Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesiMedyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi
Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi

Medya nedir?

Günümüzde televizyon, radyo, gazete, internet ve dergi gibi sayılabilecek pek çok kitle iletişim araçlarının toplamını oluşturan tek bir terim olarak ortaya çıkan“medya“, bu kitle iletişim araçları vasıtasıyla bireylere sunulan hizmeti ifade etmektedir. Bazen bu tip iletişimler söz konusu olan aracın tam olarak kendisiyle, bazen de aracı olarak kullanılarak yapılmaktadır. Kitle iletişim araçlarımedya aracılığıiçin kullanılmaya başlamadan önce, ilk dönemlerde sadece kitlelerin haber alma ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet vermeye başladığından medyanın bir bütün olarak haber alma ihtiyaçlarının üzerinden basamak basamak şekillendiğini de söylemek mümkündür. Bu şekillenme sürecinde farklı kitle iletişim araçlarının farklı amaçlara hizmet etme amacıyla dallanıp budaklanması damedyanın çok kollu bir içerik olabilmesini sağlamıştır. Buna örnek olarak televizyonların hala haber alma ihtiyacına yönelik çalışabilmesinin yanında dergilerin kendilerine sanat, spor, edebiyat gibi farklı farklı kollar seçebilmesini gösterebilmekteyiz. Böylelikle “medya“, kendisini bir terim olarak çok geniş kapsamlı ifade edebilme imkanı bulmaktadır. Günümüze gelindiğindemedyaartıkdünya çapında bir sektörolmuş; hem temel ihtiyaç olan haber alma ihtiyacımıza hizmet etmekte, hem çok geniş kapsamlı bir eğlence ortamı olmakta hem de çok geniş bir bilgi alışverişi portalı olarak görev almaktadır. Ve bu dünya çapındaki işlevselliği kendisine bir sektör olabilme imkanı kazandırmış, milyarlarca dolarlık yatırımlar yapılabilen bir sektör olmuş ve özellikle reklam sektörünün kendisiyle çok yakından ilişkisi olmasıyla kanalize bir sektör ilişkisi yürütebilmektedir.Medyanın kitleleri yönlendirme gücü,büyük oranda reklamlar sayesinde mümkün olabilmektedir. Bunun dışında dünya üzerinde pek çok ülkede çok büyük paralar harcanarak ayakta tutulan ve aynı zamanda çok büyük hasılatlara da sahip olan gazeteler, dergiler ve yayın evleri artık çoğunlukla kitle iletişim araçlarına hizmet için yani dolayısıylamedya sektörüne hizmet için çalışmaktadırlar.

yeni-medya-icerigi

Ortada bu kadar büyük maddi payların olması, medyanın da kendi içerisinde birmedya piyasasının oluşmasını sağlamaktadır. Bu durum bazen düşünsel ve işlevsel faaliyetlerin önüne geçerek tamamen ekonomik olarak bir hükümdarlık durumu ortaya çıkmaktadır ve böylecemedya;kitle iletişim araçlarının ifade aracı olmasının yanında dünya çapında ekonomik güce sahip olan bir sektör olarak da kendine yer bulabilmektedir. Günümüz şartlarındamedya kullanımı,dünyanın her yerinde herhangi bir kitle iletişim aracını kullanabilen ve ona sahip olma gücüne sahip olan herkes tarafından elde edilebilir bir durum haline gelmiştir. Medya sektöründe yer alan ve bu alanda uzun yılların deneyimini biriktiren kişilerin haricinde sıradan insanlar da internete sahip olduktan sonra internet siteleri kurabilmekte, bu sitelerde yazılar yazabilmekte ve yayınlar yapabilmekte ya da site üzerinden reklam verebilip müzik yayını yapabilmektedir. İşte yazının başından beri bahsettiğimizmedyanın dev bir sektör olmasıve dünya çapında işlevselliği olan bir sektöre dönüşmesinin vurgulanması tam olarak bu sebepler yüzündendir. Ancak bu noktadaki müthiş derecede hızlı ilerleme, medya aracılığıyla pek çok problemi de beraberinde getirebilmektedir. Örneğin; ünlü bir isim olsun ya da olmasın fark etmeksizin kişilerin bilgilerinin medya ortamlarına sızdırılması, izinsiz ifşaların yapılması ve gerçek dışı bilgilerin ortamlara sunulması büyük sıkıntılar yaratabilmekte; sızdırılan bilgilerin şahsi bilgiler olması o kişinin başına daha büyük problemler açabilmektedir. Bu açıdan kişisel hak ve özgürlüklerin, iletişim özgürlüğü noktasında yanlış yorumlanmasından ve bazen de yok sayılmasından kaynaklanmaktadır.

Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi

Yeni medyaolarak bahsedilen ortam,dijital medyayı kapsar ve dijital ortam sayesinde hedef kitlesine ulaşılabilen bir sektördür. Yeni medyanın başlıca kullanım alanları internet; bununla birlikte web siteleri, DVDler ve video oyunlarıdır. Yeni medyayı medyanın genel kapsamından ayıran temel özelliği, herhangi yazılı bir kaynak ya da kaydedilmiş bir televizyon programı yayınını içeriğinde barındırmamasıdır. Çünkü bu tip kitaplar, dergiler ve tüm yazılı basımlar dijital bir özellik içermemektedir. Yeni medya tamamen dijital ortam üzerine şekillenen bir sektördür.

Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesiMedyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi

Related news

 • Kraliyet Sarayı, Amsterdam: adres, fotoğraf, mimari, yorumlar
 • Cornflakesli Çıtır Tavuk Tarifi
 • Kalp Krizi Nasıl Önlenir: Kalp Krizini Önlemenin Yolları
 • Hasanpaşa Köftesi
 • Taras Bulbanın görüntüsü: Beklenmedik bir şekilde ünlü

 • Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi

  Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi


  Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi

  Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi

  Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi

  Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi

  Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi

  Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi

  Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi

  Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi

  Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi

  Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi

  Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi

  Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi

  Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi

  Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi

  Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi

  Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi

  Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi

  Medyanın içerisindeki yeni medya sektörünün popülerleşmesi