini kapsamaz.

Kararlılık katsayısı, modele dahil edilen yüzdelerin sonuç oluşumunu nasıl belirlediğini açıkça göstermektedir.

D = P2 *% 100

D = p2 *% 100

D = m2 *% 100

Eğer belirleme katsayısı 50'den fazla isemodel, soruşturma altındaki süreci yeterince açıklar, 50'den azsa, inşaatın ilk aşamasına dönmeli ve modele dahil edilmek üzere faktör göstergelerinin seçimini gözden geçirmeliyiz.

Fisher katsayısı veya Fisher testimodelin bir bütün olarak etkililiğini karakterize eder. Katsayının hesaplanan değeri tablolanmış değeri aşarsa, oluşturulan model, planlama göstergelerinin yanı sıra gelecek için hesaplamalar için de analiz için uygundur. Yaklaşık tablo değeri = 1.5. Tahmini değer tablolanmış değerden düşükse, sonucu öncelikle etkileyen faktörler de dahil olmak üzere, önce modeli oluşturmak gereklidir. Her bir regresyon katsayısı, modelin bir bütün olarak etkililiğine ilaveten, önemlilik oranını etkiler. Bu oranın hesaplanan değeri genlik tabloda aşılırsa, regresyon katsayısı hesaplanan katsayısı örnek hesaplamalar kaldırılır olan daha az, daha sonra faktör parametresi yeniden başlar ise önemli olmakla birlikte, bu faktör olmayan.

Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği 2019

Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği 2019

Related news

 • Soğuk algınlığı için antiviral ilaçlar. sınıflandırma
 • Sibel Kavaklıoglu Çocuk Panco
 • Düşük Belirtileri Nelerdir
 • Ahududu Bebek Yeleği Yapılışı
 • MTSde çalışmak - büyük bir şirketin avantajları

 • Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği


  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği

  Korelasyon katsayısı - korelasyon modelinin karakteristiği