Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe 2019

Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe 2019 Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

Organizasyonların varlıkları ekonomik araçlardır.herhangi bir biçimde işletmeler için kullanılabilir. Şirket tarafından yönetilmekte ve daha önceki ekonomik faaliyetlerin sonucu olarak elde edilmektedir. Kuruluşun varlıkları, işletmenin kar elde etmek için kullanacağı anlamına gelir. Onları ayrıntılı olarak ele alalım.kuruluşların varlıkları

kanıt

Gelecek ekonomik faydalar denirFirmaya sağlanan fonların potansiyel olasılığı, dolaylı veya doğrudan para akışını sağlar. Kaynakların kuruluşların varlıkları olarak hareket ettiği bir dizi işaret vardır. Bunlar, fırsatları sağlayan özelliklerdir:

 1. Satış, hizmet sunma, iş yapma için ürün oluşturma sürecinde tek başına veya başka yollarla birlikte kullanılması.
 2. Diğer kaynaklar için değişim.
 3. Borçları ödemek için kullanın.
 4. Şirketin üyeleri arasındaki dağılımlar.

sınıflandırma

Iki kategoride vardırkuruluşların varlıkları. Bunlar duran varlıklar ve cari varlıklardır. Birincisi, üretim faaliyetlerine tekrar tekrar katılan firmanın mülkiyet değerleridir. Kuruluşun varlıklarının değeri, parçaların ürünlerin orijinal fiyatına transfer edilir. Bu tür fonların muhasebeleştirilmesinde, faydalı ömrü 12 aydan fazla olan mülkler bulunmaktadır. Aynı zamanda, onların fiyatı 10 binden fazla ruble. Kuruluşların mevcut olmayan varlıkları şunlardır:

 1. Sabit varlıklar. Bunlar binaları, binaları, ekipmanları, çevre yönetim tesislerini, arazi parsellerini içerir.
 2. IA.kısa vadeli varlıklar
 3. Bitmemiş inşaat
 4. Maddi duran varlıklardaki karlı sermaye yatırımları (kiralama veya kira sözleşmesi).
 5. Uzun vadeli varlıklar (krediler, 12 aydan fazla tahsis edilen yatırımlar).
 6. Diğer araçlar.

karakteristikleri

İşletim sistemi şunları içerir:1 yılı aşan bir süre için üretim, hizmet sunumu veya işin yürütülmesi sürecinde uygulanır. Bu varlıklar kuruluşun çalışmalarına uzun bir süre katılır. Bunu yaparken doğal formlarını korurlar. Varlıkların değeri yıpranan ürünlere (parça olarak) aktarılır.

NMA'lar aynı zamanda sürekli kullanım amaçlarıdır. Aynı zamanda, fiziksel bir temeli yoktur, ancak bir değer tahmini vardır ve bir gelir elde ederler.

kuruluşun kendi sermayesi

NMA fikri mülkiyet anlamına gelir,kurumsal maliyetler, işletme itibarı. Kârlı yatırımlar, maddi ve maddi ifadeye sahip mülk, bina, inşaat, ekipman ve diğer değerli eşyaların bir parçasıdır. Kuruluş tarafından bir ücret karşılığında geçici işlem için sağlanır. Sermaye yatırımları, inşaat ve montaj işleri, ekipman alımı, araçlar, aletler vb. İçin firmanın masraflarıdır. Kuruluşun finansal varlıkları, şirketin devlet tarafından ihraç edilen menkul kıymetlere (örneğin tahviller) veya diğer ekonomik kuruluşlara yaptığı yatırımı temsil eder. Bu fonlar, diğer firmalara verilen kredileri de içerir. Yatırımlar bir yıldan fazla bir süre için yapılabilir. Bu durumda, uzun vadeli varlıklar olarak hareket ederler. Şirket ayrıca kısa bir süre için yatırım yapabilir. Böyle bir durumda, bu fonlar kısa vadeli varlıklar olarak kabul edilir. Bütün bu kategoriler ilk bölümde bilançoda yansıtılmaktadır.uzun vadeli varlıklar

Mevcut varlıklar

Şirketin mülkiyet değerlerini adlandırıyorlar.Ekonomik aktivitelere katılarak, başlangıçtaki malzeme-malzeme formunu değiştirir. 1. üretim döngüsü sırasında tüketilirler. Maliyetleri de ürünün orijinal fiyatına transfer edilir. Bununla birlikte, mevcut varlıklar bir seferde aktarır.

yapı

Varlık işletmelerinin dolaşımı şunları içerir:

 1. Alacak hesapları.
 2. Stoklar.
 3. Nakit.
 4. Kısa vadeli varlıklar.
 5. Satın alınan değerli eşyalar, vb.kuruluşun finansal varlıkları

MPE'ler temel ve yardımcıları içerirMalzemeler ve hammaddeler, satın alınan yarı mamuller, kaplar, yedek parçalar, atık, yakıt, ev gereçleri, ekipman, besi ve yetiştirme hayvanları. Parasal fonlar kuruluşun kendi sermayesini oluşturur. Kasada, uzlaşma ve diğer banka hesaplarında nakit olarak biriktirirler. Kuruluşun kendi sermayesi çeşitli ihtiyaçlar için harcanabilir. Uzlaştırma fonlarının kompozisyonunda çeşitli hesaplar alınabilir. Ödenmemiş miktarlarda alıcıdan oluşur. Dolaşımdaki varlıklar ikinci bölümde bilançoda yansıtılır.

Fon kullanmanın verimliliği

Kaynakların tahsisine ilişkin bilgilervarlık dengesi. Her bir fon kategorisi için ayrı bir makale. Sunulan bilgilere göre, şirketin kendi sermayesinin maruz kaldığı değişiklikleri, fonların hangi oranının gayrimenkul veya işletme sermayesine düştüğünü belirlemek mümkündür. İşletme için göstergelerin analizi büyük önem taşımaktadır. Her şeyden önce, varlıkların kullanımının etkinliğini, tüm işin değeri üzerindeki etki derecelerini belirlemek gerekir. Aynı zamanda, şirketin başkanı her bir varlığın gerçek fiyatı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Onların birleşik değeri, firmanın, mülkiyet kompleksinin potansiyelini değerlendirmemize izin verecektir.kuruluşun varlık değeri

Analiz yöntemleri

Varlıkların yapısını incelemekyatay ve dikey değerleme yöntemi. İkincisi sen, piyasada veya tam tersine şirketin konumunun güçlendirilmesi üzerinde olumlu bir etkisi olumsuz etki bu makaleleri, eğilimleri belirlemek için izin verir. Yatay analiz, tabloların oluşumudur. Onlarda, mutlak denge göstergeleri göreceli değerler ile desteklenmektedir - düşüş / büyüme oranı. Normalde, bitişik dönemler için temel değerler dikkate alınır. Bu sadece göstergelerin dinamiklerini analiz etmeyi değil, aynı zamanda onları öngörmeyi de sağlar. bir dereceye kadar göreceli değerleri anlamlı mutlak değerler deforme bilgi prosesleri olumsuz etkilerin olacak şekilde düzelmesini sağlayabilir, çünkü dikey analizi, sırayla, gereklidir. Her iki yöntem de birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Bu bağlamda, pratikte sıklıkla yapıyı değil, aynı zamanda bireysel göstergeler dinamikleri sadece karakterize tablolar sıraya.

Sonuç

Kuruluş, varlıkları kendibertaraf, çeşitli hedeflere ulaşmak ve birçok görevi yerine getirmek. Özellikle, ürünlerin üretiminde, işlerin yapımında, alınan faydalar için ödeme yapmak isteyen tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan hizmetlerin sunulmasında kaynak kullanılır. Buna göre, bu, kuruluşa fon akışına katkıda bulunur ve ödeme gücünü artırır. Aynı zamanda, varlıklar üretimin genişlemesine, malların kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. Fonlar, ekipman alımına veya modernizasyonuna, yeni teknolojilerin getirilmesine veya yeni bir ürünün piyasaya sürülmesinin onaylanmasına yönlendirilir. Herhangi bir şirket için varlıklar, faaliyetlerinin anahtar unsurlarından biridir. Bu bağlamda, şirketin bunları yönetmek için etkili bir sistem oluşturması gerekiyor.

Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe 2019

Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe 2019

Related news

 • İtalyanın ünlü adaları
 • Bryusovun biyografisi. Şair, oyun yazarı, edebi eleştirmen
 • Yaza hazırlık diyeti
 • Karşımızdaki Kişiyi Kırmadan Ayrılmak
 • Sebzeli Etli Güveç Tarifi Videosu

 • Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

  Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe


  Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

  Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

  Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

  Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

  Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

  Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

  Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

  Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

  Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

  Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

  Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

  Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

  Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

  Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

  Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

  Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

  Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

  Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

  Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe

  Kuruluşların varlıkları ... Konsept, tipler, yapı, muhasebe