Membran olmayan organoidler: yapı ve fonksiyonlar 2019

Membran olmayan organoidler: yapı ve fonksiyonlar 2019

Membran olmayan organoidler: yapı ve fonksiyonlar 22 22.02.2019, 09:59

Membran olmayan organoidler: yapı ve fonksiyonlar

Tüm canlı organizma hücreleri bir plazma zarı, çekirdek ve sitoplazmadan oluşur. Organoidler ve inklüzyonlar ikincisindedir.membran ve nemembrannye organoitleriOrganoidler bir kafeste kalıcı oluşumlardır.her biri belirli işlevleri yerine getirir. Kapsamalar çoğunlukla hayvanlarda glikojen ve bitkilerde nişastadan oluşan geçici yapılardır. Bir yedekleme işlevi yerine getirirler. Kapsamalar hem sitoplazmada hem de kloroplastlar gibi tek tek organellerin matrisinde bulunabilir.

Organellerin sınıflandırılması

Yapısına bağlı olarak, iki büyük gruba ayrılır. Sitolojide, membran ve membran dışı organoidler izole edilir. İlk iki alt gruba ayrılabilir: bir membran ve iki membran.

odnomembrannym tarafından organelleri endoplazmik retikulum (ağ), Golgi aygıtını, lizozomlar vakuoller, vesiküller, melanozom içerir.membran olmayan organoidler fonksiyonu

İki membranlı organoidlermitokondri ve plastidler (kloroplastlar, kromoplastlar, lökoplastlar). En karmaşık yapıya sahipler ve sadece iki membranın varlığı nedeniyle değil. Bileşimlerinde, inklüzyonlar ve hatta bütün organoidler ve DNA da mevcut olabilir. Örneğin mitokondriyal matriste ribozomlar ve mitokondriyal DNA (mtDNA) gözlemlenebilir.

Membran olmayan organoidler arasında ribozomlar, bir hücre merkezi (centriole), mikrotübüller ve mikrofilamentler bulunur.

Membran olmayan organoids: fonksiyonlar

Sentezlemek için ribozomlara ihtiyaç vardırProtein. Çeviri sürecinden, yani mRNA üzerinde bulunan bilginin kod çözülmesinden ve tek tek amino asitlerin bir polipeptit zincirinin oluşumundan sorumludurlar.

membran olmayan organoidlere

Hücre merkezi, bölünme iş milinin oluşumuna katılır. Hem mayoz hem de mitoz sürecinde oluşur.

Mikrotübüller gibi bu tür membran olmayan organeller,bir sitoskeleton oluşturur. Yapısal ve aktarım işlevlerini yerine getirir. Mikrotübüllerin yüzeyinde, münferit maddeler ve tüm organoidler, örneğin mitokondri, hareket edebilir. Ulaşım süreci, motor proteinleri olarak adlandırılan özel proteinlerin yardımıyla gerçekleşir. Mikrotübüllerin kuruluş merkezi centriole'dır.

Mikrofilamentler sürece katılabilirHücrenin şeklindeki değişiklikler ve amipler gibi bazı tek hücreli organizmaların hareketi için de gereklidir. Ek olarak, bunlardan işlevler tam olarak araştırılmamış çeşitli yapılar oluşturabilir.

yapı

Başlıktan da anlaşıldığı gibi, membransız bir yapının organoitlerinin membranları yoktur. Proteinlerden oluşurlar. Bazıları ayrıca nükleik asitler içerir.

Ribozomların yapısı

Bu nemembrannye organoidler duvarlardaendoplazmik retikulum. Ribozom küresel bir şekle sahiptir, çapı 100-200 angstrom'dur. Bu non-membrane organoidler, küçük ve büyük iki parçadan (alt birimler) oluşur. Ribozom çalışmıyorsa, ayrılırlar. Bunların birleşebilmesi için sitoplazmada magnezyum veya kalsiyum iyonlarının varlığı gereklidir.Membran olmayan bir yapının organoidleri

Bazen büyük ribozom protein moleküllerinin sentezindepolribozomlar veya polisomlar olarak adlandırılan gruplar halinde birleştirilebilir. İçlerindeki ribozomların sayısı, sentezlediği protein molekülünün büyüklüğüne bağlı olarak 4-5 ila 70-80 arasında değişebilir.

Ribozomlar, proteinler ve rRNA (ribozomal ribonükleik asit) yanı sıra, su molekülleri ve metal iyonları (magnezyum veya kalsiyum) oluşur.

Hücre merkezinin yapısı

Ökaryotlarda bu membran dışı organoidlerİki parça olarak adlandırılan sentrozomlar ve tsentrosfery - Sentriyoller çevreleyen sitoplazma açık alanlar. Bu organelle ribozomların ile durum tersine genellikle birleştirilir. diplosome adlandırılan iki sentrozom ayarlayın.

Her bir centrosome, bir silindir şeklinde bükülmüş mikrotübüllerden oluşur.nemembrannye organoids

Mikrofilamentlerin yapısı ve mikrotübül

İlk olarak, aktin ve miyozin, tropomiyozin vb. Gibi diğer kasılma proteinleri oluşur.

Mikro tüpler uzun silindirleri temsil eder,santrifüjden hücrenin kenarlarına doğru büyüyen içi boş. Çapları 25 nm'dir ve uzunluk, hücrenin büyüklüğüne ve işlevlerine bağlı olarak birkaç nanometre ile birkaç milimetre arasında olabilir. Bu non-membran organoidler esas olarak tubulin proteini içerir.

Mikrotübüller kararsız organellerdirsürekli değişiyor. Artıları ve eksi sonu var. Birincisi sürekli kendini tübülin moleküllerine bağlar ve ikincisinden sürekli olarak ayrılırlar.

Membran olmayan organellerin oluşumu

Nükleolus ribozomların oluşumundan sorumludur. Kromozomların özel bölümlerinde yer alan ribozomal DNA ile kodlanmış bir ribozomal RNA oluşturur. Bu organoitleri oluşturan proteinler sitoplazmada sentezlenir. Bundan sonra, küçük ve büyük bir alt birim oluşturarak ribozomal RNA ile birleştikleri nükleolusa taşınırlar. Daha sonra bitmiş organoitler sitoplazmaya ve daha sonra granüler endoplazmik retikulum duvarlarına doğru hareket eder.

Hücre merkezi, oluşumundan bu yana hücrede mevcuttu. Maternal hücre bölünerek oluşur.

Sonuç

Bir çıktı olarak, kısa bir tablo veriyoruz.

Membran olmayan organoitler hakkında genel bilgiler
organel yerelleştirme fonksiyonlar yapı
ribozom granüler endoplazmik retikulumun zarlarının dış tarafı; sitoplazma protein sentezi (çeviri) rRNA ve proteinlerden oluşan iki alt birim
Hücresel Merkez santral hücre sitoplazması bölünme iş milinin oluşumu sürecine katılım, mikrotübüllerin organizasyonu mikrotübül ve bir centrosphere oluşan iki centrioles
mikrotübülüsler sitoplazma Hücre formunun korunması, maddelerin taşınması ve bazı organeller proteinlerin uzun silindirleri (öncelikle tubulin)
mikrofilamanlar sitoplazma hücre şeklindeki değişimi vb. proteinler (çoğunlukla aktin, miyozin)

Yani şimdi bütün bitkide ve hayvan ve mantar hücrelerinde hem mevcut olmayan zar organelleri, biliyorum.

Membran olmayan organoidler: yapı ve fonksiyonlar 2019

Membran olmayan organoidler: yapı ve fonksiyonlar 2019

Related news

 • Dondurmalı Yalancı Tavuk Göğsü
 • Saç boyasını saçtan nasıl yıkayabilirim Kimyasal ve doğal bir çıkarıcı nedir
 • Fare Dişi Örneği ile Yapılan Bebek Yeleği
 • İdari suç türleri
 • Kahvaltı Masalarınıza Baharı Getiren 12 Bahar Kahvaltısı Tarifi

 • Membran olmayan organoidler: yapı ve fonksiyonlar 85

  Membran olmayan organoidler: yapı ve fonksiyonlar


  Membran olmayan organoidler: yapı ve fonksiyonlar 48

  Membran olmayan organoidler: yapı ve fonksiyonlar 14

  Membran olmayan organoidler: yapı ve fonksiyonlar 44

  Membran olmayan organoidler: yapı ve fonksiyonlar 78

  Membran olmayan organoidler: yapı ve fonksiyonlar 63

  Membran olmayan organoidler: yapı ve fonksiyonlar 96

  Membran olmayan organoidler: yapı ve fonksiyonlar 31

  Membran olmayan organoidler: yapı ve fonksiyonlar 22

  Membran olmayan organoidler: yapı ve fonksiyonlar 99

  Membran olmayan organoidler: yapı ve fonksiyonlar 18

  Membran olmayan organoidler: yapı ve fonksiyonlar 15

  Membran olmayan organoidler: yapı ve fonksiyonlar 58

  Membran olmayan organoidler: yapı ve fonksiyonlar 32