Mineral kaynakları ve sınıflandırılması 2019

Mineral kaynakları ve sınıflandırılması 2019 Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

Mineral kaynakları, tümünün toplamıdır.Mineraller, gezegenin bağırsaklarında bulunur, erişilebilir ve endüstriyel kullanım için uygundur. Bu kategori, sadece arazinin minerallerini değil, aynı zamanda okyanusun tabanında bulunanları da kapsar.

Mineral kaynakları, sahip olduğu geniş bir konsepttir.çeşitli yönleri. Jeolojik açıdan bakıldığında, bunlardan oluşan kimyasal elementlerin ve minerallerin yerkabuğundaki ortalama (clark) içeriğine kıyasla keskin bir şekilde artan dozlarda konsantre olduğu ve endüstriyel gelişiminin kolaylaştırılmasını sağlayan bir dizi maden yatağıdır. Ekonomik yönü göz önüne alırsak, mineral kaynakları, endüstrinin (yakıt ve enerji kompleksi, inşaat, metalurji, kimya endüstrisi) gelişimi için hammadde temeli olduğu kadar uluslararası işbirliği olası bir nesnesidir.

Bilim adamları kullanım alanlarına göre bir mineral sınıflandırması geliştirdiler. Bu açıdan bakıldığında, aşağıdaki gruplar dikkat çekiyor:

1. Yakıt ve enerji kaynakları. Her şeyden önce, petrol ve doğal gazın yanı sıra kömür, yağ şeylidir. Uranyum cevheri 20. yüzyılın sonunda sadece endüstriyel açıdan önemli bir mineral haline geldi. Şimdi de bu kategoriye giriyorlar. Tarihsel olarak, bu grup turba içermekle birlikte, halen endüstriyel anlam taşımamaktadır. Bu mineraller tortul kökenlidir. Kural olarak, antik platformların kapakları, marjinal ve içten sapmaları ile sınırlıdır.

2. Madencilik:

- Demir metaller. Her şeyden önce, demir ve ayrıca vanadyum, manganez ve krom;

- Demirdışı ve alaşımlı metaller. Bu alüminyum cevheri (boksit, alunit, nefelin-apatit vb.), Bakır cevheri, nikel, kurşun-çinko, tungsten, molibden, vb .;

- değerli metaller (altın içeren, gümüş, platin).

Cevher veya antiklerin temelleri ve kalkanlarına eşlik etmekplatformlar veya kökenlerine göre derin tektonik arızalar nedeniyle sıklıkla metalojenik kayalar oluşturan katlanmış bölgelere sınırlıdır.

3. Değerli ve yarı değerli mineraller (elmas, korundum ve çeşitleri, spinel, zümrüt, jasper, kuvartz çeşitleri ve diğerleri).

4. Mineral ve kimyasal mineral kaynakları. Bu grup, kimya endüstrisinin hammaddesi olan taş, potasyum ve magnezyum tuzları, fosforitler ve apatitler, kükürt ve bileşikleri, barit, florit, bor cevheri ve diğer mineralleri içerir.

5. Metalik olmayan kökenli endüstriyel hammaddeler (kuvars, grafit, asbest, mika, talk vb.).

6. Yapı malzemeleri (mermer, kil, kayrak şist, granit, gabro-diyabaz, kireçtaşı, cam ve çimento hammaddeleri, vb.).

7. Hidromineral kaynaklar (termal sular da dahil olmak üzere taze ve mineralize edilmiş yeraltı suyu ve balneolojide kullanılır).

Metal olmayan minerallerin depoları hem platformlarda hem de katlanmış bölgelerde bulunur.

Bu sınıflandırma çok gelenekseldir, çünkügenellikle farklı endüstriler aynı hammaddeyi kullanabilir. Örneğin, apatitler veya kireçtaşları hem metalurji hem de kimya endüstrisinde ve kireçtaşı - yapım aşamasında da kullanılabilir.

Maden kaynakları kullanılmaya başlandımedeniyetin şafağındaki adam, bazı çağlarda (örnek - taş veya bronz çağ) yansıtılmıştır. Şu anda, Akademisyen AE Fersman'ın dediği gibi, insanlığın ayakları üzerinde tüm Mendeleyev sistemi. Modern sanayide, 200'den fazla çeşit minerali içerir. Neredeyse hepsi yenilenemeyen kategoriye aittir, bu nedenle modern ekolojinin en önemli alanlarından biri, bir kaynak krizini önlemek için bir dizi önlemin geliştirilmesidir.

Mineral kaynakları ve sınıflandırılması 2019

Mineral kaynakları ve sınıflandırılması 2019

Related news

 • Cihaz Almag. Yorumlar, eylem ilkesi
 • Bebeklerde 40 Uçurma
 • Saçaklı Mini Sandviçler (Pastane Saçaklısı)
 • Adblock tarayıcılarda nasıl devre dışı bırakılır
 • Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

 • Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

  Mineral kaynakları ve sınıflandırılması


  Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

  Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

  Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

  Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

  Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

  Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

  Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

  Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

  Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

  Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

  Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

  Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

  Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

  Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

  Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

  Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

  Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

  Mineral kaynakları ve sınıflandırılması

  Mineral kaynakları ve sınıflandırılması