Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri 2019

Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri 2019 Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

Profesyonel standartlar - bir temaSon zamanlarda, işverenlerin artan ilgisi var. Bu, mevcut ekonomik şartlarda işgücü piyasasına ilişkin tüm süreçleri entegre etme eğiliminin devam etmesi ile açıklanabilir.

Hizmet ve malların serbest dolaşımı ilesermaye ve işgücü yanı sıra, üreticiler arasında yüksek rekabet, nitelikli personel yetiştirme ihtiyacı vardır. Aynı zamanda, çalışanın sadece çok geniş bir yetkinliğe sahip olmaması önemlidir. Gerekli kararları bağımsız olarak yapma becerisini gerektirir. Bu konu, Batı şirketlerinin piyasaya girmesiyle özel bir ilgiyle karşılaştı. Ve bugün, çalışanların niteliklerine yönelik gereklilikler giderek artan bir şekilde denizaşırı iş dünyasındakilere yaklaşıyor. Bu, bilgisayar teknolojisinin yaygın olarak kullanılmasından, teknolojik süreçlerdeki değişikliklerden ve yönetim işlevlerinin bilgilendirilmesinden kaynaklanmaktadır.

profesyonel standartlar

Çalışanın bilgi ve beceri düzeyinin ne olması gerektiğini anlamak ve federal profesyonel standartları geliştirmek.

Kavramın tanımı

"Standartlar" terimi ne anlama geliyor?profesyonel "? Bunlar, çalışanın işlevlerinin kalitesi ve sonuçlarına uygulanan ölçülmüş gereksinimlerin ayrıntılı bir tanımını (açıklamasını) içeren normatif belgelerdir.

Geliştirmek ve tanıtmak için ihtiyaç üzerineMeslek standartları, Rusya Devlet Başkanı'nın 07.05.2012 tarihli ve 597 sayılı “Devlet Sosyal Politikalarının Uygulanması İçin Alınacak Tedbirler” Kararnamesi'nde belirtilmiştir. Yeni kabul edilen düzenleyici belgeler, ETC ve CEN ile karşılaştırıldığında, çalışanların niteliklerini değerlendirmek için yeni bir formdur. Ayrıca, daha önce onaylanmış referans kitapları giderek modası geçmektedir. Pek çok yeni meslekleri yoktur ya da sahip oldukları açıklama mevcut gerçekliğe uygun değildir.

Uygulama kapsamı

Profesyonel standartlar aşağıdakiler için gereklidir:

 • ulusal yeterlilik seviyelerinin oluşturulması;
 • Mesleki eğitim sisteminin mezunlarını değerlendirmek için bir mekanizmanın geliştirilmesi;
 • Çalışan tarafından yerine getirilen işlevler için belirli gereklilikler temelinde gerçekleştirilen işin yüksek kalitesini sağlamak;
 • Nitelikli personel yetiştirme sisteminde modüler programların eğitim standartlarının oluşturulması.

Kalifikasyon değerlendirmesi ile ilgili normatif belgelerÇalışanlar, çalışanlarının belgelendirmesini ve eğitimini düzenlerken organizasyonların bir personel politikasını düzgün bir şekilde geliştirmelerine izin verir. Ayrıca, işin fiyatlandırmasında ve ücret sistemlerinin tanımlanmasında profesyonel standartlar kullanılmaktadır. Bu normatif belgeler eğitim kurumları için gereklidir. Uygun bir eğitim programı hazırlarken bir veya bir başka devlet standardı kullanırlar.

Yeni belgelerin geliştirilmesi

Profesyonel geçmek için prosedür nedirYarattıkları uygulamadan uygulamaya kadar standartlar, Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından kurulmuştur. Çalışma Bakanlığı'nın bu belgelerini onaylar. Mesleki standartlar daha sonra normatif yasal eylemlerdir. Çalışma onayı ile ilgili bilgiler Çalışma Bakanlığı tarafından kurulan özel sicile yazılır.

Bugüne kadar zaten profesyoneleğitim, sağlık, kültür ve sanatta standartlar. Spor alanında, idari ve yönetim ve ofis faaliyetlerinde bulunurlar. 12 Aralık 2014 tarihinde, 1061 Sayılı nn altında, Çalışma Bakanlığı'nın bir başka emri imzalanmıştır. Muhasebe çalışanları için profesyonel standart bu belge ile tespit edildi. Bu bölümün finans ve ekonomi alanındaki çalışma kadrolarına ilişkin diğer Emirleri vardır.

PS geliştiricileri takip ediyor:

 • çalışanların ihtiyaçları ile ilgili değişiklikler, kendini geliştirmeye yönelim ve sürekli eğitim, yenilikçilik ve uyum sağlama gibi belirli niteliklere odaklanmak;
 • PS geliştirme alanında dünyadaki başarılar;
 • PS'nin gereksinimlerinin formülasyonunda en yeni kriterler.

Gelişme yöntemi

Mesleğin standardı nasıldır?faaliyetler? Gelişiminin temeli, fonksiyonel analizin metodolojisidir. Bir uzmanın daha önce açıklanan iş tanımının yerini aldı.

Önceki yıllarda kullanılan yöntemsosyal alanda, ekonomi, güncel üretimin hızlanan modern gelişim dinamiklerini deneyimi mümkün olmadığından, bugün kullanımdan kaldırılmıştır.

onaylanmış profesyonel standartlar

Fonksiyonel analiz kullanılırPratik olarak, tüm gelişmiş ülkelerde yüksek bir ekonomik kalkınma seviyesine sahip olduğu için, sadece en gelişmiş şirketlerin mevcut şartlarını değil, aynı zamanda uluslararası beklentileri, ihtiyaçları ve eğilimleri de göz önünde bulundurmaktadır.

Bu tekniği kullanırken, çalışanın mesleki faaliyetinin tanımı, kendisine getirilen gerekliliklerin listesi üzerine eklenir.

PS yapısı

İşçilerin tüm profesyonel standartlarıBelirli bölümlerden her biri kendi çalışma fonksiyonlarına ve beceri seviyesine karşılık gelir. PS'nin yapısında, belirli bir resmi birime dayatılan şartlar da vardır.

Profesyonel standartların bölümleri, bu parametreleri aşağıdaki gibi açık bir şekilde tanımlar:

 • PS biriminin görevlerinin adı;
 • iş tanımlarını yürütmek için gerekli eylemler;
 • yeterlilik seviyesinin karakteristiği.

Mesleki standartların gerekleri çalışanın gerekli bilgi düzeyine dayandırılır. Ayrıca sorumluluk ve bağımsızlık derecelerine de değinirler.

Emek kadrolarının bilgi ve becerilerine yönelik tüm PS gereksinimleri, üç yeterlilik grubunu kapsamaktadır. Bunlar arasında:

 • Gerçekleştirilen görevlerle doğrudan ilgili olan profesyonel;
 • çevre ve işgücünün korunması, işyerinin ve çalışma ortamının iyileştirilmesi ve ekibin iletişimiyle ilgili aşırı profesyonel,
 • olması gereken anahtar yetkinliklerÇalışan tarafından gerçekleştirilen her türlü faaliyetle ilgili olarak, halihazırda alınmış olan değişen bir durumda yeni bilgi ve uygulama elde etme yeteneğini öne sürmektedir.

eğitimde mesleki standartlar

Böyle bir yapı sağlarEğitim programlarının hazırlanmasında eğitimde mesleki standartlar. Bu sayede, bu sistemdeki kurumlardan mezun olan uzmanlar, daha fazla faaliyet için gerekli olan fonksiyonlara hakim olurlar.

Yasama seviyesinde onaylanan profesyonel standartta şunları bulabilirsiniz:

 • emek fonksiyonlarının tanımı;
 • uygulamalı iş başlıkları;
 • eğitim gereksinimleri;
 • çalışma deneyimi için kriterler.

PS nasıl geliştirilir?

Hangi prosedüre göreİşçilerin mesleki standartları, belirli bir faaliyet alanı için gerekli olan fonksiyonel görevlerin tanımlanmasını içerir. Onları gerçekleştiren kişiyi tanımlamayı amaçlamaz. Bu bağlamda, profesyonel bir standardın oluşturulması için başlangıç ​​noktası, ilgili iş faaliyetinin analizidir. Bunu derlemek için, söz konusu sektörün çalışanları olan çok sayıda katılımcıyla röportaj yapılır. Aynı zamanda, emek işlevleri tanımlanır ve bunların uygulanması için niteliksel şartlar belirlenir. Anket sırasında alınan veriler ve çalışan için en önemli kriterleri ve gerekli niteliklerini belirlemenizi sağlar.

PS geliştirmenin aşamaları

Profesyonel standartlar onaylandıÇalışma Bakanlığı, oluşturulma sürecinde, belirli aşamalardan geçti. Bunlardan birincisi, belli bir sektörün temsilcilerinden oluşan bir Uzman Grup oluşturuldu. Daha sonra, çalışanın gerçekleştirdiği işlevlerin ana listesi oluşturuldu ve daha sonraki görüşmeler için gerekli olan beceri, bilgi ve anahtar yetkinliklerin listesi geliştirildi. Bundan sonra, ilgili sektörün önde gelen uzmanları ve şirket müdürleri anketi gerçekleştirildi ve alınan veriler işlendi. Profesyonel standartların formülasyonu şunları içeriyordu:

 • işletmelerde bir anket düzenlemek ve yürütmek;
 • Alınan verilerin genelleştirilmesi;
 • PS taslağının taslağını hazırlamak ve tartışmasını profesyonel toplumda yapmak;
 • belgenin sonuçlandırılması, koordinasyonu ve Rusya Federasyonu Çalışma Bakanlığı'na sunulması.

Çalışma Bakanlığı profesyonel standart düzeni

Ancak bundan sonra bu ya da bu faaliyet alanında "Profesyonel Standartın Onayı Üzerine" Siparişi çıktı.

PS'nin pratik uygulaması

Kim profesyonel standartlara ihtiyaç duyar ve neden? Bu normatif belgeler kullanılır:

 • Çalışanlar için gereksinimleri formüle ederken işveren;
 • işgücü piyasasında mevcut şartları tam olarak karşılayan eğitim programları ve standartlarının geliştirilmesinde mesleki eğitim sistemi;
 • Çalışanların yetkinliklerinin uyumluluğunu modern üretimin gereklerine göre değerlendirmek.

PS'nin gelişimi yeni bir gelişmeye olanak sağlayacakBelirli bir ekonomik faaliyet alanında mevcut mesleklerin sınıflandırıcısı. Bu, çalışan tarafından gerçekleştirilen görevlerin içeriğinin sürekli olarak netleştirildiği modern dünyada geçerlidir.

Neden başka bir profesyonel standarda ihtiyacımız var? Bu ya da bu normatif belgeye dayanarak bu faaliyet alanında uzman olan bir kişi, kendisi tarafından gerçekleştirilen işin gerekli kalite düzeyini izleyebilir ve geliştirebilir.

Rusya Federasyonu Çalışma Bakanlığı tarafından onaylandıprofesyonel minimum Tüm liderleri, uzmanları ve çalışanları karşılamalıdır. Ayrıca, PS, işletmenin ve kurumsal standartların iş sorumluluklarını oluşturmak için bir temel olarak alınabilir. Bu durumda, yönetim ve işgücü organizasyonundaki nüansları dikkate alarak belirli çalışanların işlevlerini açıklığa kavuşturmak veya genişletmek mümkündür.

profesyonel faaliyet standardı

Ayrıca, PS tarafından dayatılan şartlar,Eğitim programları ve standartları oluştururken geçerlidir. Bu, eğitim kurumlarının işgücü piyasasında rekabetçi bir uzmanı serbest bırakmasını sağlar. Belirli bir sektördeki profesyonel faaliyetler için tek tip gerekliliklerin geliştirilmesinin, sürekli bir mesleki eğitim sistemi yaratacağına ve tüm biçimlerini ve türlerini değerlendireceğine inanılmaktadır.

PS'in başlangıcı

1 Temmuz 2016 02.05.2015 tarihli 122-FZ sayılı Federal Kanun tarafından sağlanan TTK değişiklikleri yürürlüğe girmiş olup, mevzuattaki yenilikler çalışanların mesleki standartlarını etkilemiştir. 01.07.2016 tarihinden bu yana, bu normatif belgeler, belediye ve devlet kuruluşlarının yanı sıra, kontrol menfaatinin RF'ye, kuruluşuna veya belediye birimine ait olduğu işletmeler tarafından uygulanması için zorunlu hale gelmiştir. Bugüne kadar 800'den fazla onaylı alt istasyonumuz var. Yukarıdaki listeden bir kuruluş bu normatif fiilleri uygulamıyorsa, müdürü Sanat Yönetmeliği uyarınca idari yaptırımlara tabi olabilir. Rusya Federasyonu İdari Kodunun 5.27.

Hükümetin planları tam birYöneticilerin, uzmanların ve çalışanların pozisyonları için Birleşik Kalifikasyon Referans Kitabı'nın yanı sıra işçilerin çalışma ve mesleklerinin güncel Birleştirilmiş tarife-yeterlilik rehberinin değiştirilmesi. Yasama eylemleri tarafından onaylanmış profesyonel standartlarla değiştirilecekler. Ancak, sadece bir profesyonel standardın kullanılmasının - yeterince uzun bir zaman dilimi ihtimalinin - dikkate alınmalıdır.

İçeriği nasıl tanıyabilirim?PS tarafından onaylandı mı? Bunu yapmak için, sadece Çalışma Bakanlığı'nın web sitesine gidin ve bu kaynak üzerinde tutulan Profesyonel Standartlar Kayıt Defteri'ni açın. Ayrıca, halihazırda onaylanmış olan PS, çeşitli yasal bilgi sistemlerinin referans sayfalarında bulunabilir.

PS'yi uygulamak için yükümlülük

LC RF'nin 195-3. Maddesinde yasama düzeyindebir değişiklik yapıldı. Meslek standartlarının uygulanmasını, yalnızca çalışanın niteliğine ilişkin şartların belirli normatif yasal düzenlemelerde yer aldığı durumlarda sağlar. Aksi takdirde, çalışanın PS'deki bilgi ve becerilerinin açıklanması tavsiye niteliğindedir ve yönetici tarafından sadece çalışma ekibi için iş tanımlarının hazırlanmasında bir temel olarak kullanılmaktadır.

Mevzuat nasıl yapıldığına dair tavsiyelerde bulunmaz.İşveren, şirketinde profesyonel standartlar getirmelidir. Bu nedenle, PS'yi uygulama prosedürü, yönetim veya bireysel girişimci tarafından bağımsız olarak kararlaştırılmaktadır. Örneğin, başlangıç ​​olarak, üyeleri çalışanların onaylanmış PS ile uyumluluğunu kontrol edecek bir çalışma grubu oluşturulabilir. Elde edilen sonuçlara dayanarak, bir karar alınacaktır.

federal profesyonel standartlar

İşletmelerde ne zaman olabilirBir çalışanın eğitim seviyesi, benimsenen PS'nin şartlarını karşılamayacaktır. Bununla ne yapmalı? Bir çalışanı bu temelde görevden almak için işveren, İş Kanunu hükümlerine uymadığından haklı değildir. İşletmenin yönetimi sadece personelinin sertifikasını yapabilir. Komisyon, tutulan pozisyonun çalışanı arasındaki tutarsızlığı belirlerse, o zaman işverenin işten çıkarılması için gerekçeleri olacaktır. İşletmenin idaresi ayrıca, çalışanı kendi niteliklerine karşılık gelen başka bir pozisyona transfer etme hakkına da sahiptir.

PS'nin güncellenmesi

Rusya Federasyonu Çalışma Bakanlığı tarafından onaylanan ilaveler ve değişikliklerMesleki yeterlilik için Rusya Federasyonu Başkanı altında Ulusal Konsey tarafından öne sürülen teklifler dikkate alınarak profesyonel standartlar uygulanacaktır. Aynı zamanda, ekonomik kalkınmanın öncelikli yönleri de dikkate alınacaktır. PS'nin güncellenmesi ihtiyacı, İş Piyasasında talep halinde Aday ve Yeni Meslekler Dizininde yer alan bilgilere göre belirlenecektir.

profesyonel standartlar gereksinimleri

Yeni oluşturulan standartlar olabilirÇeşitli örgütler tarafından Rusya Çalışma Bakanlığı tarafından temsil edildi. Aynı zamanda, PS'deki değişiklikler, başka herhangi bir normatif eylemde olduğu gibi aynı şekilde yapılacaktır. Bu, makul tekliflerin veya Rusya Federasyonunun kanunlarındaki ilgili değişikliklerin bulunmasını gerektirecektir.

Sonuç

Bugüne kadar profesyonel standartlarOrganizasyonların faaliyetlerinde daha fazla kullanılır. Yakın gelecekte PS işverenlerinin personel politikalarını inşa edemeyecekleri beklenmektedir. Sonuç olarak, yeni oluşturulan yasal düzenlemelerin, istihdam sözleşmelerinin, iş tanımlarının ve yerel düzenleyici belgelerin hazırlanması sırasında yetkin bir şekilde kullanılması için tedricen çalışılması gerekmektedir.

Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri 2019

Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri 2019

Related news

 • Kakao İle Yapılabilecek 5 Pratik Tatlı
 • Sol Ve Sağ Ayak Parmak Uyuşması Ayak Baş Parmağı Neden Uyuşur
 • İşletmenin likiditesi ve temel göstergeleri
 • Rekreasyon merkezi Yakor (Nizhnekamsk): açıklamalar, hizmetler, eleştiriler
 • Podiatri, tırnak mantarı, tırnak batması ve ayak bakımı

 • Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri


  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri

  Mesleki standartlar - yöneticilerin, uzmanların ve çalışanların niteliklerinin özellikleri