Mali kontrol cesetleri 2019

Mali kontrol cesetleri 2019 Mali kontrol cesetleri

Mali kontrol cesetleri

Devlet, yerel düzeyde temsil gücü alanında mali denetim organları, inceleme sürecinde faaliyetler yürütür:

 1. Farklı düzeylerde bütçelerin uygulanmasına ilişkin bazı konular;
 2. gelir-gider kalemlerinin uygulanmasına ilişkin raporlar;
 3. Farklı düzeylerde bütçelerin oluşturulması projeleri.

Temsili güç egzersizinde mali kontrol organları, her seviyede kurulan komiteler ve komisyonlar aracılığıyla çalışır.

Vergi Komitesi,bütçe, devlet duması tarafından kurulan bankalar. Ayrı bir rol, Federasyon Konseyi'nin yetkisi dahilindeki Gümrük ve Döviz Denetimine, vergi politikasına ve bankacılık faaliyetlerine aittir. Federal Daire Muhasebe Odası'nı kurdu.

Mali kontrol yapan organlartemsil gücü dahilinde, özel işlevlere sahipler. Örneğin, Sayıştay, örneğin, raporlama yılı içinde bütçe kalemlerinin uygulanması için operasyonel denetimi organize eder ve yürütür. Bu faaliyet çerçevesinde, kapsamlı denetimler, farklı bölümlerin belirli bölümleri ve tematik kontrolleri, ilgili projelerin uzmanlığı, kanunlar ve diğer normatif düzenlemeler yapılmaktadır. Hesaplar Odası, harcama-gelir alanındaki sapmaları veya ihlalleri analiz eder ve inceler, Devlet Duması'na ve Federasyon Konseyi'ne, Rusya Federasyonu devlet makamlarından gelen taleplere verilen cevaplara hazırlar ve sunur.

Hesaplar Odasında verilen yetkiler,mali denetimin tüm alt organlarına uygulanır. Denetim yöntemleri olarak denetimler ve denetimler kullanılır. Yapılan faaliyetlerin sonuçlarına uygun olarak, Hesap Odası, ihlalleri ortadan kaldırmak, devletin neden olduğu hasarları tazmin etmek ve yetkilileri ihlallerin sorumluluğunu adalete teslim etmek için uygun önlemleri almak için gönderilen teklifleri sunar.

Finansal kontrol organları çerçevesindetemsilci makamların faaliyetlerinin yürütülmesinde anayasalar ve şartnameler rehberlik eder. Federasyonun her kurucu varlığı, kendi bütçelerinin yürütülmesine gözetim sağlayan kendi muhasebe odasına sahiptir.

Yerel temsilciöz-devlet mali kontrolü, Rusya Federasyonu'ndaki yerel öz yönetimin genel prensiplerini ve belediye tüzüklerini tespit eden Federal Yasaya uygun olarak yürütülür.

Cumhurbaşkanının denetimi, ilgili kararname esas alınarak kurulan Genel Müdürlük aracılığıyla yürütülür.

Mali kontrol kavramının da yürütme gücü ile bağlantılı olduğu unutulmamalıdır.

Hükümetin altında, farklıYetkileri denetime dahil olan Komisyon. Genel öneme sahip icra organları için, kontrol yetkileri tüzükler ve konuların anayasalarında belirlenir.

Özel yetkinliğin yürütme gücünün temsilcilikleri tarafından yürütülen denetim, iki tipe ayrılır ve yürütülür:

 1. işlevsel olarak bağımlı olan konularla ilgili olarak, yani belediye oluşumlarının ve bir bütün olarak devletin mali faaliyetleri doğrultusunda;
 2. Bölüm sistemine göre.

İcra organları arasındaÖzel bir yetkinliğe uygun olarak denetimin yürütülmesi: Hazine organları, Maliye Bakanlığı, Vergi ve Vergiler Bakanlığı'nın yanı sıra buna tabi olan vergi, gümrük idareleri ve diğer temsilcilikleri de tahsis edilmelidir. Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı, yetkilerini yapısal alt bölümleri aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

Mali kontrol cesetleri 2019

Mali kontrol cesetleri 2019

Related news

 • Domates gelen chutney sosu yemek için en iyi tarifler
 • Baklalı Enginar Çorbası
 • Vitamin veya Gıda Desteği İnfertiliteyi Artırır mı
 • İlk Çalıştığınız Yerden Alabileceğiniz 10 Ders
 • Ailevi Akdeniz Ateşi nedir belirtileri sebepleri hakkında genel bilgiler

 • Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri


  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri

  Mali kontrol cesetleri