Ölçü aletlerinin metrolojik özellikleri. Devlet metrolojik servisi 2019

Ölçü aletlerinin metrolojik özellikleri. Devlet metrolojik servisi 2019
16.09.2019

Ölçü aletlerinin metrolojik özellikleri. Devlet metrolojik servisi 15

Ölçü aletlerinin metrolojik özellikleri. Devlet metrolojik servisi

Bir sürü fabrika, fabrika ve diğer endüstriyel tesislernesneler, bu gibi tesislerde kurulan enstrümantasyon denetiminin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu gerçeğine yol açtı. Bu cihazların sağlık önemlidir Monitör, ancak izlenmesi gerekir ve kontrol cihazlarının metrolojik özellikleri, bu rakamlar gibi, ve endüstri performansı hakkında en eksiksiz bilgi verecektir.

Genel bilgi

Konunun ustalığı oldukça zordur, ne olduğunu açıklayarak başlamak en iyisidir.

Ölçü aletlerinin metrolojik özellikleriBu, ekranda görüntülenen rakamlarla bu cihazların metrolojik özelliklerinin bir ifadesidir. Buna ek olarak, etki cihazların hatasına kadar uzanacaktır. Ölçüm cihazlarının bu metrolojik özelliklerinin küçük bir sınıflandırması vardır:

 1. Kurulumun yerini ve bir cihazın daha sonraki kullanımını etkileyen parametreler.
 2. Hassaslığı belirleyen ve sonuçların doğruluğunu gösteren parametreler.

kontrol cihazlarının metrolojik özellikleri

Ölçü aletlerinin metrolojik özellikleribu cihazlar tarafından gerçekleştirilen ölçümlerin sonucunda en doğrudan etkiye sahip olabilecek faktörler. Buna ek olarak, etki araçların hatasına kadar uzanacaktır.

Birinci grup iki faktöre ayrılabilir:bunlar belirleyici. Birincisi cihazın ölçüm aralığı, ikincisi hassasiyet eşiği. Bununla birlikte, çoğu aygıta çok fazla hoş olmayan bir faktör daha var, ancak ölçüm cihazlarının hataları bunlar olsun, neredeyse imkansız.

metrolojik özellikler

Cihazların kararlılığı ve ölçüm hatası

Rasyonelleştirme vehata, birlikte en iyisi, çünkü onlardan biri olmaksızın başka kimse yoktu. Basitçe, karalama, gerçek metrolojik özelliklerin değerlerinin nominal değerlerinden sapmalarının düzenlenmiş sınırlarıdır.

Rasyonlama cihazları süreci sırayla oluşturulur,Böylece birçok cihazı sınıflara ayırabilir ve aralarında değiştirilebilirlik yaratabilirsiniz. Operasyon sürecinde, metrolojik özelliklerin normalleşmesinden sonra, bir veya daha fazlasının belirlenen sınırların ötesine geçebileceği ortaya çıkabilir. Bu, cihazın arızalı olduğunu ve çalışmanın hemen ayarlanması veya değiştirilmesi gerektiğini gösterir.

Metrolojik özelliklerde hatalarCihazın gösterdiği değer ile çalışma ortamında gözlemlenen değer arasında herhangi bir çalışma ortamının ölçülmesinden sonra ortaya çıkan fark değeri. Daha basit terimlerle, bu, nominal değer ile cihazın gösterdiği arasındaki farktır.

GOST uyarınca hatalar

Devlet organı ölçüm aletlerinin kalitesini yakından takip ettiğinden, ölçüm cihazının hatalarının özelliklerini açıkça belirten GOST tanıtıldı:

 • En önemli faktör ölçüm cihazındaki hatadır.
 • Ayrıca çok önemli bir gösterge, herhangi bir cihaz için genel bir hata yapan rastgele bölümdür.
 • Diğer bir önemli faktör, ölçümdeki herhangi bir SI'nın genel hatasında yer alan rastgele parçanın ortalama kare sapması için ödenektir.
 • Ölçüm cihazlarında sadece çeşitli rasgele bileşenlerin ve genel hataların değil, aynı zamanda otokorelasyon gibi fonksiyonların dikkate alınması gerekmektedir.

Ölçme araçlarının özellikleri (SI)

Ölçme araçlarının çalışması nedeniyleArtan tehlikelere maruz kalan sahalarda yürütülür ve daha sonra tüm kontrol parametreleri ve diğer özellikler, tüm özellikleri birkaç gruba ayıran belirli devlet organları tarafından düzenlenir.

Temel metrolojik özellikleri:

 • İlk grup,ölçüm sonuçlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Bunlar ölçek bölümü, ölçek bölümü, ölçüm aralığı, ölçüm sınırları, hassasiyet, vb.
 • İkinci grup, ölçü aletlerinin etki faktörlerine duyarlılığının parametreleridir. Bu değişiklikler, cihazda yanlış göstergelere neden olabilecekler olarak anlaşılmaktadır.
 • Araçların metrolojik özelliklerineÖlçümler, SI'nın atalet özelliklerini yansıtan dinamik parametreleri içerir. Cihaz, zaman içinde performanslarını değiştiren çeşitli parametreleri etkilediğinde tezahür ederler.

ölçü aletlerinin metrolojik özellikleri

Metrolojik özelliklerin GOST

Devlet Kontrol Servisi GOST 8'i verdi.Metrolojik özelliklerin (MX) isimlendirmesini kuran 009-84. Ayrıca, bu belge, NMH için çeşitli standartların seçiminde rehberlik etmesi gereken açık kuralları düzenlemektedir. Bu kurallar belirli ölçüm cihazları için geçerlidir.

Buna ek olarak, prosedürler kurulmuştu.MX parametrelerinin normalizasyonunu yapmak için yöntemleri seçmek ve daha sonra bunları NTD'ye girmek gereklidir. Ayrıca, bu belge, her bir cihazın teknik bir bakış açısından ölçmek için buluşması gereken net kuralları ortaya koymuştur.

Buna ek olarak, bu GOST'de bir hüküm var,kararnamede düzenlenmeyen metrolojik özelliklerin normalleştirilmesine izin verildiğini belirtir. Bununla birlikte, bu sadece Gosstandart ile yapılan anlaşma ile yapılabilir ve aynı zamanda ölçüm cihazının özellikleri nedeniyle MX'nin GOST'de verilen standartlara göre belirlenememesi durumunda da yapılabilir.

Bu kararnamenin geçerli olmadığı istisnalar da vardır - bunlar örnek niteliğindeki örnekler olarak tasarlanan referans enstrümanlar, doğrulama tesisleri ve ölçüm cihazlarıdır.

ölçme aletindeki hatalar

GOST genel hükümleri

 1. Standart olarak kurulan ölçüm cihazlarının metrolojik özellikleri, cihazla ilgili ilk bilgilerdir.
 2. Bu başlangıç ​​bilgisi, ölçüm sonuçlarının belirlenmesi ve özelliklerin tahmini değerlendirilmesi için kullanılacaktır.
 3. Ayrıca, değerlerinin normalleşmeye tabi olacağı cihazlardan oluşacak ölçüm sistemlerinin metrolojik özelliklerini ve kanallarını hesaplamak için de kullanılacaktır.
 4. Doğal olarak, her bir ölçüm cihazı için kullanım yerinin en uygun şekilde seçilmesi için başlangıç ​​bilgisi kullanılacaktır.
 5. Endişe eden başka bir hükümDüzenleyici teknik kağıt: bir spesifikasyon aynı standart ile ayarlanır metrolojik özellikleri normalize edilmesi gerekmektedir, ve gerekirse, bundan başka, cihazın çalıştırılması için gerekli olan ve spesifik olan edilen özellikleri normalize.

MX'nin adlandırılması

Genel hükümlere ek olarak, Gosstandart ayrıca metrolojik özelliklerin ortak bir isimlendirmesi de kurdu:

 1. Ölçüm sonuçlarını belirlemek için kullanılan parametreler (herhangi bir düzeltme olmaksızın).
 2. Fonksiyon için bir isimlendirme de kurulduÖlçeğin ismine veya kalibrasyonuna sahip olmaması durumunda ölçüm transdüserinin veya ölçüm cihazının dönüşümü, giriş miktarı - f (x) için mevcut olanlardan farklı birimlerde gerçekleştirilir.
 3. Tek değerli veya çok değerli bir Y ölçümü için bir isimlendirme kurulmuştur.
 4. Sayısal formdaki sonuçların çıktısını almayı amaçlayan, ölçü aletlerinin kodunun en küçük hanesinin birim fiyatı için, kodun basamak sayısı için çıkış kodunun türünün isimlendirilmesi.
 5. Ayrıca, ölçü aletinin ölçek bölüş fiyatı veya çok değerli ölçümleri için bir isimlendirme de eklenmiştir.

Devlet metroloji servisi

Faaliyetlerini yürütmek içinŞu anda kullanılan tüm ölçüm cihazları üzerindeki kontrol, Rusya Federasyonu'nun bir kamu hizmeti var. Bu organizasyonun tek bir beden olmadığı, ancak birkaç küçük kuruluştan oluştuğu söylenmelidir. Metroloji örgütü, amacı ölçüm faaliyetlerini kontrol etmek ve yönetmek ve her bir parametre için tek bir ölçüm tablosu sağlamak olan devlet metroloji hizmetlerini kapsamaktadır.

Bu devlet örgütünün ana yönetimiFederal Ajans gibi bir otoriteden. orada metrolojik ana olarak kabul edilir ofis, ancak federal kuruluşun parçası iken Ancak, hizmet, tüm yapının genel işleyişini izler.

devlet metroloji servisi

Yönetim organının işlevleri

Bölge genelinde ölçümlerin birliğinin kurulmasını öngören yasaya uygun olarak, devlet metrolojisine aşağıdaki gibi işlevler verilmiştir:

 • Farklı bölgeler ve endüstriler arasındaki ölçüm tekdüzeliğini sağlamak için faaliyetleri koordine edin.
 • Gelişim için kurallar oluşturmanın yanı sıra ölçüm birimlerinin depolanması ve işletilmesi.
 • Ölçme sonrası elde edilen sonuçların yanı sıra ölçü aletlerinin, tekniklerinin ve genel metrolojik şartlarının belirlenmesi.
 • Cihazların devlet metrolojik kontrolünü uygular.
 • Ölçme araçlarının doğrulanmasının yanı sıra, test sonuçlarının tanınması konusunda uluslararası anlaşmalarla uyumluluğu kontrol edin.
 • Ölçme açısından birlik sağlayan çeşitli uluslararası kuruluşlara katılın.
 • Ölçme bütünlüğünü sağlamak için oluşturulan normatif belgeleri onaylamak.

 temel metrolojik özellikler

HMS bileşimi

GMA'nın birçok başka örgüt içerdiği söylenmelidir. Örneğin:

 1. 7 bilimsel metroloji devlet merkezi.
 2. VNIIMS, yanı sıra standardizasyon ve metroloji için yaklaşık 100 diğer çeşitli merkezler.

Sahip olan en büyük bilimsel merkezlerGerekli sayıda uzman ve ekipman, devlet standartlarına sahip kişilerdir. Yani, diğerlerinin eşit olduğu bu cihazlar. Ayrıca, bu enstitüler ve araştırma merkezleri, ölçüm teorisi, ölçümlerin bilimsel ve metodolojik temellerinin geliştirilmesi üzerine araştırmalar yürütmektedir. Bu ve diğer kuruluşların faaliyetleri Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Ajansı tarafından düzenlenir.

metrolojik özelliklerin standardizasyonu

Endüstrideki yönetim ilkeleri

Devlet, çeşitli devlet bütçelerinde metroloji faaliyeti üzerinde kontrolü yürütmek için metroloji hizmetleri olarak adlandırdıkları ayrı organizasyonlar kurdular.

Bu aygıttaki ana kişibaş metroloğu. Ve şubelerde, metroloji faaliyetlerini yürüten daha küçük ofisler tanıtıldı. Eğer daha küçük ölçekler hakkında konuşursak, o zaman her endüstriyel tesiste, ölçüm ekipmanının kalibrasyonundan ve ayarlanmasından ve bunun doğrulanmasından sorumlu ayrı servisler getirildi.

Devlet böyle küçük yaratmaya mecburduBir veya diğer tarafın faaliyetleri denetleme ve kontrol için ölçüm cihazlarının kullanımını içeren tüm işletmelerde kuruluşlar.

Metroloji servisinin yapısı

Böyle bir hizmetin yapısının standart pozisyona göre belirlendiği ve aşağıdaki forma sahip olduğu söylenmelidir:

 • Endüstrinin merkezi aparatında bulunan metroloğun ilk ve ana servisi.
 • Ardından temel olanlarla ilgili metroloji hizmetleri gelir.
 • İkincisi, doğrudan sektördeki işletme veya kuruluşa bağlı olan en küçük hizmetlerdir.

Öncesinde ayarlanmış ana görevlermetroloji hizmetleri, oldukça basit ve anlaşılabilir. Bu devlet organları, ölçümün tekdüzeliğini sağlamalı, endüstri için metroloji desteğini geliştirmeli ve her ölçüm aracının metrolojik kontrolünü ve denetimini gerçekleştirmelidir.

Ölçü aletlerinin metrolojik özellikleri. Devlet metrolojik servisi 2019

Ölçü aletlerinin metrolojik özellikleri. Devlet metrolojik servisi 2019

Related news

 • Pratik Zeytinyağlı Enginar Yemeği
 • En uzun yaşayan kedi ırkları
 • Genç Kadının Yok Canım Dedirten Değişimi
 • 20. ve 21. yüzyıl İtalyan şarkıcıları
 • 2019 2019 Sonbahar Modası Fantezi ve Şık Giyim

 • Ölçü aletlerinin metrolojik özellikleri. Devlet metrolojik servisi 67

  Ölçü aletlerinin metrolojik özellikleri. Devlet metrolojik servisi


  Ölçü aletlerinin metrolojik özellikleri. Devlet metrolojik servisi 47

  Ölçü aletlerinin metrolojik özellikleri. Devlet metrolojik servisi 53

  Ölçü aletlerinin metrolojik özellikleri. Devlet metrolojik servisi 100

  Ölçü aletlerinin metrolojik özellikleri. Devlet metrolojik servisi 33

  Ölçü aletlerinin metrolojik özellikleri. Devlet metrolojik servisi 90

  Ölçü aletlerinin metrolojik özellikleri. Devlet metrolojik servisi 99

  Ölçü aletlerinin metrolojik özellikleri. Devlet metrolojik servisi 63

  Ölçü aletlerinin metrolojik özellikleri. Devlet metrolojik servisi 24

  Ölçü aletlerinin metrolojik özellikleri. Devlet metrolojik servisi 39

  Ölçü aletlerinin metrolojik özellikleri. Devlet metrolojik servisi 42

  Ölçü aletlerinin metrolojik özellikleri. Devlet metrolojik servisi 46