LLC nasıl kapatılır Adım adım talimat 2019 2019

LLC nasıl kapatılır Adım adım talimat 2019 2019 LLC nasıl kapatılır Adım adım talimat 2019

LLC nasıl kapatılır? Adım adım talimat 2019

Kuruluşun sahibi soruyu sorduğunda: "Vergi denetim ve kolluk kuvvetleri ile ilgili sorunları önlemek için LLC'yi düzgün bir şekilde nasıl kapatalım?" - Her şeyden önce, organizasyon sahiplerinin neden uygun kararı verdiklerini anlamak önemlidir. Her durumda, eylem sırası farklı olacaktır.

LLC nasıl kapatılır

1 vaka. Şirket artık çalışmıyor. Nil dengeleri vazgeçti

Oldukça sık sık bir durum var.Şirketin faaliyetleri durduruldu, ancak şirket resmi olarak tasfiye edilmedi, çünkü tüzel kişiyi kapatma prosedürü zorunlu vergi denetimini sağlıyor. LLC bu durumda nasıl kapatılır? Sınırlı bir sorumlu şirketin sahipleri, tasfiye kararı öncesinde vergilerin 3 (üç) yıl için alındığını akılda tutmalıdır. Şirket üç yıldan beri faaliyet göstermiyorsa, o zaman vergi konusunda asgari ücret riski vardır.

Sınırlı bir sorumluluk şirketinin gönüllü tasfiyesi Art. 08.02.1998 N 14-FZ ve Rusya Federasyonu Medeni Kanununun “Sınırlı Sorumluluk Şirketleri” Kanunu'nun 57.

2019'de LLC'nin gönüllü tasfiyesi için prosedür:

 1. Bir tüzel kişinin sahiplerinin (kurucuları) genel kurulda tüzel kişiliği tasfiye etme kararı alması gerekir.
 2. 3 (üç) gün içinde başvuru formunu doldurunuz.Tasfiye kararının yazılı olarak ekinde bulunan tüzel kişinin yerine yetkili makama Tüm belgeler, tüzel kişi adına vekaletname olmaksızın hareket etme hakkına sahip olan bir kişi tarafından sunulur.
 3. Kayıt kuruluşu, bu tüzel kişiliğin tasfiye sürecine girdiği Tüzel Kişilikleri Birleştirilmiş Devlet Siciline bir kayıt girer.
 4. Tasfiye kararı alan bir tüzel kişinin kurucuları, “Devlet Kayıtları Bülteni” nde LLC'nin tasfiyesi ile ilgili bilgileri yayınlamak zorundadır.
 5. Tasfiye işlemlerinin dikkate alınması önemlidir.Tüzel kişilik, mülkünün masrafı ile gerçekleştirilir. Eğer mülk yetersiz ise, tasfiyeyi finanse etme yükümlülüğü tasfiye edilmiş LLC'nin katılımcıları tarafından karşılanır.
 6. Tasfiye olunan LLC'nin katılımcıları bir tasfiye memuru atar ve tüzel kişinin tasfiyesine ilişkin usul ve prosedürleri belirler.
 7. Şirketin tasfiyesi sürecinde mevcut mülkten geri ödenemeyen bir borcun olması durumunda, şirketin devredilmesi gerekecektir.
 8. Gereksinimlerin sunumunun bitiminden sonraalacaklılar, i. 2 (iki) ay sonra, tasfiye memurunun şahısındaki limited şirket kurucuların onayladığı geçici bir tasfiye bakiyesi hazırlar.
 9. Alacaklıların gereklerini yerine getirdikten sonraMülkiyet kalırsa, şirketin katılımcıları arasında dağıtıma tabi olup, mülkiyet devir işlemine ilişkin bir ihtilaf durumunda, açık artırma ile satışa tabidir. Alınan kar, katılımcılar arasında paylarına göre dağıtılmaktadır.
 10. Bu konuda bilgi Tüzel kişilerin Unified Kayıt yaptığında tüzel kişi tasfiye prosedürünün tamamlanmasından sonra, tasfiye sayılır edilecektir.

2 vaka. Şirket iş yapıyor. Finansal sonuçlar tatmin edici değildir. Mali kurumlara ve diğer alacaklılara borçlar var

LLC'nin bu tür tasfiyesi, 26.10.2002 N 127-FZ'nin “İflas Üzerine İflas Üzerine” Yasası ile düzenlenmiştir.

Sanat'a göre Bir limited kuruluşun da dahil olduğu bir tüzel kişilik başkanı olan 9 127-FZ, Tahkim Mahkemesi'yle iflas başvurusunda bulunmalıdır:

- Eğer bir teşebbüsün borçları varsa, bir alacaklıdan alacakların tazmininin diğer alacaklıların taleplerini yerine getirememesine yol açacağı;

- Şirket yönetimi, tüzel kişinin tüzüğüne uygun olarak iflas başvurusunda bulunmaya karar vermişse;

- örneğin borçlu mülkiyetindeki haciz, örneğin mahkeme kararının bir sonucu olarak, LLC'nin ekonomik faaliyetlerine devam etmeyi imkânsız kılarsa;

- Organizasyonun iflasına dair işaretler vardır, kuruluşun mülkiyetinin yetersizliği;

- Bir tüzel kişilik çalışanlarına borç vardır.

Ayrıca, sınırlı bir şirketin tasfiye memuruYüklenici, LLC'nin tasfiyesinde alacaklıların taleplerini karşılama konusunda imkânsızlık işaretleri bulunması halinde, Tahkim Mahkemesi'yle iflas başvurusunda bulunmak zorundadır.

Tahkim Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunulduktan sonra, iflas başvurusunu kabul etmek veya başvuruyu kabul etmeyi reddetmek için bir karar verilir.

Başvurunun kabul edilmesi üzerine, mahkeme a(tahkim) yöneticisi ve aynı zamanda iflas prosedürünü finanse etmeye karar verir. Tahkim müdürünün hizmetlerinin ayda 30 (otuz) bin ruble olduğu unutulmamalıdır.

Ayrıca, iflas bilgilerinin yayınlanması EDB ve Kommersant gazetesinin Bülteni'nde ödenmelidir.

Teşebbüsün iflas işleminde bulunduğu bilgi, Birleşik Devlet Tüzel Kişilikleri Siciline girilir.

İflas işlemlerindeiflas mütevelli, alacaklıların toplanması ve alacaklıların kaydını derleme, borçlunun mülkiyetini belirleme ve uygulama işlevlerini yerine getirir ve borçluya bağlı kuruluşların sorumluluğu altındadır.

Borçlu tüzel kişinin kontrolündeki kişiler- Bunlar bağlayıcı emir verme hakkına sahip kişilerdir. Genellikle, borçlunun kontrolündeki kişiler, genel sermayenin% 10'undan fazlasına sahip olan genel müdür ve kuruculardır.

28 Haziran 2019'den bu yana, alacaklılar denetim görevlilerini iştirak sorumluluğuna getirme kabiliyetlerini önemli ölçüde genişletmiştir.

LLC'nin iflas yoluyla tasfiye edilmesi, Tüzel Kişiliğin Birleştirilmiş Devlet Sicili'nden tüzel kişilik dışında da sona ermektedir.

3 vaka. Bir tüzel kişiliği, tüzel kişilerin birleşme veya devralınması yoluyla bir LLC şeklinde yeniden düzenlemek için bir karar alınmıştır.

tarafından Reorganizasyon 57 Art düzenlenir • Birleştirme. Rusya Federasyonu Medeni Kanunu. Yeniden yapılanma birleştirme, birleştirme, ayırma, izolasyon, dönüşüm kişiler tarafından gerçekleştirilebilir.

 1. Bir tüzel kişiyi tüzel kişiliğe (sadece katılımcıların kurucusu veya genel kurul toplantısı) kabul etmeye yetkili bir LLC şeklinde tüzel kişiliği yeniden düzenlemek için bir karar verilir.
 2. Bir transfer senedinin düzenlendiğiYeniden örgütlenmiş toplumun tüm yükümlülüklerinin ard arda yansımalarını yansıtır. Devir işlemi, yeniden yapılanma kararını veren LLC'nin ya da kuruluşun kurucuları tarafından onaylanır. Aktarım işlemi, devlet kayıtlarını gerçekleştiren kuruluşa devredilir.
 3. Tüzel kişileri yeniden düzenleme işlevleriyle görevlendirilen vergi incelemesi, P12003 formunu sunar.
 4. Medeni Kanun'un 60. maddesi, hakların garanti edilmesini öngörmektedir.tüzel kişilerin yeniden örgütlenmesinde alacaklılar. Bu nedenle, yeniden örgütlenen şirket, Tüzel Kuruluşların Yeniden Düzenleme prosedürünün başlangıcı hakkında birleşik Devlet Siciline bilgi girdikten sonra, iki ay içinde iki kez iki kez "Devlet Tescil Bülteni" ndeki yeniden düzenleme hakkında bir bildirim yayınlar. Bir tüzel kişinin alacaklıları, yeniden yapılanma ile ilgili olarak programın öncesinde iddialarını sunma hakkına sahiptir, ancak "Bültende" son yayımlanmasından sonra en geç otuz (30) gün sonra.
 5. Rusya Federasyonu Medeni Kanununun artık doğrudan olduğu akılda tutulmalıdır.Sanatın 3. paragrafında Yeniden yapılandırılmış şirketin yönetim organlarının alacaklılar tarafından üstlenilen yükümlülükler için 60 ortak sorumluluğu. Bu tür bir alacaklının programın öncesinde yerine getirilmesinin ya da telafi edilmesinin imkansız olması durumunda, geri ödeme, yeniden düzenlenen tüzel kişilik adına hareket etme hakkı olan kişilerin fonlarının masrafı ile yapılır.
 6. Birleştirilmiş tüzel kişinin faaliyetinin sona ermesinden sonra, başvuru P16003 formunda devlet kayıt yetkilisine gönderilir.
 7. Yeniden örgütlenme sürecinde yeni bir tüzel kişilik oluşturulduysa, P12001 formunda kayıt otoritesi ile bir başvuru yapılır.
 8. Yeniden yapılanma tamamlandıktan sonra, yeniden düzenlenen LLC'nin faaliyetlerinin sona ermesiyle ilgili bilgiler USRLE'ye girilir.

2019 vergisinde akılda tutulmalıdır.tüzel kişilerin tüzel kişiliğinin tescili, tasfiyesi ve yeniden düzenlenmesi için yetkili devlet organları olan teftişler, tüzel kişilerin yeniden örgütlenmesinin "alternatif tasfiye" işareti olmadığını yakından izler. Yeniden düzenlenmiş tüzel kişiliğin, böylelikle şirketin borçlarının sorumluluğunu almayı istemediği şüphesi durumunda, yeniden yapılanma reddedilir. 2019 yılındaki istatistiklere göre, tüzel kişilikleri yeniden düzenleme başvurusu olan şirketlerin başvurularının% 90'ından fazlası, bir sebepten ötürü reddedilmiştir.

Bu nedenle, Tasfiye Merkezi'nin uzmanları veŞirketin borcu olmadığı, resmi olarak kapattığı ve borcu varsa iflasın, şirket kurucularının ve şirket yöneticilerinin borçları için ileriye dönük bir sorumluluktan kaçınmaya yardımcı olacak bir iflas prosedürü başlatması durumunda size bildirilir.

LLC nasıl kapatılır Adım adım talimat 2019 2019

LLC nasıl kapatılır Adım adım talimat 2019 2019

Related news

 • İşgücü Piyasasının Yapısı
 • Plaka kaplama: üretimi, avantajı ve kapsamı
 • Yaz Salatası
 • Ucuz Düğün Yapmanın Püf Noktaları
 • İpoteklerin en düşük faizi: artı ve eksileri

 • LLC nasıl kapatılır Adım adım talimat 2019

  LLC nasıl kapatılır Adım adım talimat 2019


  LLC nasıl kapatılır Adım adım talimat 2019

  LLC nasıl kapatılır Adım adım talimat 2019

  LLC nasıl kapatılır Adım adım talimat 2019

  LLC nasıl kapatılır Adım adım talimat 2019

  LLC nasıl kapatılır Adım adım talimat 2019

  LLC nasıl kapatılır Adım adım talimat 2019

  LLC nasıl kapatılır Adım adım talimat 2019

  LLC nasıl kapatılır Adım adım talimat 2019

  LLC nasıl kapatılır Adım adım talimat 2019

  LLC nasıl kapatılır Adım adım talimat 2019

  LLC nasıl kapatılır Adım adım talimat 2019

  LLC nasıl kapatılır Adım adım talimat 2019

  LLC nasıl kapatılır Adım adım talimat 2019

  LLC nasıl kapatılır Adım adım talimat 2019